Kostnader för skogsbränsle

Skogforsk har tidigare samlat in siffror för kostnader för skogsbränsle. Energimyndigheten visar också statistik för energipriser.
Bild: Mats Hannerz

På Energimyndighetens hemsida finns prisstatistik för trädbränslen och torv. Bland annat finns siffror i kronor per MWh för skogsflis levererat till värmeverk respektive industri.

Skogforsk samlade tidigare in uppgifter från de större producenterna av skogsbränsle, men har sedan 2013 upphört med att publicera resultaten. Rapporterna kan läsas i Skogforsks kunskapsbank.

Senast korrigerad: 2023-01-25
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)