SENASTE KOMMENTARER
Lönn (Acer spp.)

Hej! 
Ja visst gör de. Din fråga är lite utanför området för oss på Skogskunskap, men vi har hittat en sida som heter skogsskafferiet som kanske kan vara till hjälp. Där står det vad du kan använda skogslönnens blommor till.

Lönn (Acer spp.)
Blommorna luktar ju så sött och gott när de kommer .Kan man använda dessa blommor till något
Alm (Ulmus glabra)
jag tycker om att det är mycket fakta och man lär sig mycket
Olika planttyper
Snytbaggegnag - vilket underbart ord!!!
Rennäring och skogsbruk

Hej!
Att skogsbruk pågår på marker där det bedrivs rennäring är ett faktum. Skogskunskap beskriver därför hur man kan ta hänsyn till rennäringen i skogsbruket.

Skogskunskap är ingen journalistisk produkt. Ambitionen med webbsidan är att sprida objektiv kunskap om skogsbruk sett ur flera olika perspektiv.

Rennäring och skogsbruk
Vad har skogsbruk på privata marker med rennäring att göra, detta är inte seriös journalistik. Men det kanske inte är avsikten...
Fällning

Ja precis. 

Fällning
heter mojengen bara motorsåg
Markvegetation

Hej Helene!
Kul att du använt och är nöjd med verktyget. Det är förstås många skogstyper vi skulle kunna illustrera med bilder, men tyvärr skulle det svämma över om vi skulle ha med alla. /Hälsningar Skogskunskap

Markvegetation
Ni kunde ju ha med en bild på bokskog också. Jag testade modellen på ett bokbestånd som ska börja föryngringshuggas, och det gick utmärkt. Kom till mark utan fältskikt som det verkligen är.
Andra former av hyggesfritt skogsbruk

Hej Niklas,
Vi har ett kapitel om blädning:

https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/hyggesfritt/bladningsskogsbruk/

Trevlig läsning! / Hälsningar Skogskunskap

Andra former av hyggesfritt skogsbruk
Jag saknade kapitel om blädning
Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)

Hej Jenny!
Trädslaget är begärlig viltföda och om man tittar på skötselrekommendationerna bör det skyddas, särskilt om betestrycket är högt. Det bör göras så snart som möjligt och innan höstens och vinterns bete. Hägn ger ett bra skydd men det är dyrt och kräver underhåll. Någon form av viltskydd som appliceras på plantan kan vara ett alternativ, men åtgärden behöver upprepas tills träden har tagit sig förbi viltsäker höjd.

Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)
hej! Vi har i helgen planterat Douglas gran i Småland. När ska man börja skydda dem från viltet? Tänkter triko eller snurra runt fårull på toppen. Hälsningar Jenny
Röjning i björk, asp och al

Hej Staffan!
Så här svarar en forskare på Skogforsk som arbetat mycket med rotröta:

Normalt anses det inte vara någon stor risk för att få sporinfektioner som sprider sig vidare eftersom rottickan ”föredrar” barrträd. Man har dock i studier sett att rotticka kan infektera björk, även i små stubbar, men med betydligt mindre risk för vidare spridning. Utifrån en rotrötesynpunkt kan därmed björk- och lövröjning i praktiken utföras under hela året. Vill man verkligen minimera riskerna på riktigt rötkänsliga ståndorter så kan det möjligen kännas bättre att röja under icke vegetationsperiod, om den möjligheten finns.

Röjning i björk, asp och al

När under året kan björkröjning göras om man tänker på rotröterisken?

Dödsbo

Hej!
Det var tråkigt att höra. Vårt tips är att du och din bror bokar ett möte med någon som är kunnig på både skog och arvsskifte så kan ni prata igenom och försöka komma vidare i er situation. Lycka till!  

Dödsbo

Min äldsta bror säger att han ska ta hand om det. Inget händer och över 2 år sedan pappa gick bort. Kan jag göra något?

Upptagning av väggata och markavtäckning

Hej Clabbe,
Det håller vi med om. Hoppas att du får tag i den den information du behöver här på Skogskunskap.

Upptagning av väggata och markavtäckning

Det är viktigt med bra information när jag funderar på att börja själv med skogsbruk och inte leja hjälp alla gånger.
mvh Clabbe N.