Mått och anvisningar för skogsbilvägen

Det finns ett antal standardkrav som måste vara uppfyllda för skogsbilvägar. Kraven finns för att virkesbilar ska kunna köra utan besvär, men också för att vägen ska vara möjlig att underhålla.
Bild: Per Hallgren (bakgrundsbild)

Standardkrav på vägen

Idag bygger vi skogsbilvägar enligt normer som successivt utvecklats sedan skogsbilvägsbyggandet tog fart på 1960-talet. Vi bygger för nuvarande typfordon, 24 m lång, 2,6 m bred, 4,5 m hög och 64 ton (tidigare 60 ton) totalvikt, fördelade på bil med 4-axligt släp, totalt en styrande axel och 3 boggier. Axellasten är som på BK1-vägar, maximalt 12 ton, och boggielasten maximalt 18 ton. På broar vill vi ha lite extra säkerhet, och dimensionerar därför för 14/22 ton axel/boggietryck.

Sträva efter vägbredd på minst 4 meter

Vägbredden är normalt 4 m. Tidigare har man byggt smalare vägar, men erfarenheterna säger att vägar som är smalare än 4 m är alltför svåra att underhålla, och att nedbrytningen blir stor. Vägens överbyggnad dimensioneras efter markförhållanden och tillgänglighetsklass, utgående ifrån en maximal trafikintensitet på en lastbil per timme.

Fri höjd

Fri höjd över vägen bör vara minst 4,5 meter. Detta för att undvika skador på fordon och utrustning från kraftiga grenar och dylikt. Smalare grenar i begränsad omfattning är acceptabelt. 

Rensa vägkanterna

På skogsbilvägar ska hinderfriheten i sida vara 2 m. Det betyder att det inte får sticka upp föremål som är högre än en halvmeter närmare än två meter från vägkanten. Om vägen skall användas till vindkraft behövs större hinderfrihet i kurvor.

Storlek på timmerbilar

Vägarna ska naturligtvis ha tillräcklig standard, bredd, kurvradie och vändutrymme med mera för att timmerbilarna ska komma fram, helst utan att behöva lasta av släpet. Här har vi samlat information om mått på timmerbilar, både dagens standardbilar och de större bilar som kan komma att användas mer frekvent.

Följ Skogsstyrelsens anvisningar

Följer du "Skogsstyrelsens anvisningar för projektering och byggande av skogsbilvägar klass 3 och 4" så är risken mindre att något går snett. I filmen berättar Mikael Bergqvist från Skogforsk vad anvisningarna innehåller.

Skogsstyrelsens anvisningar är grunden för hur vägen ska projekteras och byggas. 33:49 min.

 

 

Senast korrigerad: 2024-01-10
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)