SENASTE KOMMENTARER
Film om hyggesfritt
Är det inte tall som fattas med blädning kan man överföra tallskog till granskog inte tvärt om .
Gallringsfritt skogsbruk
Kunde inte låta bli att kommentera denna tråd, Jag har varit i skogen/småland hela mitt liv som entreprenör/skogsägare och sett olika metoder från det ena till det andra. Som skogsägare får man nog bestämma sig hur man vill ha det i sin skog och tro på det. Om man vill ha timmerskog ska man röja gallra och få en lite likvida medel över omloppstiden. Man tar alltid en risk när man gallrar rotröta,stormar och volymförlust vid gallringstillfället. Om man väljer gallringsfritt så får man samma volym kanske mer vid slutavverkning röja måste man dock. I mitt fall vill jag sköta min skog med varsam hand låggallra och försöka hålla täta bestånd med maximerat kubikinnehåll. På bra mark kanske man kan tänka sig kortare omloppstider/slutavverkning för att öka cashflow. Jag ser en framtid i förnyelsebara bränslen värme,elektricitet men inte att förglömma talloljan som vi ska i våra bränsle. Skogen är helt klart en framtidsresurs nu gäller det att ta betalt för vårat gröna guld. Skogen är en del av det förnyelsebara skandinavien. Tack för att jag fick kommentera. jon
Måttenheter - Omräkningstal
Vi har tyvärr inte uppgifter om skillnaden mellan klen och grov skog. Cernolds tabeller som ligger bakom verktyget är framtagna för rotstående skog.