SENASTE KOMMENTARER
Bonitet - Skogshögskolans system

Hej igen,
Nu har vi fått tag i de data som verktyget utgår ifrån. De finns tillgängliga på denna sida: Om bonitet – Skogshögskolans system

Du hittar även länk till sidan under rubriken Läs mer på denna sida.

Bonitet - Skogshögskolans system

Hej! 
Vi ska undersöka om vi kan ordna det. 
Hälsningar,
Skogskunskap

Bonitet - Skogshögskolans system
Hej! Som en tilläggsfråga till Johannes här nedan: Finns det möjlighet att få tabellerna ni använder i digital form?
Lagen och slutavverkning

Hej Gunnar!
Nej, det behöver du inte göra så länge det inte handlar om fjällnära skog eller ädellövskog. Då måste du göra en ansökan om tillstånd även om ytan är mindre än 0,5 hektar. 

Lagen och slutavverkning
Är man skyldig att göra avverkningsanmälan om man avser avverkning mindre än 0.5 hektar?
Utvecklingen för biologisk mångfald

Hej Tord,
Här kommer ett kort svar på dina frågor från Mats Hannerz som är en av de två som skrivit rapporten.
1. Ja, luftföroreningar påverkar trädlevande lavar. Det finns många studier som bekräftar det.
2. När det gäller vildsvin och markhäckare vet jag inte om det finns studier, men det låter osannolikt att det skulle ha någon effekt på populationerna.

Utvecklingen för biologisk mångfald

1. Ang lavar. Har man tittat på hur nedfallet (kväve o försurande ämnen) påverkat lavförekomsten?
2. Vildsvinens påverkan på markhäckande fågel; ex tjäder, morkulla, rödhake, lövsångare?

Utvecklingen för biologisk mångfald
Mycket bra sammanfattning av en mycket bra och förnuftig rapport. Överbetyg! Jag har en mer optimisk syn på den biologiska mångfalden i den svenska skogen än de flesta. Den kommer inte att försämras de närmaste decennierna även om ambitionsnivån inte höjs, men förändra struktur i en dynamisk utveckling, som många (men inte jag) tycker är negativ. Och visst skall vi sträva efter att "förbättra". I en överbefolkad konsumtionshungrig värld är det rimligt att acceptera en del förändringar i skogen, om de leder till mer råvaror nästa sekel. Jag brukar påstå att vi nu i den svenska skogen har fler arter än någonsin förr och fler än om människan inte fanns. Men på lite längre sikt, säg bortom 2040, är klimat och andra miljö-förändringar, som inte direkt kopplar till skogsbruket, det stora hotet. En del förändringar verkar snabbare och ryckigare än vad vi (jag) tidigare trodde och världen verkar motverka långsammare och trögare än vad vi hoppades. En del arter får svårt att hänga med förändringarna och balansen mellan arter kommer nog ändra sig snabbare än förr.
Ask (Fraxinus excelsior)
Har tagit frön från Stockholm till södra Dalarna. Bara 10 år gammalt men, peppar peppar, än så länge livskraftigt. Vi får väl se hur det går...
Lövskogen i Sverige

Bra att du såg att siffror och diagram var inaktuella. Nu är de uppdaterade.

Lövskogen i Sverige
Finns det uppdaterad data på detta?
Blandskog med gran och tall

Hej Eva,
Om du ska plantera främmande trädslag i Sverige behöver du anmäla det till Skogsstyrelsen i förväg om det gäller en yta större än 0,5 hektar. Sibirisk lärk räknas dock som inhemskt trädslag, eftersom man hittar spår av att den funnits naturligt under tidigare perioder. Den behöver alltså inte anmälas. På sidan Lagen och föryngring kan du läsa mer om vad som gäller kring föryngring med främmande trädslag.

Blandskog med gran och tall
Hej! Fint med barrskog jag älskar dem. Skulle vara roligt om det gick att plantera andra sorter som ädel gran himalaya tall, en cypresser och mer lärk träd,. m. m i sverige om det går...
Filmen om aspen
Vad är det för fel med naturljuden? De hade förstärkt filmens innehåll. Jag hade definitivt föredragit det.
Beståndsval

Hej,
P-mallen, som Beståndsval bygger på är ett grovt sätt att skriva fram bestånds tillväxt som togs fram redan 1973. Om det är ekonomisk optimering du är ute efter (välja rätt bestånd) är detta verktyg nog ganska tveksamt att använda. Det finns däremot andra tillgängliga program för att köra fram tillväxten i bestånd som bygger på enskilda trädfunktioner, som till exempel Ingvar eller gallringsplan. Heureka har också ett verktyg som heter StandWise (Beståndsvis) som du också kan testa.

Beståndsval
Hej, är främst intresserad av verktygets tillväxtberäkning. Har letat på skogskunskap men hittar inget annat verktyg för framskrivning av hela bestånd. Finns ett sådant verktyg? Varför går det bara att skriva fram i 5-årsperioder och inte valfritt antal år? Var kan man hitta information om p-mallen och de funktioner som används i denna?
Gallringsmall för barr och löv

Hej Emmi,
Då är vår rekommendation att du går på B22-mallen, men glesar ut lite till. Det finns inga exakta gränser.

Gallringsmall för barr och löv

Jag saknar gallringsmallar för lägre björkbestånd. Många gånger är de björkbestånd jag är ute på runt B16-B20.

Ek (Quercus spp.)

Hej Åsa,
Det här är en webb om skogsbruk så den detaljkunskapen om hur giftiga ekollon är för djur har vi tyvärr inte. Kanske kan du testa att ställa din fråga på denna sida:

https://www.skogsskafferiet.se/skogsek/

Ek (Quercus spp.)
Jag undrar hur länge ekollon är giftiga för häst och får? Jag har frågat veterinär, arborist men ingen kan svara på det. Är de mindre giftiga när de blivit bruna/mognat? Mycket tacksam för svar då jag både förlorat får och haft sjuk häst. Mvh Åsa