Filmer om naturvårdande skötsel

Här hittar du filmer om naturvårdande skötsel - hur du med enkla medel kan snabba på och förstärka naturhänsynen.

Gammal i förtid – om nyttan med naturvårdande skötsel. En film från 2023 som visar effekterna på den biologiska mångfalden av ljushuggning, veteranisering, luckhuggning och bränning. Filmen är finansierad av Skogssällskapet och producerad av Heurgren Film och Silvinformation. Längd: ca 26 min.

 

Aktiv naturvård: En film från Skogsstyrelsen 2022 som inspirerar till naturvårdande skötsel. Det handlar om att höja kvaliteten på den naturvård som ändå lämnas. Med enkla åtgärder kan mer död ved och en mer variationsrik skog skapas, till nytta för skogens arter. Filmen är 21 minuter lång och gjord av Bitzer Productions.

 

Line Djupström ger tips om naturvårdande skötsel med exempel från Bredvik. Film från Skogssällskapet, 6:36 min.

Senast korrigerad: 2023-10-05
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)