SENASTE KOMMENTARER
Rödek (Quercus rubra)
Hej Mikael, Skogskunskap är inte någon marknadsplats. Prova Blocket eller något liknande. / Skogskunskap
Rödek (Quercus rubra)
Ville du köpa rödekplankor?
Virkesförråd
Hej Marcus, Vi har lagt in förenklade ungskogsfunktioner för skog som är minst 3 meter hög. Som du kan se om du provar med en 3-metersskog så blir virkesförrådet väldigt lågt, och felskattningen troligen ganska hög (procentuellt sett). Ännu lägre ungskog brukar man inte ange virkesförråd på. Det blir så små volymer så att det inte påverkar skogsbruksplanens totalvolymer och felskattningarna är stora. Om du själv är nyfiken kan du alltid lägga ut en provyta och mäta höjd och diameter på samtliga träd. Sedan är det skolmatematiken som får användas för att räkna ut grundytan. Volymen kan du räkna som om träden är en cylinder men multiplicera med cirka 0,7 (formtalet som anger trädens avsmalning - unga träd har mindre avsmalning och högre formtal än äldre träd). / Hälsningar, Skogskunskap.