SENASTE KOMMENTARER
Volymberäkning
jättebra!
Lagen och slutavverkning
Hej Filip, bra fråga. Brukningsenheter i skogsvårdslagen avser produktiv skogsmark, och en brukningshet är alla fastigheter en ägare har inom en kommun. Nu har vi lagt till informationen att det gäller produktiv skogsmark. Reglerna för ransonering (högsta tillåtna areal för föryngringsavverkning) regleras av 11 § i skogsvårdslagen.
Lagen och slutavverkning
Skulle ni kunna förtydliga begreppet brukningsenhet? Gäller det produktiv skogsmark? om jag har flera fastigheter i samma kommun så räknas tillsammans som en brukningsenhet?