Kostnader för skogsbränsle

Totalkostnaden för produktion av skogsbränsle från grot var under 2020 nästan likvärdig som 2013.
Bild: Mats Hannerz

Skogforsk har tidigare samlat in siffror för kostnader för skogsbränsle. På grund av en minskad svarsfrekvens slutade man med det för ett antal år sedan, men inkluderade istället kostnaderna för hantering av skogsbränsle i Skogforsks och Skogsstyrelsens årliga kostnads- och intäktsenkät. I 2021 års enkät inkom tillräckligt med svar för att en skattning av de flesta kostnaderna för grothantering skulle kunna redovisas. Här syns en jämförelse mellan kostnaderna för grothantering 2013 och 2020 i Kr/MWh.

  2020 2013
Avverkning För få svar 0
Terrängtransport 43 43
Sönderdelning 48 55
Vidaretransport 47 47

Källa: Skogforsk

På Energimyndighetens webb finns prisstatistik för trädbränslen och torv. Bland annat finns siffror i kronor per MWh för skogsflis levererat till värmeverk respektive industri.

Senast korrigerad: 2023-05-04
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)