Volymberäkning

Med Volymberäkning räknar du ut volymen på ett enskilt träd. Verktyget bygger på volymfunktioner.

Kommentarer (4 st)

Oskar maju kilhage · 2018-05-02
jättebra!
Gilbert From · 2018-06-06
Går det att beräkna volymen för en stock (5,2 meter) DBH 38 cm.
Skogskunskap · 2018-06-07
Hej Gilbert, vi har ingen sådan funktion i Skogskunskap i dagsläget. Om du bara har en brösthöjdsdiameter på stocken är det svårt att veta avsmalningen. Om vi, i det enkla fallet, räknar stocken som en cylinder så blir volymen pi x radien x radien x längden, i detta fallet 3,1415 x 0,19 x 0,19 x 5,2 = 0,59 kubikmeter. (Diametern var 0,38 m, radien alltså 0,19). / Skogskunskap
Peder · 2019-03-11
För en mycket grov lärk kan volymen bli negativ.
Svar från Skogskunskap · 2019-03-11
Hej Peder, De funktioner vi använder för lärken kommer från en opublicerad studie av Charles Carbonnier, och de stämmer med hans originaltext. Carbonnier utgick från ett gediget material med 3700 lärkstammar, varav 1400 var av europeisk lärk. Det framgår inte hur många riktigt grova stammar han hade, men sannolikt fanns inte så många som närmade sig 1 meter i diameter. Funktionernas matematiska form gör att de tyvärr svänger när diametern börjar nå orimliga nivåer, och var gränsen går beror på vilken höjd vi sätter. Vi rekommenderar därför att man är försiktig med funktionen när diametern börjar överstiga cirka 75 centimeter. Det har vi också angett i verktyget nu (däremot inte lagt in det som spärr). / Mats Hannerz, redaktör Skogskunskap