Dokumentera föryngringen

Dokumentera så mycket som möjligt om föryngringen. Det har du nytta av när du planerar kommande föryngringar eller vill följa upp i framtiden varför skogen ser ut som den gör.
Dokumentera och lägg till information i skogsbruksplanen
Bild: Mats Hannerz

En noggrann dokumentation är ovärderligt när du ska spåra orsaker till varför föryngringen misslyckades – eller lyckades särskilt bra! Det är också till stor glädje för kommande generationer skogsägare som ska dra nytta av det gagnvirke du hjälpt till att skapa.

Dokumentera föryngringen. Anna Marconi.Här är några saker som kan vara bra att notera i eller i anslutning till skogsbruksplanen:

 • Föryngringsmetoder
 • Föryngringsareal
 • Antal fröträd
 • Eventuella vindfällen
 • Fanns beståndsföryngring?
 • Antal plantor
 • Trädslag
 • Planttyp
 • Stambrevsnummer
 • Proveniens
 • Återväxtkontrollen – överlevnad, vilka typer av skador?
 • Hjälpplantering, när, med vilka plantor, hur mycket?
 • Markberedningsform
 • Gräsröjning
 • Hyggesrensning
 • Lövuppslag
 • Skyddsdikning
 • Kostnader och tidsåtgångar, både för bortlejt och eget utfört arbete
 • Kartskiss där du noterar var du gjort olika åtgärder
 • En liten not om vem som gjorde jobbet kan vara roligt för framtidens historieböcker.

Stambrev, ett exempel

Spara stambrevet i skogsbruksplanen så har du och dina efterföljare lättare att spåra var plantorna kom ifrån.

Exempel på stambrev

Senast korrigerad: 2023-05-29
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)