SENASTE KOMMENTARER
Röjning för blandskog
Hej Bo, Vi har lite mer information om blandskog med ek under Sköta lövskog (och mer är på ingång). Blandning mellan gran och ek kan vara ett smart sätt att skapa en värdefull ekskog och ändå få inkomster under den långa resan dit. Eken kan planteras i grupper om 3-5 plantor med 8 meters förband vilket ger 160 grupper per hektar. Slutbeståndet av ek, efter gallring, är inte mer än 50-70 ekar/hektar, men det ska finnas några ekar att välja mellan under gallringsfasen. Mellan ekarna kan man sätta gran efter egen smak, men det gäller ju att hålla ekarnas kronor fria när de har börjat växa upp. Radvis plantering är ett annat alternativ. 6-7 meter mellan ekraderna gör att vi kan sätta 1-2 rader gran emellan. Ibland planteras ekarna ännu glesare, var fjärde rad ek med gran (eller lärk) emellan. Och vi ska inte heller glömma björk som alternativ mellan ekraderna/grupperna.
Röjning för blandskog
Blandskog med gran och ek, har ju testats. Vilka planteringsförband skall man välja för granen? Eken antar jag man planterar i grupper på 15m avstånd.
Gallringsfritt skogsbruk
Märkligt tyst om Gallringsfritt. Men i en aktuell rapport från Skogforsk nämns det som alternativ. Men tyvärr tar man inte upp det som en offensiv strategi redan vid planteringen - det är ju där de ekonomiska fördelarna skapas. https://www.skogforsk.se/contentassets/cc1ef318d20f4f34b64d0f7ba4f6e513/arbetsrapport-948-2017.pdf