Tillåtet skogsodlingsmaterial

Här får du veta vilket plantmaterial av tall och gran som är tillåtet att använda på en viss skogsodlingslokal enligt skogsvårdslagen 7§.

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (0 st)