Kostnader för skogsbränsle

Skogforsk har tidigare samlat in siffror för kostnader för skogsbränsle. Energimyndigheten visar också statistik för energipriser.
Bild: Mats Hannerz

På Energimyndighetens hemsida finns prisstatistik för trädbränslen och torv.

Skogforsk samlade tidigare in uppgifter från de större producenterna av skogsbränsle, men har sedan 2013 upphört med att publicera resultaten. Nedan visas de kostnader som var aktuella fram till 2013. Observera att ersättningen till markägare tagits upp som en kostnad.

Kostnader för skogsbränsle, 2013

Kostnader i kronor per m3s (kubikmeter stjälpt mått, ett mått som ofta används för flis och spån)

  Grot från slutavverkningar Klenträd från gallringar Energived Stubbar från slutavverkningar
Ersättning till markägaren  31 48 
Avverkning/upptagning 43  30  52 
Terrängtransport 37  29  18  32 
Omkostnad
Summa fritt bilväg 2013 76  89  103  91 
Sönderdelning 48  41  18  49 
Terminalkostnader 10 
Vidaretransport 41  41  27  42 
Administration 10 
Summa till slutkund 2013 178  182  166  197 

 

Uppgifterna är hämtade från Skogforsks, Skogsbränslets metoder, sortiment och kostnader 2013.

Läs tidigare rapporter i Skogforsks kunskapsbank:

Senast korrigerad: 2021-06-15
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)