SENASTE KOMMENTARER
Volymberäkning
Hej Bo, På sidan https://www.skogskunskap.se/aga-skog/skogsbrukets-grunder/skogsbrukets-grunder/hur-snabbt-vaxer-skogen/ ger vi lite tips och hänvisar bland annat till gallringsverktygen. Där går det att skriva fram hur beståndet utvecklas över tiden, och det går att se vilken övre höjd som beståndet har vid olika åldrar. I verktyget Skogsvård och ekonomi (https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/ekonomi/skogsvard-och-ekonomi/) får du också en grafisk kurva över hur beståndets volym ändras över tiden för olika ståndortsindex och platser. Här kan du också se vilka konsekvenser en mer aktiv skogsskötsel får. / Hälsningar från Skogskunskap
Volymberäkning
Finns det någon grafisk kurva på hur en tallplanta växer upp från planta till träd.Vore fint att kunna läsa av hur plantan har växt efter t.ex. 5 år 10 år osv. Samt hur högt trädet är eller hur många m3/sk trädet har efter samma tidsperioder. Jag har skog i Orsa finnmark som skall planteras. Vore fint att få en bild, även om de är grov, hur en planta utvecklas.
Ask (Fraxinus excelsior)
Ask används gärna till rorkultar på båtar