Kostnader för skogsvård

Vad kostar det att röja, plantera och gödsla? Här hittar du aktuella kostnader för skogsvård. De bygger på data om skogsbrukets kostnader som samlar in årligen av Skogforsk och Skogsstyrelsen.
Bild: Erik Viklund

Så här ser de genomsnittliga kostnaderna ut för olika skogsvårdsaktiviteter. Siffrorna är insamlade i storskogsbruket och ger en fingervisning om de ungefärliga kostnaderna när man lejer bort ett arbete.

Tänk dock på att förhållandena aldrig är samma på två objekt. En markberedning på en sandig tallhed kan gå snabbt medan en markberedning på ett stenigt, kuperat hygge kan kosta mångdubbelt så mycket.

Kostnader för skogsvård, 2022

På egen mark

  Norra Sverige
kr/hektar
Södra Sverige
kr/hektar
Hyggesrensning 1917 1468
Markberedning 2846 3227
Plantering 5455 7636
Sådd 5549 7076
Röjning 2872 2949
Underväxtröjning 2065 1729
Gödsling och kalkning - 2014

 

På annans mark

  Norra Sverige
kr / hektar
Södra Sverige
kr / hektar
Hyggesrensning - -
Markberedning 3034 3456
Plantering 5266 -
Sådd - -
Röjning 3659 4250
Underväxtröjning 1935 2483
Gödsling & kalkning - -


Källa: Skogsstyrelsens och Skogforsks årliga enkät om storskogsbrukets kostnader.
Det går inte redovisa kostnader för alla åtgärder i och med att det krävs ett visst antal svar innan det går att redovisa ett medelvärde.

Lantmäteriet gör också en sammanställning av skogsbrukets kostnader som ett underlag för fastighetsvärderingen. Här är rapporten Skogsbrukets kostnader 2018.

Här hittar du tidigare sammanställningar av kostnader från Skogforsks Kunskapsbank

 

Senast korrigerad: 2023-09-26
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (2 st)

Jan · 2023-07-06
Kostnaden är högre för röjning i södra Sverige. Har kollat med en större virkesköpande organisation och konstaterar att röjning kostar i genomsnitt 5000-6000 kr/ha. Som vanligt beror kostnaden på objektet. Men en kostnad på knappa 2900 kr ger en felaktig bild anser jag,
Svar från Skogskunskap · 2023-07-18

Hej Jan,
Inom södra Sverige varierar kostnaden för skogsvård en hel del. Generellt sett har Götaland högre kostnader än Svealand, men det är nog mer korrekt att dra slutsatsen att skogsvårdskostnaderna ökar med ökad bonitet. Ser man specifikt till röjning så var kostnaden på egen skog 2949 kr per ha för 2022,  men jämför man med kostnaden för röjning på annans skog så var den betydligt högre 4250 kr per ha. Detta är troligen en effekt av att de större skogsägarna röjer tidigare än den genomsnittlige enskilde skogsägaren. Variationen för båda dessa medelvärden är och har alltid varit rätt stor som en effekt av olika förutsättningar för de svarande. Med dagens inflationsläge får man förvänta sig att årets kostnader för röjning är högre än fjolårets.

Henrik Valgma · 2021-05-31
Hej, varför är det så stor skillnad på kostnaden för plantering per ha mellan norra och södra ? Mvh Henrik
Svar från Skogskunskap · 2021-05-31
Hej Henrik, I södra Sverige används större plantor (1,5-2-åriga täckrotsplantor, och ibland 3-4-åriga barrotsplantor) med både högre inköpspris och dyrare planteringskostnad. I Norrland används ofta 1-åriga plantor med undantag för bördigare marker i kustområdena. Man sätter också fler plantor per hektar på bördiga marker och det finns mer magra marker med lägre plantantal i norra Sverige. / Hälsningar Skogskunskap