SENASTE KOMMENTARER
Virkesförråd
Hej Rickard, Virkesförrådsuppgifterna är hämtade från gamla tabeller som gäller för "gårdagens" skogar. De ger nog i medeltal hyggliga resultat men i verkligheten kan virkesförrådet skilja mycket beroende på skogens skötsel, trädens stamform, bonitet och trädslagsblandning. Tabellerna täcker heller inte in de virkestäta bestånd vi kan se i dagens skogar. Det pågår diskussioner om att ta fram nya funktioner.
Virkesförråd
Hej! Den uträkning för virkesfåöråd m3sk ha, som ni har här på sidan där du kan välja södra och norra Sverige, fylla i grundyta och medelhöjd och få ett resultat. Är den något sådär överenstämmande med verkligheten?
Gallringsmall för barr och löv
Hej Ce, Du har rätt, bilden var inte rättvisande så nu är den utbytt.