SENASTE KOMMENTARER
Al (Alnus spp.)
Hej, alarna producerar kottar där fröna sitter och sprids med vinden när kottarna öppnar. / Skogskunskap
Al (Alnus spp.)
Vad är alens frukt
Filmen om aspen
Lärorikt, viktigt och med praktiska tips. Dessutom underhållande!
Kostnader och prestationer i gallring
Hej Mats, Kostnaderna och prestationerna i detta verktyg bygger på en modell som togs fram av Skogforsk och som har anpassats något för att kunna bli ett verktyg i Skogskunskap. Modellen gör inte anspråk på att få fram de exakta kostnaderna i varje enskilt fall, men ger en bild av hur olika faktorer kan påverka tidsåtgång och därmed kostnader. Det är möjligt för envar att justera exempelvis timkostnaden för skotare och skördare i programmet. Lantmäteriets kostnader är också schablonmässiga och kanske inte passar i alla enskilda fall, men ska ge en bild av kostnaderna för värdering enligt Beståndsmetoden. Lantmäteriets underlag är bland annat enkäter till sex skogsföretag/skogsägareföreningar. Skogforsk genomför också årliga undersökningar om kostnaderna för avverkning. Det är möjligt att kostnaderna skiljer sig åt, och det kanske vi behöver titta mer på. / Skogskunskap
Kostnader och prestationer i gallring
Hur kommer det sig att kostnaderna enligt det här beräkningsverktyget ligger en bra bit högre än i den sammanställning som Lantmäteriet gjort?
Bok (Fagus sylvatica)
Hej Britt, det är tråkigt när de nya löven slås ut helt av frost (eller en insektsskada) men många lövträd har förmågan att skjuta nya skott. En tysk rapport berättar om en kraftig frost 2011 som dödade alla utslagna boklöv, men 3-4 veckor efter frosten kom det nya löv och ytterligare några veckor senare var hela lövverket återställt. Så det finns hopp för dina fina bokar. / Skogskunskap
Bok (Fagus sylvatica)
Hej! Just när boken slagit ut och vi bara njöt av det vackra, kom det några frostnätter och många träd blev höstbruna. Vad händer med dem nu? Med vänlig hälsning, Britt i Åkulla bokskogar.
Våra lövträdsarter
Hej Micke, Rönn, oxel och hägg saknas också, liksom hassel som ibland kan få nästan trädform. Vi valde från början att ta med de större skogsträden, men rönn, oxel och hägg är ju också viktiga komponenter i skogslandskapet, inte minst viktiga för den biologiska mångfalden. Det finns dessutom en del information om deras användning och virkesegenskaper. Vi kanske lägger till dem. / Skogskunskap
Våra lövträdsarter
Varför är inte Rönn med?
Rätt planteringspunkt
Hej Carl, Du har rätt, vi borde skriva något om arginingödsling eftersom denna nu har lämnat forskningsstadiet och börjat praktiseras i stor skala. Skogforsk har tidigare följt argininforskningen i flera artiklar i Plantaktuellt, men vi ska se till att det nämns ordentligt även i Skogskunskap. / Hälsningar Mats Hannerz
Rätt planteringspunkt
Varför har ni inte tagit med något om arginingödsling, som görs i samband med plantering och ger en mycket bättre rotutveckling, vilket påverkar planteringspunkten. Under 2020 planterar svenska skogsbolag tillsammans runt 25 miljoner plantor med arGrow® Granulat. En så etablerad metod borde naturligtvis vara med när ni vill sprida skogskunskap.
Bok (Fagus sylvatica)
Hej Michael, Det är möjligt att 232-centimetersboken är den äldsta, jag vet inte var uppgiften kommer ifrån. Men det finns många betydligt grövre bokar i landet. Din är ju ett exempel. En entusiast som heter Mattias Gladh har sammanställt uppgifter om grova träd, och där har han med sex bokar som varierar mellan 6 och 8 meter i omkrets. Är du säker på att det var 232 cm i omkrets och inte diameter? Här är länken till Mattias Gladhs lista över bokar: http://tallar.se/#bok Hälsningar Skogskunskap
Bok (Fagus sylvatica)
Hejsan, Michael Nathhorst heter jag och bor i Vintrie by utanför Malmö. Jag sökte nyss på hur gammal ett Bok träd kunde bli och hittade lite olika fakta! Här står om den äldsta boken på mätet som hade en omkrets på 232cm. Så jag tog ett måttband och gick ut med måttband och mätte boken i min trädgård som tillhör en gammal gård. Jag fick den till 470cm i omkrets i brösthöjd. Så nu är jag lite fundersam! Med vänlig hälsning, Michael
Sätt plantan rätt
Bilderna visar vilka plantor som sitter optimalt, är tveksamma eller inte godkända. Grundregeln är: Sätt plantan djupt, högt upp i torvan och långt från annan vegetation. Avståndet till obearbetad mark skall vara minst 2 dm. På normal, frisk mark - plantera högt upp i torvan. På torra marker med risk för torka - plantera längre ned. På sidan https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/foryngra/plantering/ratt-planeringspunkt/ finns mer information om rätt planteringspunkt. / Skogskunskap
Sätt plantan rätt
Det här var det mest meningslösa jag nånsin sett. Skriv in dina förhållanden så visar vi en bild helt utan förklarande text.
Hur hårt ska du röja?
Hej Bengt, Tack för dina råd. / Skogskunskap
Hur hårt ska du röja?
Med 40 år i aktivt skogsbruk,, så har man lärt sig att röja rätt stamantal i flera röjningar,,då klarar man en bra medelstam och klarar stormar som ser ut att bli fler med åren så 1600-1800 i medel goda och 1800 - 2000 i hög bonitet,,, då måste man ta hjälp av stång på 3,99 meter ggr 200 mvh Skogsvårdaren VedpeC
Priser på skogsfastigheter
Hej Leif, De priser som redovisas från Ludvig & Co gäller de fastigheter som förmedlats genom deras fastighetsmäklare, och det är riktigt att många överlåtelser sker på andra sätt. Priserna speglar ändå den öppna marknaden och är intressanta för att kunna följa trender över tiden. Vi som sköter Skogskunskap har inte grävt ner oss för att hitta annan statistik men det finns säkert. / Skogskunskap
Priser på skogsfastigheter
Upp till 80 % av överlåtelserna av privat skog lär ske inom släkten, ibland till rent symboliska priser. Hur hanteras detta i prisstatistiken? En betydande del av försäljningen/överlåtelser av skogsfastigheter sker genom fastighetsreglering utan lagfart. Hur fångas dessa förvärv upp i statistiken?
Bok (Fagus sylvatica)
Hej Gunnel, svårt att svara på utan att ha sett bild. Men det finns många ljusa/vita skorplavar som lever på bokens bark. Helt naturligt alltså. / Skogskunskap