Filmer om skogsbränsle

Här hittar du filmer med tips om hur du tar ut skogsbränsle och hur du återför näringsämnen med aska.
Filmer om skogsbränsle och aska

Effektivare skogsbränslehantering (8:33 min)

En film från Energikontor Sydost och Linnéuniversitetet, 2017.

Skogsbränsleuttag vid slutavverkning (1:30 min)

Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009.

Skogsbränsleuttag i röjning och gallring (1:15 min)

Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009.

Skogsbränsleuttag i ängs- och hagmarker (1:36 min)

Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009.

Varför askåterföring? (3:18 min)

Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009.

Behandling av aska (3:58 min)

Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009.

Spridning av aska (3:13 min)

Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009.

Senast korrigerad: 2017-12-21

Kommentarer (0 st)