Film om hyggesfritt

Här hittar du filmer och nyhetsinslag om hyggesfritt skogsbruk. Filmen Hyggesfritt från 2018 beskriver de vanligaste metoderna och besöker skogsägare och entreprenörer som arbetar hyggesfritt.

Hyggesfritt

Filmen Hyggesfritt besöker skogsägare som provar, entreprenörer som praktiserar och forskare som undersöker hyggesfria metoder. Filmen går igenom metoderna blädning, luckhuggning och överhållen skärm. Hela filmen är 27 minuter lång. Den färdigställdes i juni 2018.

 

Skogforsk informerar om hyggesfritt skogsbruk

Ett inslag från Elmia 2015.

Senast korrigerad: 2018-07-05

Kommentarer (1 st)

P till p · 2018-07-23
Är det inte tall som fattas med blädning kan man överföra tallskog till granskog inte tvärt om .