Filmer om vägbyggnad och vägunderhåll

Här har vi samlat instruktionsfilmer om vägbyggnad och vägunderhåll. Filmerna är framtagna i ett KUA-finansierat projekt för skogssektorn i Gävleborgs län, men de är allmängiltiga för hela landet.

KUA-fonden, Konjunkturutjämningsfonden är bildad av medel från en tidigare period av överskott hos några skogsbolag. 

Filmen Vägbyggnation beskriver alla steg från planering till färdig skogsbilväg, och dessutom vilka misstag som kan ske om inte anvisningarna följs. Filmen är en del i serien Min väg framtagen med medel från KUA-fonden i Gävleborgs län. 47 min.

Filmen går igenom Skogsstyrelsens anvisningar för projektering och byggande av skogsbilväg i klass 3 och 4. Mikael Bergqvist från Skogforsk berättar vad som gäller. 33:50 min.

Filmen Vintervägunderhåll är en del i serien Din Väg. I filmen berättar maskininstruktören Sören Möller om vintervägunderhåll av vägarna. Vi får också följa en åkare som kör plogbil. Filmen är 31:44 min lång.

Filmen Halkbekämpning är en del i serien Din Väg. Filmen visar hur man bäst utför sandning, isrivning, hyvlingens, vallavskärning och snödikning. 10 min lång.

Filmen Vägupptagning och snödikning är en del i serien Din Väg. Filmen har fokus på vintervägunderhåll och ger handfasta tips om plogning och snödikning. Filmen är 19 minuter lång.

 

Senast korrigerad: 2021-09-30

Kommentarer (0 st)