SENASTE KOMMENTARER
Ståndortsindex
Hej! Kan ni lägga till funktionen att omföra SI från exv. tall till björk, eller gran till tall osv. Det finns en sådan tabell i en av boniteringshandböckerna. Det hade varit användbart!
Lagen och slutavverkning
Det kan skulle vara intressant att läsa om LSÅ för övriga trädslag utöver gran och tall.
Lagen och slutavverkning
Hej Patrik, En mycket bra fråga. Vi har lagt till den information som finns i handledningen till skogsvårdslagen om lövträdsbestånd.