Certifiering

Större delen av den svenska skogsmarken är ansluten till något av de två certifieringssystemen FSC och PEFC. Certifieringen är frivillig.
Certifieringssystemen har bland annat standarder för hänsyn på hygget
Bild: Lena Gustafsson

Certifieringen innebär att markägaren frivilligt ställer upp på att följa certifieringssystemets riktlinjer om hur skogen ska skötas med hänsyn till exempelvis miljö och arbetsvillkor. Efterlevnaden kontrolleras av opartiska certifieringsorgan. En viktig del av certifieringen är att skogsprodukterna ska kunna spåras bakåt i kedjan, så att konsumenter och företag kan välja varor som är producerade enligt riktlinjerna.

Två huvudsakliga system i Sverige

FSC (Forest Stewardship Council)

FSC är en internationell organisation spridd i 70 länder. Sverige fick sin första FSC-standard 1998. I Sverige var ungefär 12 miljoner hektar produktiv skogsmark ansluten (2013), d.v.s. ungefär hälften av den svenska skogsmarken. De anslutna tillhör främst de stora skogsbolagen, en del av kyrkans och kommunernas skogar, men många mindre markägare är också anslutna.

Den 1 juli 2020 börjar en ny skogsbruksstandard att gälla. Håll utkik på FSC:s hemsida.

Här är en förenklad broschyr om FSC-certifiering av mindre skogsbruk (gäller Skogsbruksstandard 2010).

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)

PEFC är ett certifieringssystem med medlemmar i 49 länder (2019). I Sverige är 15,9 miljoner hektar anslutna, fördelade på mer än 47 000 skogsägare (2019). PEFC-certifieringen innefattar också certifiering av 3400 entreprenörer (2019). PEFC har sina rötter i familjeskogsbruket, men utöver enskilda skogsägare är de flesta större skogsbolag i Sverige anslutna. Den första certifieringsstandarden började gälla år 2000.

Här är en förenklad broschyr om PEFC-certifiering.

Många är dubbelcertifierade

Allt fler företag är numera dubbelcertifierade, det vill säga certifierade både genom FSC och PEFC. Certifieringen är ett sätt att kommunicera den hänsyn man tar i skogen med kunderna och samhället. För företag och skogsägare kan certifieringen vara ett redskap för att ta sektorsansvar.

Mindre skogsägare ofta gruppcertifierade

Större skogsägare kan ha en egen certifiering men för små skogsägare är det enklare att vara del i en paraplycertifiering. Skogsägarföreningarna men också många skogsbolag och andra organisationer hjälper till att ansluta skogsägare till en gruppcertifiering.

Certifiering i det praktiska skogsbruket

I flera avseenden går certifieringssystemens standarder längre än skogsvårdslagens krav på hänsyn. Standarderna arbetas också om med jämna mellanrum.

Här är några broschyrer och beskrivningar från skogsbrukets organisationer som förklarar hur certifiering fungerar i praktiken:

 

Senast korrigerad: 2021-03-26
Avverkning

Kommentarer (0 st)