Filmer om skogsbränsle

Här hittar du filmer med tips om hur du tar ut skogsbränsle och hur du återför näringsämnen med aska.

EFFEKTIVARE SKOGSBRÄNSLEHANTERING. En film från Energikontor Sydost och Linnéuniversitetet, 2017. 8:33 min.

SKOGSBRÄNSLEUTTAG VID SLUTAVVERKNING. Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009. 1:30 min.

SKOGSBRÄNSLEUTTAG I RÖJNING OCH GALLRING. Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009. 1:15 min.

SKOGSBRÄNSLEUTTAG I ÄNGS- OCH HAGMARKER. Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009. 1:36 min.

VARFÖR ASKÅTERFÖRING? Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009. 3:18 min.

BEHANDLING AV ASKA. Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009. 3:58 min.

SPRIDNING AV ASKA. Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009. 3:13 min.

Senast korrigerad: 2020-03-16

Kommentarer (0 st)