Kostnader för avverkning

Skogforsk och Skogsstyrelsen samlar årligen in data om skogsbrukets kostnader. Här är aktuella kostnader för avverkning.
Bild: Skogforsk

Så här ser de genomsnittliga kostnaderna ut för slutavverkning och gallring. Siffrorna är insamlade i storskogsbruket och ger en fingervisning om de ungefärliga kostnaderna när man lejer bort en avverkning. Idag görs nästan all avverkning med maskiner. En motormanuell avverkning är oftast dyrare.

Tänk på att förhållandena aldrig är samma på två objekt. En av de viktigaste faktorerna är medelstammens storlek (mindre träd är dyrare att avverka per m³), men också terrängförhållanden, skotningsavstånd m.m. spelar stor roll. En förstagallring är t.ex. dyrare per kubikmeter än senare gallringar. Räkna själv på kostnaderna med verktygen Kostnader och prestation vid avverkning respektive gallring.

Kostnader för slutavverkning, 2018

kronor per fastkubikmeter (m3fub)

  Norra Sverige Södra Sverige
Avverkning 53 47
Skotning 42 40
Omkostnad 7 6
Summa 101 94
Medelstam, m3fub 0,23 0,44

 

Kostnader för gallring, 2018

kronor per fastkubikmeter (m3fub)

  Norra Sverige Södra Sverige
Avverkning 116 115 
Skotning 68  76
Omkostnad
Summa  191  198 
Medelstam, m3fub 0,093 0,100

 

Källa: Skogsstyrelsens och Skogforsks årliga enkät om storskogsbrukets kostnader. Kostnaderna är hämtade från företagens egen bokföring.

Norra Sverige: Norrland
Södra Sverige: Götaland och Svealand

Lantmäteriet gör också en sammanställning av skogsbrukets kostnader som ett underlag för fastighetsvärderingen. Här är rapporten Skogsbrukets kostnader 2018.

Här hittar du tidigare sammanställningar av kostnader från Skogforsks Kunskapsbank

 

 

Senast korrigerad: 2020-03-15

Kommentarer (0 st)