Tillåten förflyttning

Här får du veta var ett skogsodlingsmaterial av tall och gran är tillåtet att använda enligt skogsvårdslagen 7§ beroende på vilket ursprung det har (härkomstlatitud).

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (0 st)