SENASTE KOMMENTARER
Volymfunktioner
Hej Per, det är riktigt att volymen VS för bara stammen inte finns med i listan, den ska vi lägga till. Däremot ingår den i beräkningarna. Notera dock att den volym som räknas fram i verktyget är inklusive grenar (VG i funktionerna). Det gäller också för ek. Vill man bara ha stamvolymen får man använda formeln. Vi överväger att lägga till fler alternativ i verktyget så att användaren kan välja om man vill räkna med och utan grenar. För bok och ek kan ju grenarna betyda väldigt mycket för totalvolymen. / Skogskunskap
Volymfunktioner
I sammanställningen ovan saknas funktioner för stamvolym (VS) av Bok (hela stammar: VS = 0,01275D2H + 0,12368D2 + 0,0004701D2H2 + 0,00622DH2, enligt Hagberg och Matern 1975). Antar dock att den är inlagd i beräkningssystemet.
Föryngring av björk, asp och al
Hej Carina, Det vi ville ha sagt, men som kan missuppfattas när det blev nerkortat, var att björkfröna normalt gror snabbare efter att vilan har brutits under hösten/vintern. De höstspridda fröna kan dock gro direkt utan vilbrytning eftersom temperaturerna ute oftast är tillräckligt höga. De frön som sitter kvar på hängena och sprids på våren har dock genomgått en vilbrytning under vintern och kan därmed gro lättare när de släpper från hänget. Det kan naturligtvis finnas många höstspridda frön i marken som inte gror direkt utan ligger kvar och får en vilbrytning, så där har du också rätt. Björkfrö kan klara sig någon säsong i fröbanken och gro senare, men de allra flesta gror direkt efter fröfallet. / Mats Hannerz, redaktör för Skogskunskap