Mäta skog med appar

Klave, relaskop och höjdmätare är klassiska verktyg för skogsmätning. Men det går också att mäta skogen digitalt med en app i din telefon.
Exempel från appen Katam.

De senaste årens teknikutveckling har gjort det möjligt att mäta träd och skog digitalt. Det enda du behöver är en mobiltelefon och någon av de appar som utvecklats för ändamålet. Apparna bygger på lite olika tekniker som exempelvis AR (Augmented Reality), GPS-positionering och bildbearbetning. Skogforsk och SLU har testat några av apparna och studierna visar lovande resultat. Mätningarna anses vara enkla att använda och också ge en hög noggrannhet och precision.

Enkel uppföljning

Skogsmätningsapparna öppnar upp nya möjligheter för entreprenörer och skogsägare, i och med att det nu blivit betydligt enklare att skaffa sig kunskap om skogen. Med kunskap om skogen ökar chanserna att fatta rätt beslut och göra bra affärer. Ett konkret exempel när skogsmätningsappen kan vara till nytta är vid gallringsuppföljning. Då kan du gå ut i skogen och direkt i telefonen följa upp trädslagfördelningen och hur många stammar per hektar som står kvar.

Så mäter du

Hur går du då till väga om du vill mäta skog med din telefon? Först behöver du bestämma dig för vilken applikation du vill använda till mätningen. Du behöver även säkerställa att den app du valt är anpassad för din telefonmodell. Nedan följer korta beskrivningar av tre av de vanligaste skogsmätningsapparna.

Arboreal

Arboreal har två appar för att mäta skog – en för att mäta trädhöjd och en för att göra mer kompletta uppskattningar av skogen. Den sistnämnda, Arboreal Skog, använder AR-teknik och bygger upp en 3D-modell av skogen där du kan gå runt och göra dina mätningar i provytor.

Provytorna mäts på samma sätt som vid ”vanlig” mätning med klave och höjdmätare. Du väljer ut en lämplig provyta och storlek på provytan. Sedan placerar du ut provytans mitt, vilken markeras i bilden som en virtuell centrumpinne. Därefter mäter du diametern på träden i provytan genom att gå fram till träden, välja trädslag och markera stammen vid brösthöjd (ca 1,3 meter från marken). För att du inte ska riskera att hamna utanför provytan är ytterkanten ”inritad” som en blå virtuell linje.

När alla träddiametrar i provytan är registrerade är det dags att mäta höjden på medelträdet för varje trädslag. Appen visar vilket/vilka träd som är medelträd. Du mäter höjden genom att stå minst en halv trädlängd från trädet och markera rot och topp. När trädhöjden är registrerad för alla trädslag är provytan klar och du får ut en summering av värdena, såsom grundyta, medeldiameter, stamantal, volymer och höjder.

App-Arboreal_1200x675px.jpg

När du inventerar en provyta med appen Arboreal registrerar du först diametrarna på alla träden och sedan höjden på medelträdet för varje trädslag. De mätta träden förses med en ”digital etikett” med trädslag och mått. Foto: Arboreal.

En viktig faktor för att mätningen med Arboreals app ska bli bra är att du har koll på hur du mäter skog. Annars finns risk för att du får fel siffror, även om appen mäter rätt. Till exempel är valet av provytor viktigt för att resultatet ska bli representativt för skogen. Du mäter nämligen ofta bara en eller några få provytor som sedan skalas upp för hela beståndet. Om du då gjort ett dåligt val av provytor blir därmed också beståndssiffrorna felaktiga. Även höjdmätningen kan påverka resultatet, då du behöver göra en subjektiv bedömning av rotens och toppens position. Markerar du ut dem fel blir även trädhöjden fel, vilket i sin tur kommer att ha påverkan på de slutgiltiga värdena.

Appen Arboreal Trädhöjd finns för både iOS och Android, Arboreal Skog bara för iOS. Om telefonen har en lidarsensor blir mätningarna lättare och ger bättre värden. Läs mer på företagets hemsida.

Ett examensarbete från 2020 testar Arboreal Skog med avseende på  mätnoggrannhet och effektivitet.

KatamTM Forest

Appen KatamTM Forest bygger på en annan teknik än att digitalt ”klava” alla träd i en provyta. Här skapar du inte några provytor på egen hand, utan du går bara runt och filmar skogen med mobilen. Sedan analyserar appen videoinspelningarna och tillämpar algoritmer och AI för att identifiera och mäta träd och provytor.

Fördelen med denna teknik är att du slipper de subjektiva bedömningar som valet av provytor innebär. Du får också ett större provyteurval fortare. Vid en vanlig provyteinventering mäts ofta bara högst en procent av arealen. Med Katams app kan du snabbt komma upp i 15–20 procents provyteandel, vilket ger ett betydligt bättre statistiskt underlag. Detta innebär bland annat att medelstamsdiametern blir väldigt exakt. Däremot kan systematiska fel eller användarfel leda till att grundyta och volym inte blir helt korrekta. Till exempel behöver du mata in medelhöjd eller trädhöjd manuellt och då gäller det att du mäter rätt. Du kan också välja att inte mata in någon medelhöjd och istället låta programmet beräkna höjden utifrån trädens diametrar. Detta är dock inte att rekommendera, eftersom höjdberäkningar enbart utifrån trädens diametrar inte är helt tillförlitliga. Träd med samma diametrar kan variera ganska stort i höjd.

App-Katam2_1200x675px.jpg

Med KatamTM Forest-appen går du runt och filmar din skog och med hjälp av bland annat AI-teknik identifieras och mäts träden. Se även den översta bilden. Bild: KatamTM Forest.

Med Katam-appen får du ut data om medeldiameter, diameterfördelning, grundyta, stammar per hektar, trädhöjd, trädvolymer, trädslagsfördelning samt storlek och geografisk position för provytorna. Appen fungerar bäst för gallrade produktionsbestånd.

KatamTM Forest finns tillgänglig för nyare Androidtelefoner med minst 3 GB RAM-minne. Det finns också en förenklad och begränsad version, KatamTM Forest Mini, som kan laddas ner kostnadsfritt. Alla beräkningar och processer körs lokalt i telefonen och kräver ingen uppkoppling mot internet.

Läs mer på företagets hemsida.

Trestima®

Appen Trestima® bygger på en tredje teknik för att mäta skogen. Där går du runt och fotograferar din skog med telefonen. Bilderna tas i horisontellt läge (landskap) och med siktet rakt framåt. En indikator på skärmen visar med grön eller röd markering om bilden du tänker ta innehåller bra ”data”. Är indikatorn röd kan du testa att vrida telefonen lite i sidled tills du får en grön markering. Det ska räcka att ta ungefär tio bilder jämnt fördelade över din skog för att få en bra uppskattning.

Bilderna laddas upp till en molntjänst där trädens diameter, trädhöjd och trädslag detekteras. Utifrån dessa data beräknar tjänsten sedan fram ytterligare data som till exempel antal stammar per hektar, volym och grundyta. All information lagras i molnet och visas i din app i telefonen.

App-TRESTIMA_1200x675px.jpgApp-TRESTIMA-resultat_1200x675px.jpg

Med Trestimas app går du runt och tar bilder på din skog (bild A). Bilderna laddas upp till en molntjänst som räknar fram data om skogen. Dessa data kan du sedan se i din telefon (Bild B). Bilder: Trestima.

Trestima-appen finns till Android- och Apple-enheter. Apple-versionen stödjer dock enbart basfunktionerna. Trestima har även en app för att mäta virkesupplag som bygger på samma teknik.

Läs mer på företagets hemsida.

Bra mätväder

Samtliga av ovan nämnda appar nyttjar på olika sätt telefonens kamera. För att uppnå högsta möjliga noggrannhet är ett tips därför att försöka utföra mätningarna när det är ljust och inte regnar eller snöar.

Senast korrigerad: 2024-01-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)