Besöksvänlig skog - Davids sju tips

Sju korta klipp ur filmen Skogsbruk och friluftsliv med förvaltaren David Eiderbrants tips för att göra skogen mer besöksvänlig.

Här kan du se hela filmen.

Ett utdrag ur filmen Skogsbruk och friluftsliv. I betespräglade tallskogar kommer granen på sikt att ta över om den inte hålls efter. 1:11 min.

Ett utdrag ur filmen Skogsbruk och friluftsliv. Frihugg lövträden för att släppa ner ljus till marken, gynna markfloran och öppna upp utsikter. 1:04 min.

Ett utdrag ur filmen Skogsbruk och friluftsliv. Genom att ljushugga vägkanterna skapas viltfoder, skogen bakom exponeras för besökare och dessutom torkar vägbanan upp. 0:56 min.

Ett utdrag ur filmen Skogsbruk och friluftsliv. Vårda de bryn som finns och skapa nya där de saknas. 1:34 min.

Ett utdrag ur filmen Skogsbruk och friluftsliv. Genom att ställa i ordning enklare parkeringsfickor kan besöken kanaliseras och man kan slippa bilar som står i vägen för skogsbrukets maskiner. 1:24 min.

Ett utdrag ur filmen Skogsbruk och friluftsliv. Om kantzonen mot en sjö görs bredare kan man göra den lite glesare för utsiktens skull. 1:11 min.

Ett utdrag ur filmen Skogsbruk och friluftsliv. I tätortsnära områden är det särskilt viktigt att tänka på hyggesutformningen. 1:01 min.

Senast korrigerad: 2023-01-25
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)