Filmer om vägbyggnad och vägunderhåll

Här har vi samlat instruktionsfilmer om vägbyggnad och vägunderhåll. Filmerna är framtagna i ett KUA-finansierat projekt för skogssektorn i Gävleborgs län, men de är allmängiltiga för hela landet.

KUA-fonden, Konjunkturutjämningsfonden, är bildad av medel från en tidigare period av överskott hos några skogsbolag. 

Filmen Terrassjustering med släpande vält beskriver hur terrassjustering vid nybyggnation av skogsbilväg går till. 16 min.

Filmen Vägbyggnation beskriver alla steg från planering till färdig skogsbilväg, och dessutom vilka misstag som kan ske om inte anvisningarna följs. Filmen är en del i serien Min väg framtagen med medel från KUA-fonden i Gävleborgs län. 47 min.

Filmen går igenom Skogsstyrelsens anvisningar för projektering och byggande av skogsbilväg i klass 3 och 4. Mikael Bergqvist från Skogforsk berättar vad som gäller. 33:50 min.

Filmen Vintervägunderhåll är en del i serien Din Väg. I filmen berättar maskininstruktören Sören Möller om vintervägunderhåll av vägarna. Vi får också följa en åkare som kör plogbil. Filmen är 31:44 min lång.

Filmen Halkbekämpning är en del i serien Din Väg. Filmen visar hur man bäst utför sandning, isrivning, hyvlingens, vallavskärning och snödikning. 10 min lång.

Filmen Vägupptagning och snödikning är en del i serien Din Väg. Filmen har fokus på vintervägunderhåll och ger handfasta tips om plogning och snödikning. Filmen är 19 minuter lång.

Grus- och vägåtervinning är en film i serien Din Väg. Grusåtervinning är nödvändigt för att återställa en vägkropp som slitits ner. Åtgärden förlänger vägens livslängd och gör den användbar under en längre tid av året. Filmen är 36 minuter lång.

Vår- och underhållshyvling är en del i serien Din Väg. Filmen beskriver vad man måste tänka på vid hyvlingen. Tänk på att det är väghyveln som håller våra grusvägar i bra skick. Filmen är 23:48 min.

En bergtäkt föds är en film i serien Din Väg. I filmen får vi följa hela kedjan från planering av ett område, avtäckning av marken, sprängning och till slut krossning för att få ett bra grusmaterial för vägarna. Filmens längd är 11 minuter.

Buskröjning är nödvändigt för att inte vägen ska slya igen med försämrad sikt och påverkan på vägbanan som resultat. I filmen beskrivs hur buskröjningen går till, vilken utrustning som används och hur ofta röjningen behöver utföras. Filmen är en del i serien Din Väg, framtagen med stöd av KUA-fonden i Gävleborgs län. Filmens längd 27:41 min.

Senast korrigerad: 2024-06-28
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (2 st)

Johan · 2022-03-05
Vilken låt är det ni spelar som ledmotiv, ”den vägen som är vår…” Bra program ni gör!
Svar från Skogskunskap · 2022-03-06

Hej, Ledmotivet är "Sin egen väg" av Peder Persson. Visst är den svängig. Roligt att filmerna uppskattas. / Skogskunskap

Per · 2021-11-23
När kommer resterande filmer att publiceras?
Svar från Skogskunskap · 2021-11-24
Hej Per, Filmproduktionen ligger utanför vår omedelbara kontroll men flera av de planerade filmerna ska vara "nästan färdiga" och borde kunna publiceras löpande framöver. Jag vågar dock inte säga när men kan lägga in en kommentar när vi har fått närmare besked. / Skogskunskap Uppdaterat: Två filmer väntas vara klara för publicering strax efter nyår, under våren kommer ytterligare ett par filmer. Totalt blir det sannolikt nio filmer, om alla når i mål.