Markvegetation

Vegetationen speglar markens bördighet. Därför är vegetationstyp en nyckelfaktor när man beräknar ståndortsindex, väljer trädslag eller föryngringsmetod.

Kommentarer (1 st)

Emelie · 2021-08-22
Fastnar på frågan "finns någon typart för högört?" svarar "ja", frågan "Finns två typarter för högört som tillsammans täcker mer än 1/16 av befintligt fältskikt?", svarar "ja", leder då tillbaka till första frågan "finns någon typ för högört" igen utan att leda vidare eller ge svar.
Svar från Skogskunskap · 2021-08-23
Hej Emelie, du har rätt. Den studsar tillbaks till frågan innan i stället för att gå vidare (i detta fall till svaret Högörtstyp). Vi lägger upp det på Att-göra-listan, tack för hjälpen. (senare samma morgon): Nu är felet åtgärdat. Vi ska titta över om det finns fler fel. Vi har också lagt ut en bild på flödesschemat som länk. / Skogskunskap