Samla kottar och klänga frö

Den intresserade kan själv samla kottar och klänga sitt eget frö.
Bild: Ulfstand Wennström

Att klänga kott samt att avvinga, rensa och lagra frö med bra resultat är ett arbete som kräver kunskap och erfarenhet. Följande råd är sammanfattade och modifierade från en artikel i Småskogsnytt 4/93 av Torbjörn Lestander vid SLU.

  • Tallkottar med moget frö samlas in på hösten eller vintern.
  • Under klängningen – när kottefjällen särar sig och fröna lossnar från kotten – ska det finnas torr luft runt kottarna. Lägg kottarna på galler och placera i varmt, torrt utrymme. Temperaturen får dock inte överstiga 40°C.
  • Efter 8–12 timmar, med stegvis ökning av temperaturen till +40°C, tar du ut kottarna och skakar försiktigt ut fröna ner i en låda.
  • Kottar som inte öppnat sig helt duschas i kallt vatten. (Även kottar som öppnat sig är lönsamma att klänga om eftersom det ofta finns frön kvar.) Därefter får de ligga på galler och dra åt sig vattnet i 2 timmar. Sen kan klängningen med torr varm luft göras om.
  • Efter klängningen lagras fröna i behållare vid cirka +5°C.
  • Fröet skall sen avvingas. Det är svårt! Fröskalet är tunt och skadas lätt vid mekanisk avvingning. Det bästa är att skicka bort fröet för avvingning och rensning. Om du vill avvinga själv: lägg fröet i vatten under kort tid och rör med handen några minuter. Frövingens klo släpper då från fröet.
  • Fröna måste nu torkas. Blås luft (max 40°C) på fröna samtidigt som de rörs om då och då. Allteftersom frövingarna torkar kan de blåsas bort.
  • Torkade frön (under 8 % vattenhalt) kan lagras i lufttäta behållare i kyl eller frys. Vid fryslagring är det extra viktigt att fukthalten är under 8 %. Vid högre fukthalt dödas fröna.
  • En stor del av fröna kommer att vara tomma eller döda. Vill du sortera bort dem bör du skicka dem till någon fröstation.
  • En grov bild av frönas grobarhet kan du få genom att lägga fröna på en ren, fuktig disktrasa i lufttemperatur. Fröna måste vara i kontakt med fukt hela tiden. Efter tre veckor bör alla vitala frön ha grott.
Senast korrigerad: 2024-04-08
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (2 st)

Simon Jonsson · 2022-09-29
Hur gör man om man skulle vilja börja jobba inom detta området? Verkar så himla intressant 😍🙌🏼
Svar från Skogskunskap · 2022-09-29

Hej Simon, Visst låter det intressant. Kontakta någon av de större plantodlarna, t.ex. Svenska Skogsplantor, Holmen eller SCA, och fråga hur det går till. De kan lotsa dig vidare. / Hälsningar Skogskunskap

Dan Grönberg · 2021-06-13
Jag skulle vilja få info om själva plantans utveckling från frö till dess den går att plantera ut; tidrymd, storlek, ev omplantering, näring, bilder, förebyggande behandling, ljus, temperatur m.m.
Svar från Skogskunskap · 2021-06-13
Hej Dan, Om du vill läsa mer om plantans utveckling från frö och framåt kan du bläddra dig igenom Plantskolans olika avsnitt i Skogskunskap, se https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/foryngra/plantering/odla-plantor---plantskolan/. Mer finns också i avsnittet Plantering, https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/foryngra/plantering/. Verktyget Planthöjd visar hur stora olika plantor är efter tre år beroende på ursprunglig planttyp och behandling i fält, https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/foryngring/planthojd/. / Hälsningar Skogskunskap