SENASTE KOMMENTARER
Gallring i lövbestånd
Har blivit tipsad att vid röjning och gallring i björkbestånd lämna 30-40 sm:s stubbar, minskar mängden rotskott. Har testad det vid röjning före gallring och det ser ut att de stämmer.
Norra barrskogsregionen
Tack Edwin / Skogskunskap
Norra barrskogsregionen
nice