Skogsägare är företagare

En skogsfastighet måste ge ekonomisk avkastning, eller åtminstone inte gå med förlust. Annars blir skogsbruket en ekonomisk belastning. Det gäller oavsett vilka mål du har med skogsbruket.
Skogsägare har olika mål och skötseln är ett medel för att nå målet. En film för Skogsstyrelsen av Bitzer 2021. 11:21 min.

En välskött skog skapar därför förutsättningar för att du ska uppnå dina mål som skogsägare, vare sig det är att renovera ett hus, bygga en väg, göra avsättningar för naturvård, eller bara förstärka hushållskassan. I det här avsnittet beskriver vi kort hur du kan påverka lönsamheten och hur man kan resonera kring skogsekonomi.

Målbilder-Anna-Marconi-1200x603px.jpg

Olika målbilder, men alla mål blir lättare att nå om skogsbruket är lönsamt. Illustration: Anna Marconi.

  • Skogen ger inkomster till nödvändiga investeringar, t.ex. en bil, traktor, byggnader m.m., men också investeringar i skogen själv. Det kan handla om att plantera snabbväxande trädslag, rusta vägar, röja eller sköta naturvården.
  • Vinsten från skogsbruket kan placeras på bank eller i aktier, som kan ge en alternativ långsiktig avkastning.
  • Intäkterna från skogen kan ge det lilla extra till hushållet, t.ex. den efterlängtade semesterresan.
  • Målet med skogsbruket kan vara att skapa biologisk mångfald, naturupplevelser eller jaktmöjligheter. Möjligheterna är betydligt större om företaget har en god ekonomi.

En del skogsägare ser skogen som sin huvudsakliga inkomstkälla, kanske i kombination med andra sidoinkomster. Om inkomsterna huvudsakligen kommer från försäljning av virke till industrin behövs ofta en större fastighet för att kunna leva på den. Hur stor den behöver vara är svårt att svara på. Om avkastningen per år och hektar är 1 500 kronor så betyder 100 hektar en årsinkomst på 150 000 kronor, men tänk på att den genomsnittliga avkastningen kan vara både högre och lägre. Det är alltså få skogsägare som kan leva på sitt skogsbruk.

Om skogen kan utnyttjas också för andra inkomster som turism eller tillverkning av produkter kan det plötsligt gå att leva på en ganska liten fastighet.

Senast korrigerad: 2023-09-26
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)