Vändplatser

Där skogsbilvägen slutar ska virkesbilarna kunna vända eller köra runt. Vändplatsen kan bestå av en vändplan, vändslinga, vändficka eller annan vändmöjlighet.  
Stegar upp, är det minst 13 meters radie?
Bild: Mats Hannerz

En vändplats utsätts ofta för mer belastning än andra delar av vägen. För att underlätta byggandet är det därför viktigt att hitta en bra plats som är lätt att dränera och där det finns bra byggmaterial.

Kontrollera att det inte finns vattendrag i anslutning till den tänkta vändplatsen. Om så är fallet bör den flyttas så att inte skotaren behöver passera dessa känsliga områden gång på gång.

Ofta är en liten svagt sluttande höjd en lämplig plats. Vändplatsen byggs då genom att toppen på höjden schaktas ner. Centrum på vändplatsen ska vara högsta punkten så att vattnet söker sig närmaste väg av vändplatsen.

Lutningen på vändplatsen får inte i någon riktning överstiga fem procent.

Oilka typer av vändplatser

Vändplan

En vändplan har inga hinder och samma bärighet över hela ytan. Vändplanen ska ha en radie på minst 13 meter för att en trailer och lastbil med släp ska kunna vända utan problem.

Mått på vändplan (i meter)

Trailer och lastbil med släp Meter
vandplan.png
Radie (R) 13
Djup (D) 22,5
Vägbredd vid infart (A) 4,5
Begränsad vändmöjlighet för lastbil med släp (minimikrav)
Radie (R) 11
Djup (D) 17
Vägbredd vid infart (A) 5,5

Källa: Klassning av skogsbilvägar (Biometria)

Vändslinga

En vändslinga är en mer eller mindre cirkelformad rundväg avsedd för vändning med en "ö" i mitten. Vändslingan kan ha lite olika mått beroende på hur stor radie som "ön" i mitten har.

Mått på vändslinga (i meter)

Lastbil med släp (Klass 1) vandslinga.png
Radie till vägbanans innerkant (R) 22 17 12 7,5 4,5
Djup från radiens mittpunkt till infart (D) 50 42 35 28 25
Vägbredd (B) 5,5 6 7 8 9
Vägbredd vid infart (A) 5 5 5 5 5
Begränsad vändmöjlighet för lastbil med släp (Klass 2)
Radie till vägbanans innerkant (R) 22  17 10 3
Djup från radiens mittpunkt till infart (D) 49 40 30 24 20
Vägbredd (B) 4,6 5 6 7 8
Vägbredd vid infart (A) 5 5 5 5 5

Källa: Klassning av skogsbilvägar (Biometria)

Vändficka

En vändficka är en kort vägstump som ligger mer eller mindre vinkelrätt mot vägen med syfte att möjliggöra vändning. Vändfickan kan antingen vara i form av ett T eller Y. Vändfickans djup ska i vägslut vara minst 35 meter för klass 1 (Lastbil med släp), och minst 30 meter för klass 2 (Begränsad vändmöjlighet för lastbil med släp). För klass 2 tillåts dock ett mindre djup på vändfickan om dess förlängning är fri från träd och stora stenar etc. 

vandficka_T.png

T-ficka (Källa: Klassning av skogsbilvägar, Biometria)

vandficka_Y.png

Y-ficka (Källa: Klassning av skogsbilvägar, Biometria)

 

 

 

Mått på vändficka (i meter)

  Trailer och lastbil med släp (klass 1) Begränsad vänd-möjlighet för lastbil med släp (klass 2)
Diagonalmått (A) 10 9
Backsticksbredd (B) 5 4
Vägbredd (C) 4 4
Vägbredd vändfickas slut (D) 3,5 3,5
Vändfickas längd i vägslut (E) 35 30

Mer om vändmöjligheter

Mer djupgående information om och mått på de olika typerna av vändmöjligheter hittar du i Biometrias publikation "Klassning av skogsbilvägar". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast korrigerad: 2023-06-01
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (3 st)

Peter · 2024-03-05
Funderade på kostnaderna för de olika vänd-möjligheterna. Om man antar att kostnaden är samma för 1m^2 i alla fallen så är det ju ett som är mycket dyrare än de övriga. Y- och T-fickan är mindre än halva vändplanens arean.
2023-01-28
längd på vändfickan ?
Svar från Skogskunskap · 2023-02-02

Bra input. Vi har lagt till en länk till Biometrias publikation (sidan 16-17) där du hittar alla mått för vändfickor.

Johan · 2022-11-29
Är det inte 5,5 m vägbredd på vändslinga med radie 22 m (djup 50m)?
Svar från Skogskunskap · 2023-02-02

Det har du rätt i. Vi har ändrat till 5,5 m i illustrationen nu. Tack för tips!