SENASTE KOMMENTARER
Röjningsklockan
Hej Torbjörn, Röjningsklockan visar när det är lämpligt och olämpligt att röja med hänsyn till insektsskador, dock ej svampskador. Det är riktigt att det är större risk för angrepp av rotröta vid plusgrader (över 5 grader), och i röjningsskogen kan det finnas risk i lite grövre granungskog. Läs mer om röjning och svampskador här: https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/roja/skador-i-rojningsskogen/rotrota-och-andra-svampskador/
Röjningsklockan
Många (branschfolk) rekommenderar röjning (och gallring) av gran under vintern, p.g.a risken för spridning av granröta. D.v.s att denna spridningsrisk är mindre när det är varmt. Har hört på Skogspodden, och de varken röjer eller gallrar gran om det är varmare än 5 gader. Det stämmer ju inte alls med "klockan" som ni visar här. Vad är er kommentar till det?
Är hyggesfritt något för dig?
Hej Eva, Visst vore (och är) det underbart att kunna avverka skog och ändå ha den kvar. På sätt och vis fungerar ju allt skogsbruk så - likt galten Särimner återuppstår ju skogen, även om det tar 50-100 år för en skog som kalavverkas. Många av de skogsägare som använder "hyggesfria" metoder vill dock ha kvar känslan av en uppvuxen skog hela tiden, och det kan de ju ha om de plockar försiktigt bland de avverkningsmogna träden och lämnar andra kandidater som blir de nya grova träden. De får dock räkna med lägre produktion jämfört med ett vanligt trakthyggesbruk. / Skogskunskap