Markvegetation

Vegetationen speglar markens bördighet. Därför är vegetationstyp en nyckelfaktor när man beräknar ståndortsindex, väljer trädslag eller föryngringsmetod.

Kommentarer (0 st)