SENASTE KOMMENTARER
Kostnader och prestationer i gallring
Hej Niklas, Beräkningarna i verktyget bygger på mätningar som inte täcker värden utanför verktygets gränser. Därför skulle resultaten bli alltför osäkra om vi skulle extrapolera funktionerna för t.ex. större stamantal. / Skogskunskap
Kostnader och prestationer i gallring
Hej kan ni gå upp på underväxt På gallring. Vi har ibland 7000 till 9000 per ha
Priser på skogsfastigheter
Hej Furleng, Ett tips är att ladda ner LRF Konsults prisstatistik via https://www.lrfkonsult.se/tjanster/fastighetsformedling/salja-fastighet/prisstatistik/. Där finns bland annat diagram som visar spridningen i priser per hektar beroende på virkesförrådet i olika landsdelar. Där syns tydligt att priset ökar med virkesförrådet (i diagrammen är spridningen 5000-80000 kr/hektar), men också att det är en enorm spridning som beror på andra faktorer som läge, arrondering, jaktmöjligheter, virkeskvalitet och mycket annat. / Skogskunskap