Filmer om vägbyggnad och vägunderhåll

Här har vi samlat instruktionsfilmer om vägbyggnad och vägunderhåll. Filmerna är framtagna i ett KUA-finansierat projekt för skogssektorn i Gävleborgs län, men de är allmängiltiga för hela landet.

KUA-fonden, Konjunkturutjämningsfonden är bildad av medel från en tidigare period av överskott hos några skogsbolag. 

Filmen Vägbyggnation beskriver alla steg från planering till färdig skogsbilväg, och dessutom vilka misstag som kan ske om inte anvisningarna följs. Filmen är en del i serien Min väg framtagen med medel från KUA-fonden i Gävleborgs län. 47 min.

Filmen går igenom Skogsstyrelsens anvisningar för projektering och byggande av skogsbilväg i klass 3 och 4. Mikael Bergqvist från Skogforsk berättar vad som gäller. 33:50 min.

Senast korrigerad: 2021-06-29

Kommentarer (0 st)