Skötsel av förädlad skog

Plantering av förädlade plantor är som att byta till skog med högre bonitet. Skogen måste därför skötas som en vanlig skog men på bördigare mark.
Bild: Mats Hannerz

Att satsa på förädlade träd är som att byta till en skog på bättre bonitet. Skogen växer fortare, gallringarna ska göras tidigare och omloppstiden blir kortare. Den förädlade skogen kan skötas som vanlig skog på en något högre bonitet.

Föryngring

Både den högre tillväxten och motståndskraften mot skador hos förädlade plantor ökar överlevnaden. Det skulle kunna utnyttjas genom att plantera färre plantor och ändå få lika tät skog som med oförädlade plantor. Många föredrar dock att plantera ett normalt plantantal och få en tätare skog.

"Varannan förädlad"

Med högförädlade och dyrare plantor, t.ex. sticklingar eller plantor från somatisk embryogenes, kan man överväga att plantera de förädlade plantorna glesare och låta de resterande utgöras av billigare plantor eller naturlig föryngring. De förädlade plantorna får ett försprång. Vid röjning och gallring kommer i första hand "utfyllnadsplantorna" att tas ut. Den slutavverkade skogen kommer därför att främst bestå av förädlade träd.

Tidigare gallring

Gallring kan utföras på många sätt beroende på målsättningen med skogsbruket. I standardfallet bestäms tidpunkten för gallringarna av skogens täthet. Vid ett givet stamantal gallras bestånd på olika boniteter ungefär vid samma övre höjd. Gallringen sätts in senare om stamantalet är lågt.

Oberoende av stamantal förkortas tiden till gallring på en bättre bonitet eller om man använder förädlade träd. Vid samma stamantal blir gallringsuttaget ungefär lika i oförädlad och förädlad skog, och därmed blir alltså gallringsnettot oförändrat.

Tidigare slutavverkning

Det är inga skillnader mellan att slutavverka en förädlad och en oförädlad skog. Den högre tillväxten i förädlad skog gör att virkesförrådet och dess kapitalvärde byggs upp snabbare. Om målet med skogsskötseln är högsta lönsamhet och virkespriserna görs slutavverkningen när tillväxten inte längre kan förränta markens och beståndets värde. Slutavverkningen kan då göras tidigare i den förädlade skogen.

Fröträd i förädlad skog

Naturlig föryngring med fröträd kan tillämpas i förädlad skog på samma sätt som i oförädlad.

I plantskolan

En förädlad planta ser oftast ut som en vanlig planta. Plantskolorna anpassar såddtidpunkt och skötsel så att plantorna ska få en avpassad storlek till de kruksystem som används.

Frön från fröplantager är oftast större och mer utvecklade än beståndsfrö. Fröna gror bättre och plantpartierna blir normalt jämnare, men de ökar också plantornas tillväxt den första sommaren. Särskilt granplantor från fröplantager kan växa länge på hösten. Det kan leda till höstfrostskador på plantorna, varför det är vanligt med långnattsbehandling i plantskolan för att påskynda knoppsättning och invintring.

Senast korrigerad: 2020-03-15
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Emma · 2021-04-25
Varför går de förädlade sorterna av barrväxter mindre bra att odla i norra Sverige?
Svar från Skogskunskap · 2021-04-25
Hej Emma, Jag vet inte riktigt vad du tänker på, det finns förädlat material även för norra Sverige som växer bättre än oförädlat. Men för de allra kärvaste områdena kan det vara begränsad tillgång, det finns alltså inte alltid tillräckligt med frö för att skapa förädlade plantor. Om du lägger in en planteringslokal i norra Sverige i verktyget Plantval kan du se vilka vinster du kan få av olika förädlade granar och tallar på olika platser. / Hälsningar Skogskunskap