Rätt aptering ger högre ekpriser

Aptering och beredning av virket kan vara helt avgörande för betalningen av ek. En slarvigt kvistad stock kan tappa flera tusen kronor i värde.
Exempel på stock som vrakats på grund av felaktig tillredning.
Bild: Mats Hannerz

En slarvigt kvistad ekstock med kvarsittande rotben kan sjunka i värde från 5000 kronor per kubikmeter till i värsta fall några hundra kronor. Eftersom ek är det vanligaste ädellövträslaget i Sverige och ett trädslag där det ofta görs fel, tar vi särskilt upp problemen kring ekaptering.

Tyvärr hamnar mycket ek på bränslehögar eller i de enklaste sågtimmersortimenten. Det finns entreprenörer som har specialiserat sig på beredning av ek, och de kan i många fall rädda värden för tiotusentals kronor bara med hjälp av motorsågen och en omsortering.

Aptera rätt

  • Läs på apteringsinstruktionerna från köparen. Där framgår vilka diameter- och kvalitetsgränser du bör ha ögonen på.
  • Börja med att kvista hela stammen.
  • Kapa ner alla kvistar och rotben. Kviststumpar och ojämnheter på mantelytan över 5 cm ger vrak, fällkammar och övriga kviststumpar ger längdavdrag hos Kährs, och blir vrak hos Berg & Berg.
  • Aptera efter krökar, avsmalning och kvistar. Slängkrökar kan i värsta fall leda till vrakning, annars ger krökar, sprickor, rötade kvistar med mera längdavdrag eller nedsättning av kvalitetsklass. Ta hänsyn till avsmalningen. Stockarna toppmäts och varje minskning i diameter ger förlorade pengar. Kapa helst rakt igenom den största och sämsta kvisten. Halva kvistar i stockändan räknas inte in vid kvalitetssorteringen. Minsta toppdiameter hos Kährs är 18 cm och hos Berg & Berg 20 cm.
  • Kapa i godkända längder. Kährs vill ha stockar på 2,6-2,9 meter. Stockar längre än 3,27 m och kortare än 2 m vrakas av Kährs. Andra köpare, till exempel Junckers i Danmark och Berg & Berg vill ha andra längder.

Kvalitetsklasser

Kährs har denna kvalitetsindelning: Den finaste klassen Diamantstock hittar man i ungefär 1-2 % av allt ektimmer, den näst finaste Blockstock i 20 procent. Den största klassen är Kährstimmer.

I apteringsinstruktionerna finns specifikationer för varje klass. Här är bara några nyckeltal.

Diamantstock av ek. Teckning Bobo Hermansson.

Diamantstock. Minsta toppdiameter 40 cm. Friska vattskott och solsprickor tillåts. Teckningarna av stockar är gjorda av Bobo Hermansson.

Blockstock av ek. Teckning Bobo Hermansson.

Blockstock. Minsta toppdiameter 30 cm. Friska kvistar upp till 50 mm i obegränsat antal samt en frisk kvist 50-100 mm. Obegränsat antal torr- och rötkvistar upp till 2,5 cm tillåts. 

Ektimmer. Teckning Bobo Hermansson.

Kährstimmer/Ektimmer. Minsta toppdiameter 18 cm. Volymavdrag för kvalitetsfel. minsta användbara längd mellan kvistar 50 cm. 

Stora prisskillnader

En grov ekstock av diamantklass kan betalas med över 6000 kronor per kubikmeter medan blockstock och Kährstimmer landar på mindre än hälften så mycket. Priset för rensorterad energived ligger på omkring 470 kronor kubikmetern. Det finns alltså stora vinster med att sortera och aptera rätt.

Ektimmer_20231110.png

Exempel på virkespriser, hämtat från Kährs prislista hösten 2023 och Ekbladet nr 38, 2023). För grova ekstockar gör det stor skillnad om vi har en diamantstock, ektimmer eller bara massaved.

Ett exempel: En grov stock med 75 cm diameter på mitten och 2,7 meters längd håller 1,19 m3 (mittmätt under bark). Hade det varit en diamantstock hade den gett över 9000 kr, blir det ektimmer betalas 1550 kr och går den som rensorterad bränsleved blir det cirka 560 kronor.

Senast korrigerad: 2023-11-10
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)