Gödslingskalkyl

Gödslingskalkyl räknar ut beståndets virkesproduktion och lönsamhet efter skogsgödsling.

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (1 st)

Bengt Magnusson · 2022-06-08
Sen glädjen att se beståndet få så mycket mer Grönkrona och bärris som gynnar det vilda, även mer gräs,, och på 7-10 år så har årsringsbredden växt lika mycket som se senaste 20 åren om inte mer,,