Volymberäkning

Med Volymberäkning räknar du ut volymen på ett enskilt träd. Verktyget bygger på volymfunktioner. Filmen visar hur verktyget används.

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (12 st)

Tysk jägmästare · 2022-11-22
Jag har tidigare ofta använt "Volymberäkning" med bra resultat. Men när jag nu kommer pa den sidan, da laddar det och laddar och laddar och ingenting händer. Var är det fel pa? Tack för hjälpen!
Svar från Skogskunskap · 2022-11-22

Hej tysk jägmästare. Det är inga problem hos mig, verktyget räknar ut direkt. Det måste ha varit något tillfälligt problem med din internetuppkoppling. Hoppas det fungerar bättre nästa gång. / Hälsningar Skogskunskap

PM Ekö · 2022-01-13

Notera att volymskattning för alternativet Bok: hela stammar inte bara innefattar stammen utan också grenarna. Det kan vara förvillande och det kanske inte var meningen?

Svar från Skogskunskap · 2022-01-13

Hej P-M, Ja, vi har använt den bokfunktion som räknar in grenarna. I Hagberg & Martén finns också en funktion utan grenar som vi dock inte har programmerat (men som beskrivs på sidan Volymfunktioner). Vi borde förtydliga att grenar ingår men jag ska först stämma av det med Lars Rytter som gjorde den ursprungliga sammanställningen. Tack för påpekandet. / Skogskunskap

Gammal skog växer · 2021-07-06
Mätte tillväxt på en 150-årig tall som blåste omkull. Den växte som mest när den blåste omkull. Så allt snack om att skog slutar växa när de blir gamla är ej sant. Mindre årsring ja, men stor diameter gör att en växer mycket fast trädet är gammalt.
Svar från Skogskunskap · 2021-07-06
Hej "gammal skog växer", visst kan det vara bra tillväxt på en 150-årig tall, den är ju långtifrån överårig. Manfred Näslund visade ju för snart 80 år sedan hur 200-årig granskog kan reagera positivt på gallring och tallen är ju ännu mer långlivad. Och en årsring på bara några millimeter på ett träd med kanske 30 cm diameter blir mycket volym. Ett räkneexempel med Volymberäkning: Om tallen är 30 cm i diameter och 20 meter hög är volymen ca 0,657 m3. Med en årsring på 2 mm blir diametern 30,4 cm. Förutsatt samma höjd ökar volymen till 0,674 m3. Ta det per hektar och sprid ut det över flera år så blir det många kubikmeter i extra tillväxt. / Skogskunskap
Axel · 2021-01-29
Går det att få tag på personen som är ansvarig för hemsidan? Håller på med ett gymnasiearbete där jag bland annat gör en app för att ta fram mängden kol i träd men verkar inte kunna få formlerna rätt. Skulle vara jättebra om det gick och prata med någon eller om man kan få se koden som används.
Svar från Skogskunskap · 2021-01-29

Hej Axel, Kontaktuppgifter till Skogskunskap hittar du här: Kontakt / Skogskunskap

BoW · 2020-06-09
Hej, jag har en jättegran, dess omkrets är 417cm höjden är 31m. Efter ca 3m blir det 2 stammar. Utan att vara exakt kan man anta att tabellen stämmer eller skall volymen öka med 2 stammar? enligt tabellen är volymen 12,218 m3sk
Svar från Skogskunskap · 2020-06-09
Hej BoW, Funktionerna är ju framtagna för "normala" granar med en stam. I några fall, för vissa lövträd, finns särskilda funktioner för flerstammiga träd eller volym med eller utan grenar. I fallet med din gran är det nog så att tabellerna inte fungerar. Du kan ju alltid skatta hur grov varje stam är ovanför stamklykan och göra en beräkning för var och en av dem (med deras respektive höjd och uppskattad "brösthöjdsdiameter") och sedan lägga på volymen av cylindern nedanför. Oavsett hur du gör blir det osäkra värden, men det kan ju vara en intressant räkneövning. / Hälsningar från Skogskunskap
Staffan · 2020-02-20
Hej, Jag har byggt en byggnad som det gått åt 58 000 granar till och försöker lista ut hur snabbt den svenska skogen återskapar den volymen, är det något ni kan hjälpa till med?
Svar från Skogskunskap · 2020-02-20
Hej Staffan, kul fråga som kan få många svar beroende på vad du önskar. Om du ska återskapa exakt 58000 nya fullvuxna granar så tar det ju en omloppstid om du startar från en planta, 60-90 år, beroende på var i landet du är och hur grova du vill ha dem. Men om vi tänker att 58000 granar med i genomsnitt 0,4 m3fub (fastkubikmeter) per träd motsvarar ungefär 23000 m3fub eller cirka 28000 m3sk (skogskubikmeter): Den svenska skogen växer med 121 miljoner m3sk per år. Hur lång tid tar det då för den svenska skogen att växa med 28000 m3sk? Här får vi låtsas att skogen växer lika mycket varje dag, sommar som vinter. Varje dag växer då skogen med cirka 330 000 kubikmeter. Att skapa 28000 kubikmeter tar då 2 timmar (och ännu snabbare under den säsong när träden bygger på sig mest)! / Hälsningar från Skogskunskap
Bo Sigvardsson · 2019-08-07
Hej Poppel finns ej med som valbart trädslag, kan hybridasp fungera även för poppel? Annars mycket bra verktyg!
Svar från Skogskunskap · 2019-08-07
Hej Bo, Nja, det saknas bra volymfunktioner för poppel vad vi vet, men vi får undersöka det närmare. Poppel har ofta sämre stamform än hybridasp, så därför passar inte hybridaspens funktioner. Du får prova några olika trädslag och göra en egen bedömning tills vidare. / Skogskunskap
Bo nordström · 2019-04-11
Finns det någon grafisk kurva på hur en tallplanta växer upp från planta till träd.Vore fint att kunna läsa av hur plantan har växt efter t.ex. 5 år 10 år osv. Samt hur högt trädet är eller hur många m3/sk trädet har efter samma tidsperioder. Jag har skog i Orsa finnmark som skall planteras. Vore fint att få en bild, även om de är grov, hur en planta utvecklas.
Svar från Skogskunskap · 2019-04-11
Hej Bo, På sidan https://www.skogskunskap.se/aga-skog/skogsbrukets-grunder/skogsbrukets-grunder/hur-snabbt-vaxer-skogen/ ger vi lite tips och hänvisar bland annat till gallringsverktygen. Där går det att skriva fram hur beståndet utvecklas över tiden, och det går att se vilken övre höjd som beståndet har vid olika åldrar. I verktyget Skogsvård och ekonomi (https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/ekonomi/skogsvard-och-ekonomi/) får du också en grafisk kurva över hur beståndets volym ändras över tiden för olika ståndortsindex och platser. Här kan du också se vilka konsekvenser en mer aktiv skogsskötsel får. / Hälsningar från Skogskunskap
Peder · 2019-03-11
För en mycket grov lärk kan volymen bli negativ.
Svar från Skogskunskap · 2019-03-11
Hej Peder, De funktioner vi använder för lärken kommer från en opublicerad studie av Charles Carbonnier, och de stämmer med hans originaltext. Carbonnier utgick från ett gediget material med 3700 lärkstammar, varav 1400 var av europeisk lärk. Det framgår inte hur många riktigt grova stammar han hade, men sannolikt fanns inte så många som närmade sig 1 meter i diameter. Funktionernas matematiska form gör att de tyvärr svänger när diametern börjar nå orimliga nivåer, och var gränsen går beror på vilken höjd vi sätter. Vi rekommenderar därför att man är försiktig med funktionen när diametern börjar överstiga cirka 75 centimeter. Det har vi också angett i verktyget nu (däremot inte lagt in det som spärr). / Mats Hannerz, redaktör Skogskunskap
Skogskunskap · 2018-06-07
Hej Gilbert, vi har ingen sådan funktion i Skogskunskap i dagsläget. Om du bara har en brösthöjdsdiameter på stocken är det svårt att veta avsmalningen. Om vi, i det enkla fallet, räknar stocken som en cylinder så blir volymen pi x radien x radien x längden, i detta fallet 3,1415 x 0,19 x 0,19 x 5,2 = 0,59 kubikmeter. (Diametern var 0,38 m, radien alltså 0,19). / Skogskunskap
Gilbert From · 2018-06-06
Går det att beräkna volymen för en stock (5,2 meter) DBH 38 cm.
Oskar maju kilhage · 2018-05-02
jättebra!