Lönsamhet vid avverkning av sly

Sly längs väg- och åkerkanter kan vara en energiresurs. Verktyget bedömer lönsamheten av att ta tillvara sly, med hänsyn till beståndets täthet, diameter, maskinkostnader och energipris. 

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (0 st)