SENASTE KOMMENTARER
Virkesförråd
Hej Björn, du kan förstås använda måtten för varje trädslag och plussa ihop för att få ett överslag på virkesförrådet. Samtidigt ska man vara försiktig att övertolka resultaten. Du verkar ha ett väldigt tätt och ogallrat bestånd och det är ju stor skillnad på trädens form om de står glest eller tätt. Virkesförrådstabellerna är ju ett genomsnitt för mer normalt skött skog.
Virkesförråd
Jag har testat att mäta ett område med ganska tät vegetation, gran och björk blandat. Mitt medel blev 22 björk- och 32 granstammar. Höjden blev 24 meter björk och 26 meter gran. Det är första gången som jag använder ett relaskop och är osäker om mina mätningar är riktiga. Jag får testa fler gånger. Min fråga är om det går att använda kalkylatorn även om det inte är ett rent bestånd, bara för att få en hyfsad uppfattning om virkesförrådet? Alltså låtsas som om det är två områden, ett med bara björk (22 m2, 24 m) och ett med gran (32 m2, 26m).
Var passar trädet
Hej Karl-Erik, Kul att du uppskattar verktyget. Lärk finns med sedan tidigare. Contortan kunde vi förstås också lägga till.