Skogsägarföreningar

En skogsägarförening är en typ av ekonomisk förening som samlar skogsägare för att gemensamt främja deras intressen. Ungefär var tredje skogsägare är medlem i någon av de stora skogsägarföreningarna.
Bild: Mats Hannerz

Svenska skogsägare har en lång tradition av att samverka för att bli en starkare part på virkesmarknaden. Ungefär en tredjedel av alla enskilda skogsägare och drygt hälften av den enskilda skogsmarksarealen är medlem i någon av de tre skogsägarföreningarna i landet (Norra Skog, Mellanskog och Södra). Dessa är alla anslutna till LRF Skogsägarna.

Historiskt har det funnits ett större antal föreningar i landet med en mer lokal förankring. Den senaste sammanslagningen skedde 2020 när Norra Skogsägarna och Norrskog gick samman och bildade Norra Skog.

Utöver de ”tre stora” finns också fristående skogsägarföreningar. Nätraälven Skog har ca 1 300 medlemmar och verkar i södra Norrland från Härnösand till Nordmaling. Västra Värmlands och Dals skogsägarförening har sitt säte i Årjäng och har cirka 1 000 medlemmar.

Ägs av medlemmarna

Skogsägarföreningarna ägs av medlemmarna och styrs enligt principen: en medlem, en röst. Föreningarna hjälper sina medlemmar med att sälja virket till egna eller andras industrier, och att bistå med skogsbrukstjänster, rådgivning och utbildning. Det är alltså skogsägarna själva som äger föreningen och de anställda tjänstemännen lyder under deras beslut.

De tre stora föreningarna är organiserade på ett likartat sätt. På "fältet" är skogen indelad i skogsbruksområden (sbo), som i sin tur styrs av ett förtroenderåd eller sbo-råd som väljs av medlemmarna på årsmöte. Varje sbo utser också representanter till rådgivande organ och till hela föreningens årsstämma. Marknadsorganisationen för virke och tjänster kan skilja sig geografiskt från skogsbruksområdena.

Mycket av aktiviteterna i föreningen sker på sbo-nivå. Där kan det ordnas skogsdagar, studiecirklar eller medlemsmöten. Det är inom ett sbo som en medlem har störst chans att göra sin röst hörd. 

Föreningssiffror

Tabell. Antal medlemmar i skogsägarföreningar hämtat från föreningarnas webbplatser (uppdaterad maj 2024). 

Förening Antal medlemmar
Område
Norra Skog 27 000 Norrbotten, Västerbotten, Lappland, Ångermanland, Medelpad och Jämtland
Mellanskog 28 000 Från Gotland till Härjedalen
Södra 52 000 Götaland
Totalt 107 000  

 

Läs mer på skogsägarföreningarnas webbplatser:

 

Senast korrigerad: 2024-05-27
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)