Filmer om hänsyn till rennäringen

Här hittar du filmer om samspelet mellan skogsbruk och renskötsel.

Filmen Skogsbruk i renens land från 2020 tar upp skogsbrukets påverkan på renskötseln, och ger tips om hur de negativa effekterna kan mildras. 16 min. Textad.

Reindeer and forestry in the Nordic countries. En film från Nordiska ministerrådet, 2020. 20 min.

Senast korrigerad: 2021-05-25
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)