Bron är en svag länk

En bro är en avancerad konstruktion med höga krav på hållfasthet och påverkan på miljön. Men broar åldras. Som väghållare är du ansvarig om det händer en olycka.
Bild: Thomas Adolfsén/SKOGENbild

Det svenska landskapet är rikt på sjöar och vattendrag. Det betyder att broar är viktiga för att knyta ihop vägnätet. Broar är samtidigt svaga länkar - det är inte ovanligt att bron blir den flaskhals som sätter gränsen för hela vägens bärighetsklass.

En bro är en tekniskt avancerad konstruktion. Den ska ha tillräcklig hållfasthet, och samtidigt måste den byggas så att den inte påverkar miljön. en väghållare bör ägna tid åt att inspektera broarna med täta mellanrum.

I det här avsnittet går vi igenom byggandet av olika brokonstruktioner och hur de underhålls. Är man det minsta osäker bör man kontakta en brospecialist.

Många broar i dåligt skick

Vägplan 90 från Skogsstyrelsen gjorde en inventering av brobeståndet i den enskilda vägnätet. Det fann att det fanns cirka 4 700 broar. Av dessa var ca 1 500 i så dåligt skick att de inte skulle klara ett fullastat virkesfordon utan risk för skada. En dålig bro kan utgöra en flaskhals som kan vara mycket lönsam att åtgärda.

Siffrorna från Vägplan 90 är visserligen flera decennier gamla, men det är inte sannolikt att tillståndet är bättre idag. Det kan snarare finnas broar som har blivit sämre sedan dess, samtidigt som det förstås har renoverats och byggts nya broar.

Tabellen visar antal enskilda broar av olika brotyper enligt Vägplan 90, hela landet.

Brotyp Antal broar totalt Antal osäkra och svaga broar
Stenvalv 199 118
Plåttrumma 636 4
Elementbro 289 62
Plattram 1092 146
Balkram 241 53
Stålbalk 1382 603
Annan balk 325 189
Övriga broar 566 325
Summa 4730 1500


Väghållaren är ansvarig

Det händer också olyckor med broar som rasar. Tänk på att väghållaren är ansvarig. Vid ett olycksfall kan den som råkat illa ut kräva skadestånd.

Lastbilsåkare och entreprenörer som väghållaren står i kontraktsförhållande till, kan ställa högre säkerhetskrav på vägen. Har du sålt virke som ska levereras vid en väg, är det alltså ditt ansvar som väghållare att vägen håller för transporten och är i bra skick.

Om bron är i dåligt skick måste fordonens axel- och boggietryck sänkas. Det måste också synas tydligt, till exempel med skyltning.

Senast korrigerad: 2021-09-10
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)