SENASTE KOMMENTARER
Volymberäkning
Hej Gilbert, vi har ingen sådan funktion i Skogskunskap i dagsläget. Om du bara har en brösthöjdsdiameter på stocken är det svårt att veta avsmalningen. Om vi, i det enkla fallet, räknar stocken som en cylinder så blir volymen pi x radien x radien x längden, i detta fallet 3,1415 x 0,19 x 0,19 x 5,2 = 0,59 kubikmeter. (Diametern var 0,38 m, radien alltså 0,19). / Skogskunskap
Volymberäkning
Går det att beräkna volymen för en stock (5,2 meter) DBH 38 cm.
Volymberäkning
jättebra!