Äga skog

Mått och mätning

Skogsägande blir roligare om man har koll på siffrorna. Här går vi igenom vanliga mått för skogen och hur skogsägaren kan mäta själv eller hämta data från nätet.