Kostnader för skogsvård

Skogforsk och Skogsstyrelsen samlar årligen in data om skogsbrukets kostnader. Här är aktuella kostnader för skogsvård.
Bild: Erik Viklund

Så här ser de genomsnittliga kostnaderna ut för olika skogsvårdsaktiviteter. Siffrorna är insamlade i storskogsbruket och ger en fingervisning om de ungefärliga kostnaderna när man lejer bort ett arbete.

Tänk dock på att förhållandena aldrig är samma på två objekt. En markberedning på en sandig tallhed kan gå snabbt medan en markberedning på ett stenigt, kuperat hygge kan kosta mångdubbelt så mycket.

Kostnader för skogsvård, 2019

  Norra Sverige
kr/hektar
Södra Sverige
kr/hektar
Markberedning 2 270 2 755
Plantering 4 873 6 912
Sådd 4 762 5 285
Röjning 2 675 2 652
Gödsling (och kalkning) 2 512 2 753
Hyggesrensning 1 387 1 139

 

Källa: Skogsstyrelsens och Skogforsks årliga enkät om storskogsbrukets kostnader. Kostnaderna är hämtade från företagens egen bokföring och gäller skogsvårdskostnader på egen mark.

Lantmäteriet gör också en sammanställning av skogsbrukets kostnader som ett underlag för fastighetsvärderingen. Här är rapporten Skogsbrukets kostnader 2018.

Här hittar du tidigare sammanställningar av kostnader från Skogforsks Kunskapsbank

 

Senast korrigerad: 2020-06-29

Kommentarer (0 st)