Filmer om blandskog

Här har vi samlat filmer om anläggning och skötsel av blandskog.

BLANDSKOG - EN MÅNGFALD AV VALMÖJLIGHETER. En film som beskriver blandskogens möjligheter och utmaningar, och hur en blandskog kan anläggas och skötas. I filmen medverkar skogsägare, entreprenörer, snickare, forskare och experter från Skogsstyrelsen. 16:28 min. Textad.

TALL, GRAN ELLER BÅDE OCH? En film som pekar på svårigheterna att välja mellan tall och gran på de medelgoda markerna. Här kan blandskogen vara ett alternativ. Genom att anlägga en skog med både tall och gran kan naturen utvisa vad som passar bäst på marken. Vi får möta forskare från SLU på försöksytor i Småland, Dalarna och södra Gästrikland. 6:57 min. Textad.

UNGSKOGSRÖJNING I BLANDSKOG. Ett utdrag ur filmen Ungskogsröjning för Skogskunskap. Filmen besöker en ungskog utanför Uppsala som ska röjas för att skapa blandskog. 2:57 min.

Senast korrigerad: 2020-06-10

Kommentarer (0 st)