Om Bonitet - Skogshögskolans system

Verktyget Bonitet – Skogshögskolans system bygger på ett boniteringssystem som utarbetades under slutet av 1970-talet av Björn Hägglund och Jan-Erik Lundmark. Det gavs ut 1981.

De data som verktyget är uppbyggt av är hämtade från Skogsstyrelsens handledning i bonitering med Skogshögskolans boniteringssystem (Del 2 Diagram och tabeller).

Här följer tabeller över verktygets data uppdelade på trädslag.

Tall

  Bonitet i m3sk / ha uppdelat på område
Ståndortsindex Norr, mer än 200 möh Övriga Sverige, kråkbär-ljungtyp och sämre Övriga Sverige, lingontyp och bättre
10 1,1 1,1 1,4
12 1,6 1,6 1,9
14 1,9 1,9 2,4
16 2,5 2,5 2,9
18 3,1 3,1 3,6
20 3,7 3,7 4,3
22 4,4 4,4 5,1
24 5,2 5,2 5,9
26 6 6 6,8
28 7,1 7,1 7,7
30     8,8

Gran

  Bonitet i m3sk / ha uppdelat på område
Ståndortsindex Norr, örttyper, grästyper och mark utan fältskikt Norr, blåbärstyp och sämre Mellan, örttyper, grästyper och mark utan fältskikt Mellan, blåbärstyp och sämre Syd
10 1,4 1,4   1,5  
12 2 1,8   2  
14 2,4 2,3   2,6  
16 3 2,8 3,6 3,1 3,6
18 3,6 3,3 4,3 3,8 4,4
20 4,2 3,8 5 4,5 5,2
22 4,9 4,3 5,8 5,3 6
24 5,5 5 6,6 6,1 6,9
26 6,3   7,5 7 7,9
28 7,1   8,4 8 9
30     9,3   10,1
32     10,4   11,3
34         12,6
36         13,9

 

Vårtbjörk

Ståndortsindex Bonitet (m³sk / ha)
18 3,2
20 4,2
22 5,3
24 6,5
26 8

 

Contortatall

Ståndortsindex Bonitet (m³sk / ha)
14 3,4
16 4,5
18 5,5
20 6,5
22 8,3
24 9,6
26 11,1

 

Bok

Ståndortsindex Bonitet (m³sk / ha)
20 3,6
22 4,3
24 5,1
26 5,6
28 6,3
30 7,1
32 7,8

 

Ek

Ståndortsindex Bonitet (m³sk / ha)
20 3,3
22 3,9
24 4,6
26 5,2
28 5,9

 

Senast korrigerad: 2023-12-01
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)