Planteringsteknik täckrotsplantor

Täckrotsplantan är den dominerande planttypen i svenskt skogsbruk. Plantorna sätts oftast med särskilda planeringsrör. Se filmen för en snabblektion.
Plantering av täckrot, utdrag ur filmen Plantera rätt

Planteringsarbetet

 • Beställ plantor i god tid.
 • Se till att du kan sköta plantvården vid hygget. Placera lådorna på skuggig plats och se till att de hålls fuktiga i väntan på plantering.
 • Planera arbetet. Stycka upp större hyggen i lagom stora skiften som kan markeras med snitselband på käppar. Då blir det lättare att hålla reda på om hela ytan har planterats. Skiftena ska vara lagom stora så att en tur och retursväng längs med markberedningsstråken räcker till en ny påfyllning av plantor.
 • Bär ut plantlådorna till skifteskanten, men inte fler lådor än att de hinner planteras ganska omgående. Hur länge de kan stå under bar himmel beror på vädret.
 • Sätt plantorna i rätt planteringspunkt och utför själva planteringen.
 • Kontrollera plantsättningen då och då med provytor så att det blir tillräckligt antal plantor per hektar och att plantorna är väl satta.
 • Efter planteringen – städa och följ upp resultatet. Dokumentera.

Plantering av täckrotsplantor. Björn Svensson/SKOGENbild

Foto Björn Svensson/SKOGENbild.

Teknik för täckrotsplantering med rör

Planteringsrör används för att plantera täckrotsplantor. Grova rör kan ibland användas också för Teplus- eller Pluggplusplantor.

Gör så här:

Täckrotsplantering steg för steg

 1. Tag fram plantan under gång och kontrollera plantans kvalitet, kasta om den är dålig.
 2. Välj en bra planteringspunkt och stöt ned redskapet. Om det är mycket sten i marken bör du trampa ned röret för att inte skada röret eller dina händer och axlar
 3. Trampa ned foten på pedalen och spänn isär spetsarna, samtidigt som du...
 4. ...släpper ned plantan i röret.
 5. Drag upp röret och vrid så lossnar jorden enklare från spetsen.
 6. Tryck till jorden kring plantan försiktigt med foten.

 

Senast korrigerad: 2023-06-07
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)