Virkesförråd - medelhöjd

För att veta virkesförrådet exakt behöver du mäta alla träd. Här kan du i stället grovt skatta förrådet med en stickprovsmätning av i första hand grundyta och medelhöjd.

Kommentarer (0 st)