Sköta barrskog

Föryngra

Vilken föryngringsmetod ska du använda? Vilka plantor passar bäst? Hur föryngrar du med fröträd?