Gallring för självverksamma

Nästan all gallring i Sverige utförs av entreprenörer med maskiner, men motormanuell gallring kan vara motiverad i vissa lägen. Här går vi igenom teknik och säkerhet för den småskaliga skogsbrukaren.
Bild: Stefan Örtenblad/Skogenbild

Idag utförs mindre än en femtedel av all gallring och mindre än en tiondel av slutavverkningarna i privatskogsbruket av skogsägaren själv. En ännu mindre andel görs manuellt med motorsåg. Det finns dock många moment där motorsågen passar bättre än maskiner. Det kan handla om spridda vindfällen och barkborreangripna träd, grova och grovkvistiga träd som inte kan hanteras av maskin, eller mindre områden som är lämpligast att avverka motormanuellt. De flesta skogsägare och maskinförare måste därför plocka fram sågen någon gång.

Det här avsnittet vänder sig till dig som arbetar med avverkning själv. I första hand beskrivs motorsågsarbete, men också hur du kan sköta terrängtransporten i det småskaliga skogsbruket.

Utnyttja också de filmer som beskriver motorsågsarbete. Där finns bra tips som gör skogsarbetet säkrare.

Även om själva avverkningen lejs ut kan du som skogsägare göra mycket själv. Det kan handla om planering, förberedelser som underväxtröjning, eller uppföljning efter avverkningen.

Tänk alltid på säkerheten! Motorsågskörkortet är en bra grund

Varje år omkommer 5-10 personer vid skogsarbete och tusentals skadas. Den ekonomiska föreningen Säker Skog hjälper till att minska olyckorna genom att sprida kunskap och kvalitetssäkra utbildningar genom prov för motorsågskörkort. Motorsågskörkortet är ingen garanti för att man är en mästare i skogen, men en bra grund för att jobba säkert, ergonomiskt och effektivt.

Filmserie om säkerhet i skogen

Skogforsk och norska Skogkurs har tagit fram en serie filmer som belyser säkerhet i skogen och hur olyckor kan undvikas. Filmerna riktar sig i första hand till entreprenörer, men även den enskilde skogsägaren behöver ständigt ha ett säkerhetstänk. Det handlar både om att skydda sig själv och andra.

Här hittar du filmerna Säker i skogen.

Säker_i_skogen_filmklipp_1200x675px.jpeg

Senast korrigerad: 2022-11-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Emil · 2024-04-10
Hej. Det står ibland småskalig skogsbrukare och självverksam. Vart är den ungefärliga gränsen som går för detta? Jag ser mig själv som liten på mina 30 ha men ni kanske menar allt under 100 eller ännu mer när ni pratar om småskaligt?
Svar från Skogskunskap · 2024-04-10

Hej Emil,
Vi använder samma definition som Skogsstyrelsen:
Självverksamhet innebär skogsarbete på egen mark som utförs av skogsägarna, familjemedlemmar eller av ägaren fast eller tillfälligt anställd personal (ej entreprenörer). Småskaligt skogsbruk innebär markägande mellan 5 och 5000 hektar.