SENASTE KOMMENTARER
Måttenheter - Omräkningstal
Vi har tyvärr inte uppgifter om skillnaden mellan klen och grov skog. Cernolds tabeller som ligger bakom verktyget är framtagna för rotstående skog.
Måttenheter - Omräkningstal
Vilka kriterier har ni för de olika dimensionerna? Vad är en klen stock och när övergår den till en medel och i sin tur en grov? Mvh Isak
Avenbok (Carpinus betulus)
Bra och lättläst information med fina illustrationer om det man redan borde kunna.