Filmer om hänsyn till rennäringen

Här hittar du filmer om samspelet mellan skogsbruk och renskötsel.

Filmen Skogsbruk i renens land från 2020 tar upp skogsbrukets påverkan på renskötseln, och ger tips om hur de negativa effekterna kan mildras. 16 min. Textad.

Senast korrigerad: 2020-03-15

Kommentarer (0 st)