Gödslingskalkyl

Gödslingskalkyl räknar ut beståndets virkesproduktion och lönsamhet efter skogsgödsling.

Kommentarer (1 st)

Bengt Magnusson · 2022-06-08
Sen glädjen att se beståndet få så mycket mer Grönkrona och bärris som gynnar det vilda, även mer gräs,, och på 7-10 år så har årsringsbredden växt lika mycket som se senaste 20 åren om inte mer,,