Virkespriser

Vad får jag betalt för virket? Det är inte lätt att veta. Skogsstyrelsen sammanställer uppgifter kvartalsvis, men variationen kan vara stor mellan köpare och sortiment.
"Och vad betalar du för det här?"
Bild: Mats Hannerz

En av skogsägarens vanligaste frågor är: vad får jag betalt för virket?

Virkespriserna varierar över tiden och mellan olika köpare. När efterfrågan är hög går det ofta att få bättre betalt om man jämför olika köpare. Det kanske finns ett specialsortiment som en köpare vill betala extra för? Nettointäkt beror också på kostnaderna för att få ut virket. Virkesaffären kan dock innehålla så mycket mer än bara en ersättning per kubikmeter. Det kan handla om service, om avverkningen görs på ett bra sätt, och om köparen och säljaren vill värna en långsiktig relation.

Virkesmarknaden är en djungel att tränga sig in i, med olika prislistor för olika skogsägare och avstånd från industrin, och olika sätt att värdera kvaliteter och dimensioner. Skogsstyrelsen sammanställer dock genomsnittliga leveranspriser för massaved och sågtimmer. Dessa uppdateras en gång per kvartal. Priserna tar dock inte hänsyn till avverkningskostnaden.

Tänk på att premierna ofta inte ingår i de offentliga prislistorna. De kan vara betydande, särskilt om man kan leverera virket under besvärliga perioder, t.ex. under tjällossningen.

Genomsnittliga virkespriser fritt bilväg, 4:e kvartalet 2018

Från Skogsstyrelsens statistikdatabas, rundvirkespriser. Kronor per m3fub (fastkubikmeter under bark)

  Nord Mellan Syd
Sågtimmer tall 475 492 565
Sågtimmer gran 443 529 645
Massaved tall 333 312 375
Massaved gran 328 329 375
Massaved björk 270 289 370

Så här har priserna varierat enligt Skogsstyrelsens statistik

Kvartalsvisa volymvägda genomsnittspriser på sågtimmer och massaved, kronor per m3fub (fastkubikmeter under bark). Hela landet.

 

virkespriser_2019-02-21_1200x675px.jpg

Virkesprislistor

Här har vi samlat länkar till några virkesprislistor som är publikt tillgängliga. 

Senast korrigerad: 2019-02-23

Kommentarer (0 st)