SENASTE KOMMENTARER
Samla kottar och klänga frö

Hej Simon, Visst låter det intressant. Kontakta någon av de större plantodlarna, t.ex. Svenska Skogsplantor, Holmen eller SCA, och fråga hur det går till. De kan lotsa dig vidare. / Hälsningar Skogskunskap

Samla kottar och klänga frö
Hur gör man om man skulle vilja börja jobba inom detta området? Verkar så himla intressant 😍🙌🏼
Björk (Betula spp.)

Hej Hans, Om du kikar på verktyget Plantval kan du se att det finns plantagefrö av vårtbjörk (förädlat frö) upp till 64,5°, alltså inte så långt upp som polcirkeln. Norr därom kan du hitta godkända frötäktsbestånd. / Hälsningar Skogskunskap

Björk (Betula spp.)
Hej! Finns det förädlade björkplantor för Norra Sverige, i höjd med polcirkeln?
Kostnader och prestationer i slutavverkning

Hej Eco, Kostnaderna för skördare och skotare har säkert ökat pga bränslepriser med mera, men vi gör inte anspråk på att ha ett dagsaktuellt värde i verktyget. Det går lätt att justera för den som vill använda andra siffror på kronor per G15-timme. / Hälsningar Skogskunskap

Kostnader och prestationer i slutavverkning
Undrar om ni ändrat med dessa dieselpriser osv. Även med olja och sånt är dyrt så undrar om det är höjt?
Måttenheter - Omräkningstal

Hej Skogs-John, Sekvensen i filmen går att tolka på olika sätt - jag uppfattar det som att man antingen kan räkna om det till fast under bark (m3fub) eller fast på bark. Men visst går det att tolka på ditt sätt också. / Skogskunskap

Måttenheter - Omräkningstal
I filmen säger kvinnan "m3fub eller eller fast på bark." m3fub är väl Fast Under Bark Fast På Bark heter väl m3fpb Snurrar det inte ihop begreppen lite där i filmen? Antingen räknar hon om det till m3fub? Eller m3fpb? Eller det är en helgardering att säga m3fub eller Fast På Bark? Jag skulle sagt "m3fub eller Fadt Under Bark"
Slutavverkning
BRA
Avläggsplatser för virke

Hej Kalle, bra att du noterade det, länkarna var tydligen ändrade. Nu ska det fungera. / Skogskunskap

Avläggsplatser för virke
Får Ingen träff på broschyren via länkarna ovan!!
Al (Alnus spp.)

Hej Anders, alldeles riktigt. Besökte en sågverksägare igår som sågade al och bakarna var mycket populära hos de som behövde alspån till rökar. Trä är bra till mycket. / Skogskunskap

Al (Alnus spp.)
Al används som virke när man röker fisk. Man blandar ofta olika träsorter för att få den smak man eftersträvar.
Gallringsmall för barr och löv

Hej Björn, I just detta verktyg är det inga avancerade formler utan avläsningar av var "pricken" i figurerna hamnar och därifrån utgår vi från de rekommendationer Skogsstyrelsens mallar eller forskarnas diagram för lövträd ger. Men vi har förstås ett nedskrivet underlag. Hör av dig direkt till mats.hannerz@silvinformation.se. / Skogskunskap

Gallringsmall för barr och löv
Kan ni dela med er av formlerna som används i verktyget?
Avenbok (Carpinus betulus)

Hej Erik, Hittar ingen information om den äldsta avenboken, men det finns exempel där avenbokar som var häckplanterade på 1700-talet fortfarande står kvar (Hovdala slott i Skåne). / Hälsningar Skogskunskap

Avenbok (Carpinus betulus)
Hur gamla kan de bli som mest?
Beståndsval

Hej Skogen, Vi får börja med att bekänna att grunderna för verktyget Beståndsval togs fram före 2005 och syftet är inte att använda det som ett skarpt värderingsverktyg av ett bestånd idag. De relativa siffrorna man får fram kan dock användas som en fingervisning om när det är dags att avverka och vilka bestånd som prioriteras. Fördelningen mellan timmer- och massaved bygger på utbytesfunktioner (Ollas utbytesfunktioner) och påverkas vilken diameter där sortimenten ändras. Att vi har en fördelning mellan olika timmerdiametrar som baseras på klass 4 (tall) och 2-3 (gran) beror på att det var en empirisk fördelning, framtagen av Skogforsk, som vi hade tillgång till när det begav sig. Det är också de största klasserna så att fördelningen blir mer rättvis. Sannolikt ser den relativa fördelningen ganska likartad ut idag även om nivåerna på priser förstås ändras upp och ned med tiden. Här har användaren möjlighet att själv justera virkespriset. / Hälsningar Skogskunskap

Beståndsval
Hej Skogskunskap! Två frågor: Hur tar ni fram timmerfördelningen i verktyget? På virkespriser så står det att ni använder tall klass 4 och gran klass 2-3. Varför använder ni klass 4 till tall? Och klass 3 på gran finns inte längre (mig veterligen) Riktigt bra verktyg i övrigt! Vänligen, Skogen!
Al (Alnus spp.)

Hej Mattias, Al är ett utmärkt trädslag att elda med. Det är lätt, ungefär som tall, och har inte samma bränslevärde per kubikmeter som tyngre trädslag som ek och bok men per kilo torr ved är det likvärdigt med andra trädslag. Alen kan torkas ner till bara 8 % fukthalt och tänder därför snabbt – ett bra sätt att få igång brasan snabbt. Jag vet dock inte om den sprätter. Data om trädslagens bränslevärden finns bland annat i Lars Myttings bok Ved, samt i en rapport från Högskolan Dalarna: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:522819/fulltext01.pdf. Det kanske är dags för Skogskunskap att lägga in några sidor om brännved? / Hälsningar Skogskunskap