Så funkar skogsägarföreningarna

Svenska skogsägare har en lång tradition av att samverka för att bli en starkare part på virkesmarknaden. Ungefär var tredje skogsägare är medlem i någon av tre stora skogsägarföreningar.
Bild: Mats Hannerz

Ungefär en tredjedel av alla enskilda skogsägare och drygt hälften av den enskilda skogsmarksarealen är medlem i någon av de tre skogsägarföreningarna i landet. Dessa är alla anslutna till LRF Skogsägarna.

Historiskt har det funnits ett större antal föreningar i landet med en mer lokal förankring. Den senaste sammanslagningen skedde 2020 när Norra Skogsägarna och Norrskog gick samman och bildade Norra Skog.

Utöver de ”tre stora” finns fristående skogsägarföreningar. Nätraälven Skog har ca 1200 medlemmar och verkar i södra Norrland från Härnösand till Nordmaling. Västra Värmlands och Dals skogsägarförening har sitt säte i Årjäng och har cirka 1000 medlemmar.

Ägs av medlemmarna

Skogsägarföreningarna ägs av medlemmarna och styrs enligt principen en medlem, en röst. Föreningarna hjälper sina medlemmar med att sälja virket till egna eller andras industrier, och att bistå med skogsbrukstjänster, rådgivning och utbildning. Det är alltså skogsägarna själva som äger föreningen och de anställda tjänstemännen lyder under deras beslut.

De tre stora föreningarna är organiserade på ett likartat sätt. På "fältet" är skogen indelad i skogsbruksområden (sbo), som i sin tur styrs av ett förtroenderåd eller sbo-råd som väljs av medlemmarna på årsmöte. Varje sbo utser också representanter till rådgivande organ och till hela föreningens årsstämma. Marknadsorganisationen för virke och tjänster kan skilja sig geografiskt från skogsbruksområdena.

Mycket av aktiviteterna i föreningen sker på sbo-nivå. Där kan det ordnas skogsdagar, studiecirklar eller medlemsmöten. Det är inom ett sbo som en medlem har störst chans att göra sin röst hörd. 

Föreningssiffror

Tabell. Antal medlemmar i skogsägarföreningar anslutna till LRF Skogsägarna 2022. (Källa LRF Skogsägarna). Antal sbo (skogsbruksområden) från föreningarnas hemsidor 2022.

Förening Antal medlemmar Medlemsareal, 1000 ha Antal sbo
Norra Skog 27000 2100 41
Mellanskog 26000 1500 15
Södra 52000 2600 36
Totalt ca 105000 ca 6300  

 

Läs mer på skogsägarföreningarnas hemsidor:

Skogsägarföreningarnas historia har dokumenterats många gånger. En serie rapporter från LRF Skogsägare beskriver tillblivelsen och föreningarnas roll i den närings- och skogspolitiska utvecklingen. Rapporterna kan laddas ned på LRF Skogsägarna.

 

Senast korrigerad: 2023-02-21
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)