Kostnader för avverkning

Skogforsk och Skogsstyrelsen samlar årligen in data om skogsbrukets kostnader. Här är aktuella kostnader för avverkning.
Bild: Skogforsk

Så här ser de genomsnittliga kostnaderna ut för slutavverkning och gallring. Siffrorna är insamlade i storskogsbruket och ger en fingervisning om de ungefärliga kostnaderna när man lejer bort en avverkning. Idag görs nästan all avverkning med maskiner. En motormanuell avverkning är oftast dyrare.

Tänk på att förhållandena aldrig är samma på två objekt. En av de viktigaste faktorerna är medelstammens storlek (mindre träd är dyrare att avverka per m³), men också terrängförhållanden, skotningsavstånd m.m. spelar stor roll. En förstagallring är t.ex. dyrare per kubikmeter än senare gallringar.

Skogskunskap har tidigare haft verktyg för att beräkna kostnader och prestationer i gallring och slutavverkning. Dessa är släckta eftersom funktionerna inte längre är aktuella. Nya funktioner kommer att tas fram av Skogforsk.

Kostnader för slutavverkning, 2022

kronor per fastkubikmeter (m3fub) 

  Norra Sverige Södra Sverige
Avverkning och skotning 117 109
Fördelade omkostnader 10 8
Summa 125 116
Summa året innan (2021) 113 104
Medelstam, m3fub 0,234 0,451

Norra Sverige = Norrland, Södra Sverige = Svealand och Götaland.
Källa: Skogforsks och Skogsstyrelsens årliga enkät om storskogsbrukets kostnader 

Kostnader för gallring, 2022

kronor per fastkubikmeter (m3fub)

  Norra Sverige Södra Sverige
Avverkning och skotning 234 234
Fördelade omkostnader 17 13
Summa  247 245
Summa året innan (2021) 219 220
Medelstam, m3fub 0,084 0,101

Norra Sverige = Norrland, Södra Sverige = Svealand och Götaland.
Källa: Skogsstyrelsens och Skogforsks årliga enkät om storskogsbrukets kostnader

 

Från och med 2019 separeras inte kostnaden för skotning och avverkning eftersom många svarande bara anger en totalkostnad för drivningen. I tidigare rapporter (se länkar nedan) delas kostnaden däremot upp.

Lantmäteriet gör också en sammanställning av skogsbrukets kostnader som ett underlag för fastighetsvärderingen. Här är rapporten Skogsbrukets kostnader 2018.

Här hittar du tidigare sammanställningar av kostnader från Skogforsks Kunskapsbank

 

 

Senast korrigerad: 2023-06-27
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)