Föryngra själv eller köpa tjänsten?

Allt mer av föryngringsarbetet görs av entreprenörer som är proffs på att föryngra. Om du tänker göra jobbet själv – fundera igenom ordentligt om du har tiden, utrustningen och kunskapen.
Bild: Mats Bildström/SKOGENbild

Det är lätt att planera på vintern för några soliga dagar i vårsolen på hygget. När väl planteringen ska göras kanske det har kommit annat emellan. Plantering är ett tungt arbete som utförs snabbt och effektivt av duktiga entreprenörer. Du bör ställa dig ett antal frågor:

  • Hur värderar du din tid? 
  • Har du tid som behövs, vid rätt tillfälle? Plantorna kan inte ligga och vänta på hygget. Det är också lätt att underskatta tidsåtgången för plantering.
  • Har du utrustning och kunskaper? 

Om du i stället vill leja bort hela eller delar av arbetet kan du vända dig till din skogliga kontakt. Det kan vara till exempel en virkesköpare, inspektor på skogsägareföreningen eller en skogsvårdsentreprenör.

Självverksamhet i skogsvårdsarbete

Självverksamheten, det vill säga hur mycket som skogsägaren gör själv i det småskaliga skogsbruket, är högst vid:

  • Plantering och sådd av mindre objekt. Utrustningen är enkel och kan ofta lånas, och det är möjligt för de flesta att utföra.
  • Enkelställning och röjning. Plant- och ungskogsröjning tillhör de arbeten där självverksamheten är högst.
  • Hjälpplantering av små objekt eller där föryngringen gått ut fläckvis kan vara dyrt att leja bort.
  • Fröträdshuggning och tillvaratagande av vindfällen. Avverkning av en liten fröträdsställning eller tillvaratagande av enstaka vindfällen kan vara dyrt att leja bort för maskinell avverkning. Här kan manuell fällning och upparbetning kombineras med att skotningen lejs bort. Tänk på säkerheten, särskilt vid upparbetning av vindfällen.

Däremot mer sällan vid:

  • Markberedning utförs rationellt av särskilda maskiner, om inte objekten är mycket små. På större objekt kan markberedningen kombineras med maskinell plantering eller sådd. Det finns dock utrustning för manuell markberedning eller lättare markberedning med lantbrukstraktor som kan användas av den självverksamme.
  • Produktion av plantor och frön. Även om du utför planteringen själv behöver du nästan alltid köpa plantor eller frön (även om den riktigt entusiastiske naturligtvis kan odla sina egna plantor eller klänga sina egna frön).

Så här såg självverksamheten ut i småskogsbruket år 2021

Åtgärd Andel i procent som skogsägaren gör själv
Föryngringsavverkning -
Gallring 14 
Övrig avverkning 29
Summa huggning 7
Terrängtransport vid avverkning -
Terrängtransport vid gallring 17
Terrängtransport vid övrig avverkning 29
Summa terrängtransport 10
Hjälpplantering -
Markberedning -
Plantering 23
Hjälpplantering 56
Röjning 49
Summa skogsvård 36

Källa: Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Senast korrigerad: 2023-05-16
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)