Virkespriser

Leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved fortsatte uppåt under första kvartalet 2024. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning.
"Och vad betalar du för det här?"
Bild: Mats Hannerz

Under första kvartalet 2024 ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i jämförelse med fjärde kvartalet 2023. Priset på sågtimmer ökade med åtta procent och massaved med tre procent. Mest ökade sågpristimret i södra Norrland (9 procent) följt av Svealand (8 procent). Priset på massaved ökade mest i södra Norrland och Götaland (4 procent). Källa: Nyhet från Skogsstyrelsen

I den senaste statistiken har Skogsstyrelsen förändrat redovisningen av massaved så att de tidigare kategorierna barrmassaved och granmassaved slagits ihop till en kategori (massaved av barr) och den tidigare kategorin björkmassaved har ersatts av massaved av löv, vilket innebär att den också innefattar andra lövträd.

Tabellen nedan visar Skogsstyrelsens genomsnittliga leveransvirkespriser för massaved och sågtimmer för K1, 2024. Priset är i kronor per m3fub (fastkubikmeter under bark). 

  Norra
Norrland
Södra Norrland Svealand Götaland Hela landet
Sågtimmer tall 594 652 720 868 765
Sågtimmer gran

574

635

709

937

830

Massaved (barr) 412 473 470 .. 521
Massaved (löv) 427 489 492 .. 539
Massaved
(totalt)
416 476 473 560 524

.. Innebär att uppgiften inte är tillgänglig eller alltför osäker för att anges. 
Moms tillkommer på angivna priser.

 

 

 

 

Prislistan – inget facit

Tänk på att Skogsstyrelsens sammanställning av leveransvirkespriser inte är ett facit. Till exempel tas ingen hänsyn till avverkningskostnaden.  Prislistorna kan också skilja sig åt för olika skogsägare och avstånd till industrin, och olika sätt att värdera kvaliteter och dimensioner. Ofta ingår heller inte premierna i de offentliga prislistorna. De kan vara betydande, särskilt om du kan leverera virket under besvärliga perioder, till exempel under tjällossningen.

Utöver detta kan en virkesaffär även innehålla mycket mer än bara en ersättning per kubikmeter. Det kan handla om service, om avverkningen görs på ett bra sätt, och om köparen och säljaren vill värna en långsiktig relation.

Virkesprisernas variation över tid 

Så här har genomsnittspriserna på leveransvirke av sågtimmer och massaved varierat över tid enligt Skogsstyrelsens statistikdatabas.

figur-5-rliga-genomsnitt.png

Virkesprislistor

Här har vi samlat länkar till några virkesprislistor som är publikt tillgängliga. 

Senast korrigerad: 2024-04-23
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (4 st)

Anders · 2023-07-21
Jag tycker relevant kunskap också är jämförande info om priser i grannländerna, som tex att en skogsägare i Finland får kanske ca 50 proc mer betalt för sin råvara. Svenskt virke är billigast i Europa. Varför är det så? Hur analyserar skogskunskap.se den situationen, vad är det som inte fungerar i den svenska marknaden, vad kan regering och myndigheter göra för att få rätsida på detta? Dvs om man vill ha rätsida på det.
Svar från Skogskunskap · 2023-08-07

Hej Anders,
Skogskunskap bedriver inte journalistik med nyhetsbevakning och granskning. Det överlåter vi till fackpressen. Däremot kan vi översiktligt informera om virkesmarknaden och visa den information som finns tillgänglig.

Ett tips är att läsa om virkesmarknaden på Skogsforum och ATL. Skogsforum har också en podd, Skogsfredag, som löpande diskuterar detta ämne, inte minst ur ett internationellt perspektiv.

Jonas · 2020-08-10
Hej! Har ni möjlighet att uppdatera erat diagram med inflationsjusterade siffror? Gärna i sek och eur (eur blir ju extra intressant då vår export är så stor).
Svar från Skogskunskap · 2020-08-10
Hej Jonas, vi har valt att använda de absoluta (nominella) priser som anges i Skogsstyrelsens statistikdatabas. Envar kan gå in där och hämta siffror och räkna om till inflationsjusterade värden. Inflation är lite vanskligt eftersom vi då måste bestämma vilket index som ska användas - KPI, producentprisindex, exportprisindex etc. På samma sätt är en historisk omvandling till Euro jobbig eftersom vi då måste ta hänsyn till de aktuella kurserna vid varje kvartal. Hoppas diagrammet ändå är till nytta. / Hälsningar Skogskunskap
Björn · 2019-07-21
Vad är skillnad på m2sk och m2fub?
Svar från Skogskunskap · 2019-07-22
Hej Björn, du menar förmodligen m3sk (skogskubikmeter) och m3fub (fastkubikmeter under bark). M3sk är hela trädets volym ovanför stubbe, inklusive bark och topp. Grenarna räknas inte med. M3fub är volymen av virke innanför barken, utan trädets topp. Med verktyget "Måttenheter - omräkningstal" kan du omvandla enheterna till varandra. En m3sk är ungefär 0,8 m3fub (varierar lite beroende på trädens form och grovlek). Se https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/mata-skogen/mattenheter---omrakningstal/ / Hälsningar Skogskunskap
Nybörjare · 2019-06-28
Ungefär hur många m3fub har en avverkningsklar tall i sågtimmer?
Svar från Skogskunskap · 2019-06-28
Hej Nybörjare, Du kan gärna "leka" lite med beräkningsverktygen i Skogskunskap för att få en bild av volymerna. Gå in på verktyget "Volymberäkning" och titta på en tall, exempel en tall med brösthöjdsdiameter 30 cm och höjd 24 meter. Då har den ungefär 0,75 m3sk (beroende på läge i landet). Hur stor andel som är sågtimmer beror på vilken minimidiameter som krävs för sågtimmer. Är det en bra tall kan du nog räkna med 70-80 % sågtimmer. Prova gärna verktyget "Beståndsval" där du kan se fördelningen på timmer och massaved i resultatdetaljerna, där kan du också ställa in flera värden. / Skogskunskap