SENASTE KOMMENTARER
Kostnader och prestationer i gallring
Skulle vara bra om de gick längre ner i medelstam, samt uttaget i trådantal borde gå högre upp, speciellt om man kör konfliktbestånd och tar ut energi.
Våra lövträdsarter
Hej Peter, du hittar alla latinska namn på sidorna, däremot har vi valt bort att använda engelska namn genomgående i Skogskunskap. Men du hittar dem lätt genom att googla. / Skogskunskap
Våra lövträdsarter
Kan någon skriva 10 olika sorters svenska löv på Svenska, Engelska och Latin