Tillåten förflyttning

Här får du veta var ett skogsodlingsmaterial av tall och gran är tillåtet att använda enligt skogsvårdslagen 7§ beroende på vilket ursprung det har (härkomstlatitud).

Kommentarer (0 st)