Lönsamhet vid avverkning av sly

Sly längs väg- och åkerkanter kan vara en energiresurs. Verktyget bedömer lönsamheten av att ta tillvara sly, med hänsyn till beståndets täthet, diameter, maskinkostnader och energipris. 

Kommentarer (0 st)