Prognos betesskador

Prognos betesskador är ett verktyg som prognostiserar risken för betesskador för en given lokal. Utifrån riskbedömningen rekommenderas viltanpassade skötselåtgärder.

Kommentarer (0 st)