Förädling och klimat

Det verkar sannolikt att det kommer att bli varmare i framtiden. Svensk skogsträdsförädling har beredskap för det genom att det finns sorter som passar även om temperaturen stiger.
Passar vi när det blir varmare?
Bild: Mats Hannerz

Ingen vet med säkerhet hur klimatet kommer att utvecklas, men mycket talar för att det kommer att bli varmare. De träd vi planterar idag kommer kanske att växa i en miljö med längre tillväxtsäsong, mildare vintrar och ökad risk för skadegörare.

För att förädlade träd ändå ska vara förberedda för klimatförändringar, testas de på platser med både varmare och kallare klimat än nuvarande genomsnitt. Förädlingen anpassar på så sätt träden till nya förhållanden snabbare än det naturliga urvalet, som verkar först när klimatet ändrats.

Förädlarna väljer dessutom ut de träd som klarar olika miljöer bäst. De träden och deras avkommor har därmed också ökad förmåga att klara förändringar över tiden. Förädling skapar därför en beredskap för en okänd framtid.

Hur ska vi välja plantor idag?

Föryngringen är den mest kritiska fasen för plantornas överlevnad. Därför är det fel att välja plantor som teoretiskt skulle passat bäst för det klimat som kan förväntas när träden är fullstora. Men en viss anpassning till varmare klimat kan ändå göras. I verktyget Plantval beräknas vilka sorter som presterar bäst på en lokal. Rekommendationerna är anpassade så att de tar hänsyn till det klimat vi kan förvänta oss efter en halv omloppstid från nu.

I verktyget Frostrisk går det att räkna ut frostrisken för olika sorters granar med och utan klimatförändring.

Inom förädlingen pågår också en långsiktig anpassning till det klimat vi kan förvänta oss om några decennier. Träd som testas på mildaste lokalerna på en viss breddgrad väljs ut till fröplantager som är anpassade för ett varmare klimat. Det kommer dock att ta cirka 15 år innan dessa börjar producera frö i praktisk skala.

Nya trädslag

Med mildare vintrar kan nya trädslag bli intressanta. Douglasgran och sitkagran är exempel på arter som kan förväntas klara ett fuktigt kustklimat bättre än vår svenska gran.

Senast korrigerad: 2020-03-15
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)