Filmen om död ved

Följ med på en resa genom skogslandet där döden inte är en slutpunkt utan själva förutsättningen för fortsatt liv. Den interaktiva filmen Döda träd - levande skogar guidar bland högstubbar och lågor.

Ciceronerna Jan Weslien, Line Djupström och Per Westerfelt berättar i filmen om de svampar och insekter som är beroende av död ved för sin existens och hur skogsbruket kan jobba för att förbättra deras livsbetingelser.

Döda träd - levande skogar. En interaktiv film om död ved och vilka som lever i och av den.

Döda träd - levande skogar. Version utan interaktivitet. 20:26 min.

I filmen får vi stifta bekantskap med en mängd arter med specialla egenskaper och krav på sin miljö. Det är vednedbrytande svampar som violticka, trådticka, brandticka och klibbticka. Det är skalbaggar som gräver larvgångar och lämnar spår som blir konstverk i skogen – björksplintborre och allmän barkbock är bara två exempel. Och det är de viktiga pollinatörerna där många kläcks i håligheter i död ved. Här möter vi bland annat fibblemurarbiet och tapetserarbiet.

Mellan 6000 och 7000 arter och en fjärdedel av alla lite ovanligare arter i skogen är på något sätt knutna till död ved. Här kan skogsbruket hjälpa till genom att skapa död ved, lämna högstubbar och låta bli att köra sönder nedfallna lågor. Varje år skapas en halv miljon högstubbar i Sverige. Forskarna blev förvånade när de såg att den utrotningshotade större flatbaggen, Peltis grossa, nu plötsligt återkom. Den trivdes i de grova granhögstubbarna.

I filmen kan man stanna upp och läsa mer genom att klicka på de länkar som dyker upp. Filmen är producerad av Bitzer Productions för Skogforsk och SLU med stöd av Formas och Skogssällskapet.

 

Senast korrigerad: 2022-05-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (2 st)

Per Lindqvist · 2020-07-13
Utmärkt ljudkvalitet och uppfattbarhet. Låg, ej störande musik.
Karin · 2020-06-24
Var det väldigt dåligt ljud eller var det min dator och anslutning som inte funkade (trots fiber) ? Annars hade det varit väldigt intressant! Karin
Svar från Skogskunskap · 2020-06-25
Hej Karin, Det var nog något i din dator eller anslutning. Här har jag provat några olika enheter och anslutningar och det låter klart och rent. Hoppas du lyckas få till inställningarna, det är en bra film. / Skogskunskap