SENASTE KOMMENTARER
Volymberäkning
Hej Bo, Nja, det saknas bra volymfunktioner för poppel vad vi vet, men vi får undersöka det närmare. Poppel har ofta sämre stamform än hybridasp, så därför passar inte hybridaspens funktioner. Du får prova några olika trädslag och göra en egen bedömning tills vidare. / Skogskunskap
Volymberäkning
Hej Poppel finns ej med som valbart trädslag, kan hybridasp fungera även för poppel? Annars mycket bra verktyg!
Virkespriser
Hej Björn, du menar förmodligen m3sk (skogskubikmeter) och m3fub (fastkubikmeter under bark). M3sk är hela trädets volym ovanför stubbe, inklusive bark och topp. Grenarna räknas inte med. M3fub är volymen av virke innanför barken, utan trädets topp. Med verktyget "Måttenheter - omräkningstal" kan du omvandla enheterna till varandra. En m3sk är ungefär 0,8 m3fub (varierar lite beroende på trädens form och grovlek). Se https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/mata-skogen/mattenheter---omrakningstal/ / Hälsningar Skogskunskap