Kostnader för avverkning

Skogforsk och Skogsstyrelsen samlar årligen in data om skogsbrukets kostnader. Här är aktuella kostnader för avverkning.
Bild: Skogforsk

Så här ser de genomsnittliga kostnaderna ut för slutavverkning och gallring. Siffrorna är insamlade i storskogsbruket och ger en fingervisning om de ungefärliga kostnaderna när man lejer bort en avverkning. Idag görs nästan all avverkning med maskiner. En motormanuell avverkning är oftast dyrare.

Tänk på att förhållandena aldrig är samma på två objekt. En av de viktigaste faktorerna är medelstammens storlek (mindre träd är dyrare att avverka per m³), men också terrängförhållanden, skotningsavstånd m.m. spelar stor roll. En förstagallring är t.ex. dyrare per kubikmeter än senare gallringar. Räkna själv på kostnaderna med verktygen Kostnader och prestation i slutavverkning respektive Kostnader och prestationer i gallring.

Kostnader för slutavverkning, 2019

kronor per fastkubikmeter (m3fub)

  Norra Sverige Södra Sverige
Avverkning och skotning 100 93
Fördelade omkostnader 6 5
Summa 106 98
Medelstam, m3fub 0,235 0,434

 

Kostnader för gallring, 2019

kronor per fastkubikmeter (m3fub)

  Norra Sverige Södra Sverige
Avverkning och skotning 192 201 
Fördelade omkostnader 6
Summa  199 207
Medelstam, m3fub 0,092 0,100

 

Källa: Skogsstyrelsens och Skogforsks årliga enkät om storskogsbrukets kostnader. Kostnaderna är hämtade från företagens egen bokföring.

 

 

 

Norra Sverige: Norrland
Södra Sverige: Götaland och Svealand

Från och med 2019 separeras inte kostnaden för skotning och avverkning eftersom många svarande bara anger en totalkostnad för drivningen. I tidigare rapporter (se länkar nedan) delas kostnaden däremot upp.

Lantmäteriet gör också en sammanställning av skogsbrukets kostnader som ett underlag för fastighetsvärderingen. Här är rapporten Skogsbrukets kostnader 2018.

Här hittar du tidigare sammanställningar av kostnader från Skogforsks Kunskapsbank

 

 

Senast korrigerad: 2020-06-29

Kommentarer (0 st)