SENASTE KOMMENTARER
Hyggesfritt och biologisk mångfald
Hej, ja, det är lika viktigt att tänka på körskaderisken i det hyggesfria skogsbruket. I en blädningsskog hanteras grova, tunga träd som kräver stora maskiner. I många fall används permanenta stickvägar. Det är viktigt att täcka med ris för att minska markpåverkan. Eftersom en blädning ger totalt sett mindre ris än en slutavverkning så blir det knappast något över för att ta ut skogsbränsle.
Hyggesfritt och biologisk mångfald
Att inte allt är grönt och gröna skogar när det gäller hyggesfritt var en intressant lärdom. Körskador verkar vara en stor invändning på vissa marker. Jag har min skog i norra Dalarna och där är marken mycket tolerant. Hade jag bott i närheten så hade jag definitivt lagt grund för ett hyggesfritt bruk på del av marken.
Volymfunktioner
Tackar för att du såg det, det hade visst fallit bort. Nu är kommatecknet på plats.