SENASTE KOMMENTARER
Al (Alnus spp.)

Hej Ingvar,

Det verkar vara dålig erfarenhet av att göra sticklingar av klibbal. Skogforsk har provat med klent resultat, men i litteraturen finns några få exempel där man också har lyckats. Du kan ju alltid testa i liten skala. Klipp skotten när de har blivit förvedade, se till att förvara dem kyligt men inte fruset under vintern och prova att få rötter på dem under våren. Enklast är dock att gräva upp plantor med rotsystemen eller att så alfrön (den är lättförökad med frön). Rapportera gärna om det kom några rötter på dina sticklingar! / Hälsningar Skogskunskap

Al (Alnus spp.)
Hej Kan man plantera al med sticklingar som man klipper av stubbskotten?
Gödslingskalkyl
Sen glädjen att se beståndet få så mycket mer Grönkrona och bärris som gynnar det vilda, även mer gräs,, och på 7-10 år så har årsringsbredden växt lika mycket som se senaste 20 åren om inte mer,,
Kostnader och prestationer i slutavverkning

Hej Skogsman, Priserna för skördare och skotare ska inte ses som absoluta utan är mer ett riktmärke för att kunna räkna på de relativa effekterna av förändrade indata som medelstam, antal stammar etc. Var och en kan ju justera priserna efter vad de tror är det riktiga. Notera också att siffrorna inte är justerade till dagens dieselpriser, så det är nog bäst att lägga på en del. Men det tål att upprepas att verktyget INTE ska användas för en skarp kostnadsberäkning för ett bestånd. Det är så många andra faktorer som kan spela in, däremot ger verktyget en vägledning om hur priset påverkas av ändrade beståndsfaktorer. / Hälsningar Skogskunskap

Kostnader och prestationer i slutavverkning
Hur förhåller sig denna till diesel priserna som snart är i sitt rätta värde
Kontakt

Hej Anita, Vänta till slutet av juli-början av augusti när fröna har mognat och innan de börjar släppa från hängena. / Hälsningar Skogskunskap

Kontakt
Hej När tar man frö från björken? är det de långa hängen som är frö som syns nu i juni på björken?
Lagen och slutavverkning

Hej Tom, Här är ett försök till svar baserat på både mina egna tolkningar och konsultation med Skogsstyrelsens lagexpertis. I Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) står i 3 kap 7 § följande: "Bestånd där det föreligger skyldighet att anlägga ny skog enligt 5 § skogsvårdslagen (1979:429) får avverkas även om det inte uppnått lägsta tillåtna ålder. Detsamma gäller, i samband med föryngringsavverkning på intilliggande mark, bestånd av ringa storlek som försvårar ett rationellt skogsbruk." Det första - skyldighet att anlägga ny skog - inträder när skogen är så gles att det uppstår återbeskogningsplikt. Det kan vara ett skäl. Det andra, föryngringsavverkning på intilliggande mark, kan handla om att man slutavverkar ett bestånd som har uppnått lägsta tillåtna slutavverkningsålder, och att man samtidigt kan ta med ett mindre område som inte uppnått LSÅ om det är rationellt. Praxis för vad som räknas som ett mindre (ringa) område är enligt Skogsstyrelsen 0,3 hektar. Men att avverka 0,5 hektar som inte uppnått LSÅ utan att det finns särskilda skäl, det kräver nog dispens. / Hälsningar Skogskunskap

Lagen och slutavverkning
Får ett granbestånd som inte nått upp till LSÅ, under 0,5ha avverkas utan att behöva anmälas just för att det är en så "liten" yta?
Fågelbär (Prunus avium)

Hej Rikard, Tack för tipset. Det verkar vara ungefär så långt upp som fågelbär hittas i inlandet. Tittar man på Artportalens prickkarta finns den rapporterad längs kusten upp till Nordanstigs kommun. / Hälsningar Skogskunskap

Fågelbär (Prunus avium)
Hej. Kan berätta att fågelbär växer i SLU:s arboretum i Siljansfors, så den klarar både den magra jorden och vintern. Trädet som står där är (ur minnet) ca 30 år gammalt, men är inte kraftigare än drygt 25cm diameter vid marken, och ungefär. 6-7 meter högt. Nu är väl för all del ett arboretum kanske inte en "naturlig" växtplats, men trädet står ute i samma mark som tall och gran och så vidare. För den trädintresserade som har vägarna förbi är det värt att stanna och gå en sväng, ligger mitt emot rastplatsen på E45, strax efter sjön Jugan om man kommer från Malungshållet.
Död ved ger nytt liv i den brukade skogen

Hej Martin, Kul om våra texter blir använda. Hoppas du laddade ner och tittade på syntesartikeln också, och inte minst att du kikade på filmen. / Hälsningar Skogskunskap

Död ved ger nytt liv i den brukade skogen
Hej, jag vill bara tacka för den användbara och välskrivna artikeln ovan. Den hjälpte mig enormt i mitt skolarbete där jag skriver om återställning av kalhygge (där jag självklart refererade till artikeln ovan). Tack så mycket! :)
Tillväxt i blädningsskogen

Hej Leif, Visst är det en tallskog med underväxt av gran. Jag hade först valt en vanlig bild på en fullskiktad granskog men det har vi på så många andra sidor, så jag ville visa en annan form. I detta fall en skog som på mycket lång sikt kommer att utvecklas till en granskog. De som förespråkar blädning över stora arealer måste förstås vara medvetna om att vi då bara gynnar gran. Tallen måste skötas på ett annat sätt. / Hälsningar Skogskunskap

Tillväxt i blädningsskogen
Bilden visar en tallskog med underväxt av gran som efter några blädningar är en ren granskog Skulle vi inte ha mer tallskog?
Tillväxt i blädningsskogen
Får man ta ner så gamla träd ?
Björk (Betula spp.)

Hej Ella, Visst går det att hålla nere björkar i trädgårdar till exempel. Ibland dör de, men ibland kan man med återkommande och försiktig beskärning hålla liv i dem länge. Att ta av en hel meter på en tre meter hög björk låter drastiskt men inte omöjligt om du har ett tillräckligt lövverk nedanför. Men jag rekommenderar inte beskärning nu under savningstid, om du inte vill sätta en krage runt sågsnittet och samla björksav :-). Vänta till sensommaren och sätt gärna lite Lacbalsam på sårytan, alternativt under vintern. Sen får du räkna med att beskära återkommande och hålla koll på att trädet är vitalt. Men - beskärning av en björk är förstås alltid en risk för dess fortlevnad, den bedömningen får du göra själv. / Lycka till, Skogskunskap

Björk (Betula spp.)
Hej Jag har en ung tårbjörk stående, undrar vad som händer om jag klipper/beskär ner höjden? En granne har klagat. Den är idag ca 3 meter hög och de vill att jag kapar en meter. Mvh
Lagen och slutavverkning

Hej Per, Frågor rörande dispens tycker jag det är bättre att ställa till Skogsstyrelsen (Skogskunskap är ju fristående även om vi stöttas av Skogsstyrelsen). Ibland kan det ju finnas bra skäl till tidigare avverkning, ibland inte. Lycka till. / Hälsningar Skogskunskap

Lagen och slutavverkning
Hej! Jag har en fråga avgående en åkerplantering som jag har på min fastighet. Granskogen är enligt min skogsbruksplan en G30 på 56 år. Jag har upptäckt att granarna börjar bli angripna av rotröta och varje år så blåser det ned ett antal träd. Nu har jag börjat fundera på att avverka beståndet och nu under helgen va jag och tog reda på två vindfällen och då passade jag på att räkna årsringarna och mäta längden på träden och kom till att träden är 46 år och längden 24 meter. Till min fråga har skogen uppnåt lägsta avverkning ålder, och om inte finns det finns det möjlighet att få någon sorts dispans med tanke på att det just är en åkerplantering som ofta angrips av rotröta.