Äga skog

Mått & mäta

Skogsägande blir roligare om man har koll på siffrorna. Här går vi igenom vanliga mått för skogen och hur skogsägaren kan mäta själv eller hämta data från nätet.