SENASTE KOMMENTARER
Hyggesfritt och skogsvårdslagen
Hej Rune, tack för falkögat. Visst skulle det vara "granskogar" och inte "granskar". Det är rättat nu. / Skogskunskap
Hyggesfritt och skogsvårdslagen
I andra skogar än fullslutna granskar är det knepigare. Förstår inte meningen! Ska det vara "granskog i st f "granskar"?
Rödek (Quercus rubra)
Vi har för lite kunskap om rödekens skötsel och produktion i Sverige, men ny kunskap är på gång. Bland annat håller Skogforsk på att kartlägga våra erfarenheter av trädslaget. Men tills vidare kan vi nog räkna med att rödeken sköts som vår egen ek, med tätt förband i början och ett glest slutförband på 12-14 meter (även om rödeken växer snabbare så omloppstiden blir kortare). Våra ekar kan vi ju anlägga på många olika sätt, radplantering, plantering i grupp med mera, och inte minst genom att utnyttja naturligt föryngrade ekar i blandskog. Se https://www.skogskunskap.se/skota-lovskog/foryngra/planera-lovskogsbruket/skotselsystem-for-ekskog---oversikt/. / Mats Hannerz