SENASTE KOMMENTARER
Röjningsanalys
Hej Johan, Resultaten kan avvika något mellan olika körningar även om ingångsdata är de samma, dock inom små gränser. Det beror på att stamfördelningen simuleras vid varje körning. Så här står det i beskrivningen av programmet (se Om verktyget Röjningsanalys): "Tillväxtberäkningarna för ett bestånd beräknas som ett medeltal av simulering av 10 provytor med arealen 100 m², där stamlistan i utgångsläget (trädslag och trädhöjder för enskilda träd) skapas med höjdfördelningsfunktioner. Prognoser med identiska förutsättningar när det gäller ståndort och bestånd kan variera ca 5 % i utfall beroende på att det är slumpkomponenter involverade vid initiering av utgångsläget (trädlista med höjder ), vid urval av stammar vid röjningen samt vilka träd som skadas och dör under aktuell prognos." / Hälsningar Skogskunskap
Röjningsanalys
När jag fått ett värde trycker på tillbaka och beräkna igen utan att göra något annat så får jag nya resultat på "Nuvärde av röjningsvinst vid 1:a gallring" hela tiden. Även andra resultat ändras. De ändringar av default inställningarna jag gjort har jag gjort i steg 1.
Al (Alnus spp.)
Texten var jätte bra jag lärde mig massor om al 👍🤪