Tillåtet skogsodlingsmaterial

Här får du veta vilket plantmaterial av tall och gran som är tillåtet att använda på en viss skogsodlingslokal enligt skogsvårdslagen 7§.

Kommentarer (0 st)