Filmer om skogsbränsle

Här hittar du filmer med tips om hur du tar ut skogsbränsle och hur du återför näringsämnen med aska.

I filmen beskrivs hur man praktiskt tar ut skogsbiobränslet grot. Filmen beskriver också vilka hänsyn som skall tas vid grotuttag för att uppfylla Skogsstyrelsens rekommendationer. 5:12 min. Skogsstyrelsen.

Skogsbruket kan försura marken efter uttag av biomassa, särskilt vid uttag av grot. Uttaget kan även orsaka nettoförlust av näringsämnen. 4:13 min. Skogsstyrelsen.

I filmen visas hur askåterföring utförs i praktiken och vilka moment som är viktiga i samband med askåterföring. Filmen visar också vilken hänsyn som måste tas för att uppfylla Skogsstyrelsens rekommendationer. 5:30 min. Skogsstyrelsen.

EFFEKTIVARE SKOGSBRÄNSLEHANTERING. En film från Energikontor Sydost och Linnéuniversitetet, 2017. 8:33 min.

Här följer en serie filmer som togs fram av Skogsstyrelsen 2009.

SKOGSBRÄNSLEUTTAG VID SLUTAVVERKNING. Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009. 1:30 min.

SKOGSBRÄNSLEUTTAG I RÖJNING OCH GALLRING. Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009. 1:15 min.

SKOGSBRÄNSLEUTTAG I ÄNGS- OCH HAGMARKER. Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009. 1:36 min.

VARFÖR ASKÅTERFÖRING? Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009. 3:18 min.

BEHANDLING AV ASKA. Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009. 3:58 min.

SPRIDNING AV ASKA. Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009. 3:13 min.

Senast korrigerad: 2021-08-24
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)