Kostnader för slutavverkning

Föryngringsavverkningarna blev 9 % dyrare under 2023, visar Skogsstyrelsens och Skogforsks kostnadsenkät. Kostnaderna för föryngringsavverkning har stigit varje år sedan 2017, totalt med 39 procent.
Bild: Skogforsk

Skogsstyrelsen och Skogforsk samlar årligen in data från storskogsbruket för att ge en fingervisning om de ungefärliga kostnaderna när man lejer bort en slutavverkning. Siffrorna för 2023 visar att kostnaderna för föryngringsavverkning ökade både i norra och södra Sverige. Störst var ökningen i norra Sverige där kostnaden steg med 12 procent, medan den steg med 6 procent i södra Sverige. 

Tänk dock på att förhållandena aldrig är samma på två objekt. En av de viktigaste faktorerna är medelstammens storlek (mindre träd är dyrare att avverka per m³), men terrängförhållanden och skotningsavstånd m.m. spelar också stor roll. 

Kostnader för slutavverkning, 2023

kronor per fastkubikmeter (m3fub) 

  Norra Sverige Södra Sverige
Avverkning och skotning 132 119
Fördelade omkostnader 8 9
Summa 140 128
Summa året innan (2021) 125 116
Medelstam, m3fub 0,230 0,460

Norra Sverige = Norrland, Södra Sverige = Svealand och Götaland.
Källa: Skogforsks och Skogsstyrelsens årliga enkät om storskogsbrukets kostnader 

Sedan 2019 separeras inte kostnaden för skotning och avverkning, eftersom många svarande endast anger en totalkostnad för drivningen. I tidigare rapporter (se länkar längre ner) delas kostnaden däremot upp.

Lantmäteriets siffror

Lantmäteriet gör också en sammanställning av skogsbrukets kostnader som ett underlag för fastighetsvärderingen ungefär vart tredje till femte år. Den senaste gjordes 2023. Där redovisas bland annat huggningskostnader för olika medelstam för norra, mellersta och södra Sverige.

Så här ser landsuppdelningen ut:

  • Norra Sverige: Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län 
  • Mellersta Sverige: Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro, Uppsala, Västmanland, Stockholm, Södermanland och Gotlands län
  • Södra Sverige: Västra Götaland, Östergötland, Kalmar, Blekinge, Halland, Jönköping, Kronoberg och Skånes län

Huggningskostnader vid föryngringsavverkning, 2023

Medelstam m3fub Södra
Sverige (kr/m3fub)
Mellersta Sverige 
(kr/m3fub)
Södra 
Sverige
(kr/m3fub)
0,10 - 124 126
0,12 - 112 112
0,14 - 102 100
0,16 81 93 91
0,18 78 86 83
0,20 75 80 77
0,22 72 75 72
0,24 70 70 68
0,26 68 67 64
0,28 66 64 61
0,30 64 62 59
0,35 60 57 54
0,40 57 54 52
0,45 55 52 50
0,50 53 51 49
0,55 51 50 49
0,60 50 50 48
0,65 48 49 48
0,70 48 49 48

I redovisade huggningskostnader ingår genomsnittliga kostnader för resor och flytt av maskin.
Källa: Skogsbrukets kostnader 2023, Lantmäteriet

Skotningskostnader vid föryngringsavverkning, 2023

Avstånd (m) Södra
Sverige (kr/m3fub)
Mellersta
Sverige (kr/m3fub)
Norra Sverige 
(kr/m3fub)
100 49 44 49
200 53 48 53
300 57 52 58
400 61 56 62
500 66 59 66
600 70 63 70
700 75 67 75
800 80 71 79
900 84 76 83
1000 89 80 87

I redovisade skotningskostnader ingår genomsnittliga kostnader för resor och flytt av maskin.
Källa: Skogsbrukets kostnader 2023, Lantmäteriet (pdf)
 

Tidigare sammanställningar av kostnader från Skogforsks Kunskapsbank

 

 

Senast korrigerad: 2024-06-23
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)