SENASTE KOMMENTARER
Virkesförråd
Hej Marcus, Vi har lagt in förenklade ungskogsfunktioner för skog som är minst 3 meter hög. Som du kan se om du provar med en 3-metersskog så blir virkesförrådet väldigt lågt, och felskattningen troligen ganska hög (procentuellt sett). Ännu lägre ungskog brukar man inte ange virkesförråd på. Det blir så små volymer så att det inte påverkar skogsbruksplanens totalvolymer och felskattningarna är stora. Om du själv är nyfiken kan du alltid lägga ut en provyta och mäta höjd och diameter på samtliga träd. Sedan är det skolmatematiken som får användas för att räkna ut grundytan. Volymen kan du räkna som om träden är en cylinder men multiplicera med cirka 0,7 (formtalet som anger trädens avsmalning - unga träd har mindre avsmalning och högre formtal än äldre träd). / Hälsningar, Skogskunskap.
Virkesförråd
Hej! Om jag vill räkna ut virkesförrådet i en röjning under 3m till tex en skogsbruksplan. Finns det några bra formler eller andra sätt att räkna?
Asp och hybridasp (Populus spp.)
Hej Micke, Svår fråga, det kan finnas många orsaker. Men är det en avgränsad grupp som har krokiga stammar och i övrigt är ganska lika så kan det helt enkelt vara en aspklon som har de egenskaperna. Aspen förökar sig ju både genom frön(ganska lite) och med rotskott (vanligaste sättet). I en aspskog finns det ofta flera olika kloner, var och en med samma genetiska uppsättning. Det brukar vara lättast att se skillnaderna mellan klonerna under lövfällningen (men även vid lövsprickningen). Kolla på höstfärgerna. / Skogskunskap