Kunskap Direkt arkiv

Kunskap Direkt har en historia sedan 1999. Här har vi samlat utdrag ur innehållet. Dessutom kan du ladda ner pdf-filer av (nästan) allt innehåll i Kunskap Direkt.

Hur såg gamla Kunskap Direkt ut? I web.archive.org kan du se hur sajten såg ut vid olika tidpunkter. De sparade sidorna är inte fullständiga men ger en bild av hur sajten har utvecklats.

I arbetsrapporten Vem besöker Kunskap Direkt och vad tycker de? har vi också gjort en historisk beskrivning av framväxten och vilka olika tester och undersökningar vi har gjort under tiden. Historiken i den sträcker sig fram till 2012. 

Några nyckelår för Kunskap Direkt

1999 - Skötsel av björk, asp och al

Det första kunskapssystemet för skötsel av lövskog på internet. Långt ifrån alla skogsägare hade internet, men det var definitivt framtiden. Det spådde i alla fall Skogforsk, och de fick ju rätt. LRF Skogsägarna stöttade satsningen helhjärtat. Ett första förslag till namn på servicen var "Hjälp direkt", innan namnet "Kunskap Direkt" mejslades fram. I Resultatnumret kan vi också se att Skogforsk förutspådde att "Framtiden är mobil".

Läs mer i:

Kunskap Direkt skötsel av björk, asp och al

1999, första modulen.

2000-2001 - Röjning och Gallring

Kunskapssystemet, som ännu kallades bara Kunskapssystem för skogsägare, byggdes på med moduler för röjning och gallring. Nu var Skogsstyrelsen också med på tåget. LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen har därefter varit trogna partners till Kunskap Direkt.

De första verktygen programmerades, Röjningsanalys och Val av skogsodlingsmaterial (som senare skulle bli Plantval).

Kunskap Direkt Röjning år 2000

Modulen om Röjning lanserades år 2000.

2002-2003 Föryngring, Slutavverkning och Kunskap Direkt

Under 2002-2003 producerades moduler om föryngring och slutavverkning. Nu var kretsloppet slutet och när allt sattes samman i ett skal var Kunskap Direkt fött.

Läs mer i: 

Kunskap Direkt 2004

Kunskap Direkt som det såg ut i början av 2004.

2004-2014 Nya moduler lanseras löpande och utseendet förändras

Med bidrag från olika forskningsfonder och stöd från branschen kunde nya moduler lanseras, ibland nästan årligen. Parallellt programmerades nya beräkningsverktyg. Röjningsanalys och Val av skogsodlingsmaterial följdes av Plantval, Gödslingskalkyl, Frostrisk, Beståndsval, Rotröta och många andra, idag över 50 verktyg.

Några större moduler som producerades var: Vägar (2004), Ädelöv (2006), Skogens kulturarv (2008), Skoglig grundkurs (2008), Kraftsamling Skog (2008, senare omgjord till Tillväxthöjande åtgärder), Skogsbruk och vatten (2009), Skogsbränsle (2009), Naturhänsyn (2013) och Hyggesfritt skogsbruk (2014). 

Läs mer i:

Kunskap Direkt 2008

Kunskap Direkt 2008.

Kunskap Direkt 2009

Kunskap Direkt 2009.

2016 Kunskap Direkt blir Skogskunskap

Efter några år med ytterligare en ny design flyttade Kunskap Direkt in i sitt nya skal 2016 och bytte samtidigt namn till Skogskunskap, ett namn som sammanfattar väl vad det handlar om. Från november 2016 har kunskapssystemet blivit responsivt, det vill säga att det anpassar sig till alla olika skärmar, från mobiler till surfplattor till datorer. Den nya designen gör också att Skogskunskap blir lättare att navigera och överblicka. Längre artiklar, mera samlat för ett ämnesområde, och mycket mindre av klickande och "häftiga" lageröppningar som var populära i internets barndom.

Kunskap Direkt 2013

Så här såg Kunskap Direkt ut 2013, en design som behölls tills nya Skogskunskap lanserades 28 november 2016.

Skogskunskap 2016

Skogskunskap 2016.

Innehållet i Kunskap Direkt som pdf-filer

Här har vi sparat innehållet i gamla Kunskap Direkt, åtminstone en stor del av det. Filerna visar hur Kunskap Direkt såg ut i juni 2016.

Totalt 1349 sidor i pdf-filerna

Senast korrigerad: 2016-11-28
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)


SENASTE KOMMENTARER
Föryngring av ek

Ja, det kan du göra. Tänk dock på att så fler ollon än om du skulle så på våren, eftersom grobarheten är lägre på hösten och ollonen utsätts för gnagare, fåglar och insekter under en längre tid. 

Föryngring av ek

Kan man så årets ollon i höst?

Röjning av vägkanter

Hej Anna och tack för bra input! Nu har vi lagt med mått för höjden samt en illustration över måtten. 

Röjning av vägkanter
Saknar höjden. Rekommenderad 4,60?
Lagen och gallring

Hej Erik,
Att vi använder det klassiska diagrammet beror på att det är så det är skrivet i lagen. Var och en kan ju göra egna översättningar till höjd/grundyta, men det är inte säkert att det blir samma i alla skogar beroende på höjd- och dinensionsspridning bland träden. Så det är säkrast för oss att hålla oss till lagboken.

Lagen och gallring
Det klassiska diagrammet för att illustrera §10 med höjd/volym är i praktiken rätt svårt att använda. Går det att (på ett ungefär) översätta till höjd/grundyta istället? Det hade varit enklare att tillämpa och förklara i praktisk traktplanering.
Ek (Quercus spp.)
Bra att veta👍
Om verktyget hybridasp
Jag hade koll själv😃
Virkespriser

Hej Anders,
Skogskunskap bedriver inte journalistik med nyhetsbevakning och granskning. Det överlåter vi till fackpressen. Däremot kan vi översiktligt informera om virkesmarknaden och visa den information som finns tillgänglig.

Ett tips är att läsa om virkesmarknaden på Skogsforum och ATL. Skogsforum har också en podd, Skogsfredag, som löpande diskuterar detta ämne, inte minst ur ett internationellt perspektiv.

Virkespriser
Jag tycker relevant kunskap också är jämförande info om priser i grannländerna, som tex att en skogsägare i Finland får kanske ca 50 proc mer betalt för sin råvara. Svenskt virke är billigast i Europa. Varför är det så? Hur analyserar skogskunskap.se den situationen, vad är det som inte fungerar i den svenska marknaden, vad kan regering och myndigheter göra för att få rätsida på detta? Dvs om man vill ha rätsida på det.
Måttenheter - Omräkningstal

Hej Anders,
Den är inte auktoritativ, utan bygger på gamla data för trädens avsmalning. Det kan finnas andra lokala utbytestabeller. I förhandlingar kan aktörerna själva välja vad de ska utgå från.

Måttenheter - Omräkningstal
Hur auktoritativ är denna omräkningstabell? Är den alls förhandlingsbar inom ramen för virkesförsäljning? Eller bör alla hålla sig till denna omräkning?
Björk (Betula spp.)

Vet inte exakt, men har en enorm björk 20-25 meter från 3-våningshuset jag bor i. Vill uppskatta att den är runt 40 meter hög, t.o.m kanske lite högre. Den är fantastisk. Har inte sett en sån mastodontstor björk tidigare. En upplevelse!

Granbarkborrens naturliga fiender

Hej Aune,
Roligt att höra att informationen var till nytta för dig.
Hälsningar Skogskunskap

Granbarkborrens naturliga fiender

Mycket intressant information att läsa. Man ser verkligen att problemet inte är olösligt.

Eken i Sverige

Hej Myra,
Vårt tips är att du tar kontakt med Johan Sonesson på Skogforsk i den här frågan. Lycka till!

 

Eken i Sverige
Hur är det med eken på Gotland, är den odlad eller självsådd? Och andra på Gotland vanligt förekommande trädslag såsom ask och oxel, är de planterade eller självsådda?
Kostnader för skogsvård

Hej Jan,
Inom södra Sverige varierar kostnaden för skogsvård en hel del. Generellt sett har Götaland högre kostnader än Svealand, men det är nog mer korrekt att dra slutsatsen att skogsvårdskostnaderna ökar med ökad bonitet. Ser man specifikt till röjning så var kostnaden på egen skog 2949 kr per ha för 2022,  men jämför man med kostnaden för röjning på annans skog så var den betydligt högre 4250 kr per ha. Detta är troligen en effekt av att de större skogsägarna röjer tidigare än den genomsnittlige enskilde skogsägaren. Variationen för båda dessa medelvärden är och har alltid varit rätt stor som en effekt av olika förutsättningar för de svarande. Med dagens inflationsläge får man förvänta sig att årets kostnader för röjning är högre än fjolårets.

Kostnader för skogsvård
Kostnaden är högre för röjning i södra Sverige. Har kollat med en större virkesköpande organisation och konstaterar att röjning kostar i genomsnitt 5000-6000 kr/ha. Som vanligt beror kostnaden på objektet. Men en kostnad på knappa 2900 kr ger en felaktig bild anser jag,
Dammbindning

Hej Stefan!
Dessvärre inte, men kanske finns det någon läsare som har erfarenhet av det?