Planteringsteknik barrotsplantor

Barrotsplantor är ofta kraftigare och fleråriga än täckrotsplantor. Det är en vanlig planttyp som passar på bördiga marker i södra Sverige eller vid hjälpplantering.
Plantering av barrot, utdrag ur filmen Plantera rätt

Barrotsplantor planteras med hacka eller borr. Redskapen kan också användas för Teplus- eller Pluggplusplantor och täckrotsplantor. Titta på filmen så får du en bra översikt av teknikerna. Mer information finns i text och bild längre ner.

Barrotsplantering med hacka. Foto Erik Viklund.

Plantering av barrotsplantor med hacka. Foto Erik Viklund.

Plantering med hacka

Hackan är också oumbärlig om du ska markbereda för hand, t.ex. vid hjälpplantering.

Barrotsplanteringmed hacka. Illustration Anna Marconi.

Barrotsplantering med hacka. Illustration Anna Marconi.

Gör så här:

  1. Om det inte är markberett tar du upp en fläck i humusen på 4x4 dm så att mineraljorden exponeras. Slå hackbladet rakt ned.
  2. Bryt upp skaftet och drag bakåt några centimeter.
  3. Tag fram plantan och sätt den i hålet. Lyft plantan något så att rötterna kommer nedåt.
  4. Drag bort hackan och tryck till jorden kring plantan försiktigt med foten.

Plantering med borr

Plantering av barrotsplantor med borr. Foto Thomas Adolfsén/SKOGENbild

Borren passar utmärkt till barrotsplantor. Foto Thomas Adolfsén/SKOGENbild.

Om man måste utföra manuell markberedning vid planteringen är en hacka bättre än borr.
Borr kan vara ett alternativ vid grönrisplantering, då den borrar ett hål rakt igenom avverkningsrester och fältvegetation.

Grönrisplantering innebär att man planterar direkt efter avverkningen utan föregående markbehandling. Fördelen är att plantan snabbt kommer igång innan hyggesvegetationen tar över. Metoden förutsättar att plantorna är ordentligt skyddade mot snytbaggegnag.

Gör så här:

Barrotsplantering med borr, Anna Marconi

Barrotsplantering med borr. Illustration Anna Marconi.

  1. Borra till lagom djup.
  2. Fatta tag i nedre delen av borrens skaft och lyft borren, med jord, mot kroppen. För ner plantan bakom borren.
  3. Dra upp borren. Skrapa av jorden från borren med foten. Tryck till jorden runt plantan försiktigt.

Vilket avstånd mellan plantorna?

Vilket avstånd du ska ha mellan plantorna beror bland annat på markens bördighet och förväntad plantöverlevnad. Försök istället fokusera på att hitta en bra planteringspunkt än att hålla ett exakt avstånd mellan plantorna. Godkänt avstånd är mellan 1 och 3,5 meter. Läs mer om lämpligt antal plantor här.

Senast korrigerad: 2023-11-10
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)