Kostnader för skogsvård

Skogforsk och Skogsstyrelsen samlar årligen in data om skogsbrukets kostnader. Här är aktuella kostnader för skogsvård.
Bild: Erik Viklund

Så här ser de genomsnittliga kostnaderna ut för olika skogsvårdsaktiviteter. Siffrorna är insamlade i storskogsbruket och ger en fingervisning om de ungefärliga kostnaderna när man lejer bort ett arbete.

Tänk dock på att förhållandena aldrig är samma på två objekt. En markberedning på en sandig tallhed kan gå snabbt medan en markberedning på ett stenigt, kuperat hygge kan kosta mångdubbelt så mycket.

Kostnader för skogsvård, 2021

  Norra Sverige
kr/hektar
Södra Sverige
kr/hektar
Markberedning 2 247 2 814
Plantering 5 267 8 060
Sådd 5 045 5 320
Röjning 2 780 2 854
Gödsling (och kalkning) 2 349 2 364
Hyggesrensning 1 744 1 283

 

Källa: Skogsstyrelsens och Skogforsks årliga enkät om storskogsbrukets kostnader. Kostnaderna är hämtade från företagens egen bokföring och gäller skogsvårdskostnader på egen mark.

Lantmäteriet gör också en sammanställning av skogsbrukets kostnader som ett underlag för fastighetsvärderingen. Här är rapporten Skogsbrukets kostnader 2018.

Här hittar du tidigare sammanställningar av kostnader från Skogforsks Kunskapsbank

 

Senast korrigerad: 2022-09-26
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Henrik Valgma · 2021-05-31
Hej, varför är det så stor skillnad på kostnaden för plantering per ha mellan norra och södra ? Mvh Henrik
Svar från Skogskunskap · 2021-05-31
Hej Henrik, I södra Sverige används större plantor (1,5-2-åriga täckrotsplantor, och ibland 3-4-åriga barrotsplantor) med både högre inköpspris och dyrare planteringskostnad. I Norrland används ofta 1-åriga plantor med undantag för bördigare marker i kustområdena. Man sätter också fler plantor per hektar på bördiga marker och det finns mer magra marker med lägre plantantal i norra Sverige. / Hälsningar Skogskunskap