Nytt i Skogskunskap

Nya innehåll eller väsentliga förändringar från och med januari 2021.

Datum

Nytt eller förändrat innehåll

2021-07-01 Uppdaterade siffror för Kostnader för skogsvård och Kostnader för avverkning. Gäller för år 2020.
2021-06-30 Nytt innehåll om björk och björkens skötsel (flertal sidor), bland annat Björken i Sverige och Föryngring av björk.
2021-06-29 Nya filmer från KUA-projektet om att bygga och underhålla väg. Två filmer hittills klara.
2021-06-29 Ny film som ger en introduktion om förädlad gran och verktyget Plantval gran. Finns bland annat som läs-mer under Plantval Gran.
2021-06-15 Nytt verktyg Tillåtet skogsodlingsmaterial kompletterar det tidigare Tillåten förflyttning. I det nya verktyget utgår man från en bestämd skogsodlingslokal och får svar på vilka frökällor som är tillåtna att använda där.
2021-06-03 Verktyget Tillåten förflyttning, som visar var skogsodlingsmaterial av tall och gran får användas, har kompletterats med information utländska frökällor av tall och gran.
2021-05-26 Uppdaterat om skogsägarföreningar och informationen flyttad till Skoglig grundkurs. Läs mer.
2021-05-24 Ny film Reindeer and forestry in the Nordic countries.Filmen kompletterar och delvis överlappar den tidigare tilmen Skogsbruk i renens land men med ett nordiskt perspektiv. Se filmen.
2021-05-24

Ny sida om virkesmätning. Se i Mått & Mäta.

2021-05-17 Ny sida om att mäta med appar i mobiltelefonen. Se i Mått & Mäta.
2021-05-17 Nytt verktyg om att mäta virkesförråd med medelhöjd som ingångsvärde. Se Virkesförråd - medelhöjd.
2021-05-03 Information om kulturlämningar finns numera i kulturmiljöregistret. Fakta om registren, forn- och kulturlämningar är uppdaterade. Se Hänsyn till skogens kulturarv.
2021-04-29 Uppdaterade virkespriser, 1:a kvartalet 2021. Se Virkespriser.
2021-04-26 Sju filmer på Youtube som beskriver åtgärder för en mer besöksvänlig skog. Ett utdrag ur filmen Skogsbruk och friluftsliv. Se filmerna.
2021-04-22 Nya sidor om mätredskap, relaskopmätning och volymmått. Se i Mått & Mäta.
2021-04-09 Ny sida om skogliga mått och kartunderlag på webben (bland annat hur Skogliga grunddata fungerar). Se i Mått & Mäta.
2021-03-03 Ett nytt verktyg räknar ut kostnader och intäkter vid skörd av lövsly som energisortiment. Se Lönsamhet vid avverkning av sly.
2021-02-22 En ny virtuell slinga från fastigheten Bredvik i Uppland beskriver i film, text och kartmaterial de åtgärder en skogsägare kan göra för miljöhänsyn och föryngring. Se Bredvik - miljöhänsyn i praktiken.
2021-01-26 Uppdaterade priser på skogsgårdar för 2020. Se Priser på skogsfastigheter.
2021-01-12 Ny film - Röja eller inte - beskriver användningen av verktyget Röjningsanalys. Se filmen.
2021-01-12 Ny film - Bonitet - beskriver användningen av verktygen Ståndortsindex och Bonitet. Se filmen.

 

Är du intresserad av hur Skogskunskap (och tidigare Kunskap Direkt) har växt fram historiskt? Det finns här, tillsammans med nedladdningsbara pdf-filer för den information som fanns i gamla Kunskap Direkt (som det hette fram till 2016).

Senast korrigerad: 2021-07-01

Kommentarer (0 st)


SENASTE KOMMENTARER
Dammbindning
Hej Dan, du tänker nog på sulfitlut, en blandning mellan lignin och vatten. Den beskrivs på sidan, så vi har inte missat det viktiga ligninet :-). / Skogskunskap
Dammbindning
Hejsan! Kanske värt att nämnas är att skogens egna bindemedel lignin används som dammbindning (kalcium-&natriumlignosulfat) som dessutom marknadsförs och anses miljövänligt. Mvh, Dan
Rödek (Quercus rubra)
Finns några planterade längs med en stengärdsgård bakom kvarnen i Skepparslöv, Skåne. De verkar trivas och även något som ser ut som frösådd har växt upp. Träden är väl en 7 meter höga ungefär.
Lönsam skötsel
Hej anonym, visst är det så. Det står i klartext om röjningar och gallringar i texten men det hade blivit fel i tabellerna. Nu är det rättat. Stort tack för falkögat. / Skogskunskap
Lönsam skötsel
Antal röjningar står två gånger i varje skötselprogram. Antar det ska stå gallring?
Björk (Betula spp.)
Hej Chris, det är nog bara att fortsätta kratta löv. Björkrost får löven att falla tidigare och sätter ner björkens tillväxt men den dör troligen inte av svampen. Sedan kan ju vilket träd som helst ramla i en storm så det är bara att hoppas att garaget klarar sig. / Skogskunskap
Björk (Betula spp.)
Hej, undrar bara om det är någon fara för närliggande garage och hus om björken minst 20-25m hög och har björkrost och står på en privat tomt? Förutom att man som granne har räfsat löv sedan maj... Tack för bra sida!
Al (Alnus spp.)
Hej Kerstin, Både klibbal och gråal har en snabb höjdtillväxt i ungdomen. Den kan förstås variera beroende på om det är stubbskott (klibbal) eller rotskott (gråal) eller fröplantor som avses. I en rapport kan man se att klibbalen på de bästa boniteterna når 3 meter redan efter 5 års ålder, på magrare marker lite senare. Se https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/faktaskog98/1998014.pdf / Hälsningar Skogskunskap
Al (Alnus spp.)
Hur mycket växer en klubban på höjden om året. Alt. Hur lång tid tar det tills den uppnår en höjd på 3 meter
Volymberäkning
Hej "gammal skog växer", visst kan det vara bra tillväxt på en 150-årig tall, den är ju långtifrån överårig. Manfred Näslund visade ju för snart 80 år sedan hur 200-årig granskog kan reagera positivt på gallring och tallen är ju ännu mer långlivad. Och en årsring på bara några millimeter på ett träd med kanske 30 cm diameter blir mycket volym. Ett räkneexempel med Volymberäkning: Om tallen är 30 cm i diameter och 20 meter hög är volymen ca 0,657 m3. Med en årsring på 2 mm blir diametern 30,4 cm. Förutsatt samma höjd ökar volymen till 0,674 m3. Ta det per hektar och sprid ut det över flera år så blir det många kubikmeter i extra tillväxt. / Skogskunskap
Volymberäkning
Mätte tillväxt på en 150-årig tall som blåste omkull. Den växte som mest när den blåste omkull. Så allt snack om att skog slutar växa när de blir gamla är ej sant. Mindre årsring ja, men stor diameter gör att en växer mycket fast trädet är gammalt.
Dammbindning
Hej Mikael, Visst kan man dammbinda med rapsolja. Det finns några rapporter som tar upp det och som tyder på att det är både effektivt och inte dyrare än andra metoder. Genom att lägga på en rapsoljedimma blir ytan hård, den kan dock vara kladdig i början (med tanke på din hund:-). Jag lägger till lite om rapsolja och kompletterar med några rapporter på denna sidan. Tack för att du tog upp ämnet. / Skogskunskap
Dammbindning
Jag undrar om det är tillåtet att dammbekämpa med tex rapsolja istället för salt? Mer miljövänligt eller hur och bättre för hunden.
Virkesförråd - övre höjd
Hej Mats, vi skulle också gärna förlänga tabellerna, de klarar inte av den grova skogen. Men för det behövs någon forskare som tar sig an att ta fram nya siffror. Vi får rikta en uppmaning och samtidigt hålla ögonen öppna om det trots allt skulle finnas några nya siffror. / Skogskunskap
Virkesförråd - övre höjd
Hej! Jag tror det är dags att förlänga tabellerna i synnerhet för granen. Jag kommer relativt ofta till bestånd med en grundyta på över 50 m2 och jag tror inte det är fel på mitt relaskop...
Beståndets biomassa och energi
Hej Mari, Volymerna och energivärdet gäller för det bestånd som avverkas vid den angivna tidpunkten. Under beståndets omloppstid har ju en del tagits ut i gallringar, försvunnit i självgallring och röjning. Den totala produktionen per hektar och år är därför högre. Vill du titta lite mer på totalproduktioner, testa med verktyget Skogsvård och ekonomi, Beståndsval eller Gallringsplan. / Skogskunskap
Beståndets biomassa och energi
Hej! Jag undrar om de 277 tom TS per ha är per växtcykel dvs 82 år som angivet här ovan? Stämmer det att det blir 3,38 ton TS per år och hektar om man delade upp volymen (TS) skördad biomassa på antalet år som den tar att odla?
Samla kottar och klänga frö
Hej Dan, Om du vill läsa mer om plantans utveckling från frö och framåt kan du bläddra dig igenom Plantskolans olika avsnitt i Skogskunskap, se https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/foryngra/plantering/odla-plantor---plantskolan/. Mer finns också i avsnittet Plantering, https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/foryngra/plantering/. Verktyget Planthöjd visar hur stora olika plantor är efter tre år beroende på ursprunglig planttyp och behandling i fält, https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/foryngring/planthojd/. / Hälsningar Skogskunskap
Samla kottar och klänga frö
Jag skulle vilja få info om själva plantans utveckling från frö till dess den går att plantera ut; tidrymd, storlek, ev omplantering, näring, bilder, förebyggande behandling, ljus, temperatur m.m.
Fördela skatten över tid
Bra information men jag måste söka mer information, bla. om momsredovisning