SENASTE KOMMENTARER
Var passar trädet
Tack för komplimangen!
Var passar trädet
Fantastisk funktion, guld värt för nybörjare!
Gallringsplan
Hej Anders, Jag vet inte om beståndet gallrats tidigare. Det låter som märkliga siffror för ditt bestånd med kombinationen 2000 stammar per hektar, övre höjd 16 meter och grundyta på 22 m2. En förväntad grundyta skulle snarare vara uppåt 35, och då föreslår verktyget en gallring till. Om grundytan bara är 22 så har träden en väldigt konstig form. Det är viktigt att ha så bra ingångsdata som möjligt, slå gärna några relaskopytor själv för att stämma av om siffrorna behöver justeras.