Kostnader för avverkning

Skogforsk och Skogsstyrelsen samlar årligen in data om skogsbrukets kostnader. Här är aktuella kostnader för avverkning.
Bild: Skogforsk

Så här ser de genomsnittliga kostnaderna ut för slutavverkning och gallring. Siffrorna är insamlade i storskogsbruket och ger en fingervisning om de ungefärliga kostnaderna när man lejer bort en avverkning. Idag görs nästan all avverkning med maskiner. En motormanuell avverkning är oftast dyrare.

Tänk på att förhållandena aldrig är samma på två objekt. En av de viktigaste faktorerna är medelstammens storlek (mindre träd är dyrare att avverka per m³), men också terrängförhållanden, skotningsavstånd m.m. spelar stor roll. En förstagallring är t.ex. dyrare per kubikmeter än senare gallringar.

Skogskunskap har tidigare haft verktyg för att beräkna kostnader och prestationer i gallring och slutavverkning. Dessa är släckta eftersom funktionerna inte längre är aktuella. Nya funktioner kommer att tas fram av Skogforsk.

Kostnader för slutavverkning, 2021

kronor per fastkubikmeter (m3fub)

  Norra Sverige Södra Sverige
Avverkning och skotning 104 97
Fördelade omkostnader 9 7
Summa 113 104
Medelstam, m3fub 0,237 0,436

 

Kostnader för gallring, 2021

kronor per fastkubikmeter (m3fub)

  Norra Sverige Södra Sverige
Avverkning och skotning 207 211
Fördelade omkostnader 12 14
Summa  219 220
Medelstam, m3fub 0,086 0,100

 

Källa: Skogsstyrelsens och Skogforsks årliga enkät om storskogsbrukets kostnader. Kostnaderna är hämtade från företagens egen bokföring.

 

 

 

Norra Sverige: Norrland
Södra Sverige: Götaland och Svealand

Från och med 2019 separeras inte kostnaden för skotning och avverkning eftersom många svarande bara anger en totalkostnad för drivningen. I tidigare rapporter (se länkar nedan) delas kostnaden däremot upp.

Lantmäteriet gör också en sammanställning av skogsbrukets kostnader som ett underlag för fastighetsvärderingen. Här är rapporten Skogsbrukets kostnader 2018.

Här hittar du tidigare sammanställningar av kostnader från Skogforsks Kunskapsbank

 

 

Senast korrigerad: 2023-01-25
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)