Volymberäkning

Med Volymberäkning räknar du ut volymen på ett enskilt träd. Verktyget bygger på volymfunktioner.

Kommentarer (7 st)

Oskar maju kilhage · 2018-05-02
jättebra!
Gilbert From · 2018-06-06
Går det att beräkna volymen för en stock (5,2 meter) DBH 38 cm.
Skogskunskap · 2018-06-07
Hej Gilbert, vi har ingen sådan funktion i Skogskunskap i dagsläget. Om du bara har en brösthöjdsdiameter på stocken är det svårt att veta avsmalningen. Om vi, i det enkla fallet, räknar stocken som en cylinder så blir volymen pi x radien x radien x längden, i detta fallet 3,1415 x 0,19 x 0,19 x 5,2 = 0,59 kubikmeter. (Diametern var 0,38 m, radien alltså 0,19). / Skogskunskap
Peder · 2019-03-11
För en mycket grov lärk kan volymen bli negativ.
Svar från Skogskunskap · 2019-03-11
Hej Peder, De funktioner vi använder för lärken kommer från en opublicerad studie av Charles Carbonnier, och de stämmer med hans originaltext. Carbonnier utgick från ett gediget material med 3700 lärkstammar, varav 1400 var av europeisk lärk. Det framgår inte hur många riktigt grova stammar han hade, men sannolikt fanns inte så många som närmade sig 1 meter i diameter. Funktionernas matematiska form gör att de tyvärr svänger när diametern börjar nå orimliga nivåer, och var gränsen går beror på vilken höjd vi sätter. Vi rekommenderar därför att man är försiktig med funktionen när diametern börjar överstiga cirka 75 centimeter. Det har vi också angett i verktyget nu (däremot inte lagt in det som spärr). / Mats Hannerz, redaktör Skogskunskap
Bo nordström · 2019-04-11
Finns det någon grafisk kurva på hur en tallplanta växer upp från planta till träd.Vore fint att kunna läsa av hur plantan har växt efter t.ex. 5 år 10 år osv. Samt hur högt trädet är eller hur många m3/sk trädet har efter samma tidsperioder. Jag har skog i Orsa finnmark som skall planteras. Vore fint att få en bild, även om de är grov, hur en planta utvecklas.
Svar från Skogskunskap · 2019-04-11
Hej Bo, På sidan https://www.skogskunskap.se/aga-skog/skogsbrukets-grunder/skogsbrukets-grunder/hur-snabbt-vaxer-skogen/ ger vi lite tips och hänvisar bland annat till gallringsverktygen. Där går det att skriva fram hur beståndet utvecklas över tiden, och det går att se vilken övre höjd som beståndet har vid olika åldrar. I verktyget Skogsvård och ekonomi (https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/ekonomi/skogsvard-och-ekonomi/) får du också en grafisk kurva över hur beståndets volym ändras över tiden för olika ståndortsindex och platser. Här kan du också se vilka konsekvenser en mer aktiv skogsskötsel får. / Hälsningar från Skogskunskap
Bo Sigvardsson · 2019-08-07
Hej Poppel finns ej med som valbart trädslag, kan hybridasp fungera även för poppel? Annars mycket bra verktyg!
Svar från Skogskunskap · 2019-08-07
Hej Bo, Nja, det saknas bra volymfunktioner för poppel vad vi vet, men vi får undersöka det närmare. Poppel har ofta sämre stamform än hybridasp, så därför passar inte hybridaspens funktioner. Du får prova några olika trädslag och göra en egen bedömning tills vidare. / Skogskunskap
Staffan · 2020-02-20
Hej, Jag har byggt en byggnad som det gått åt 58 000 granar till och försöker lista ut hur snabbt den svenska skogen återskapar den volymen, är det något ni kan hjälpa till med?
Svar från Skogskunskap · 2020-02-20
Hej Staffan, kul fråga som kan få många svar beroende på vad du önskar. Om du ska återskapa exakt 58000 nya fullvuxna granar så tar det ju en omloppstid om du startar från en planta, 60-90 år, beroende på var i landet du är och hur grova du vill ha dem. Men om vi tänker att 58000 granar med i genomsnitt 0,4 m3fub (fastkubikmeter) per träd motsvarar ungefär 23000 m3fub eller cirka 28000 m3sk (skogskubikmeter): Den svenska skogen växer med 121 miljoner m3sk per år. Hur lång tid tar det då för den svenska skogen att växa med 28000 m3sk? Här får vi låtsas att skogen växer lika mycket varje dag, sommar som vinter. Varje dag växer då skogen med cirka 330 000 kubikmeter. Att skapa 28000 kubikmeter tar då 2 timmar (och ännu snabbare under den säsong när träden bygger på sig mest)! / Hälsningar från Skogskunskap