Filmer om hyggesfritt skogsbruk

Här hittar du filmer och nyhetsinslag om hyggesfritt skogsbruk. Filmen Hyggesfritt från 2018 beskriver de vanligaste metoderna och besöker skogsägare och entreprenörer som arbetar hyggesfritt.

HYGGESFRITT. Filmen Hyggesfritt besöker skogsägare som provar, entreprenörer som praktiserar och forskare som undersöker hyggesfria metoder. Filmen går igenom metoderna blädning, luckhuggning och överhållen skärm. Den färdigställdes i juni 2018. 27 min.

Selective cutting, shelterwood regeneration and gap felling are gaining popularity among Swedish forest owners who strive to find alternatives to the predominant clear-cut forestry. This film shows forest owners and contractors performing "clear-cut free" methods of forestry, and their motives. Silver award at World Media Festivals 2022. Video length: 27:26.

Klipp från filmen Hyggesfritt

Här hittar du utdrag ur filmen Hyggesfritt. 

HYGGESFRITT INTRODUKTION. 1:55 min.

HYGGESFRITT ÄR INGET NYTT. Om dimensionsavverkning, blädning och trakthyggesepoken. Historikern Anna Sténs berättar. 3:24 min.

HYGGESFRITT OCH MÅNGFALD. Hyggesfritt skogsbruk är ingen garanti för naturhänsyn, men metoden har fördelar för många arter. Line Djupström från Skogforsk delar med sig av tips.3:17 min. Textad på svenska.

HYGGESFRITT - BLÄDNING. Forskaren Lars Lundqvist visar hur blädning går till. 5:36.

HYGGESFRITT - OMFÖRING TILL BLÄDNINGSSKOG. Det tar lång tid att omföra en enskiktad granskog till den fullskiktade som är nödvändig för ett uthålligt blädningsskogsbruk. Möt Urban Nilsson i Asa försökspark. 3:04 min.

HYGGESFRITT - BLÄDNING I PRAKTIKEN. Möt entreprenörer och skogsägare som jobbar med blädning och hyggesfritt skogsbruk. 5:39 min.

HYGGESFRITT - TALLSKÄRMAR. Hur även tallen kan brukas utan kalhyggen. 2:57 min.

HYGGESFRITT - LUCKHUGGNING. Avverkning i små luckor kan också vara en form av hyggesfritt skogsbruk. En skogsägare i Uppland provar till och med "schackrutemetoden". 2:51 min.

HYGGESFRITT - SAMMANFATTNING. En avslutning på filmen Hyggesfritt. 1:46 min.

Andra filmer om hyggesfritt skogsbruk

SKOGFORSK INFORMERAR. Ett inslag från Elmia 2015. 1:49 min.

 

Senast korrigerad: 2023-01-24
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

P till p · 2018-07-23
Är det inte tall som fattas med blädning kan man överföra tallskog till granskog inte tvärt om .