Rätt planteringspunkt

Grundregeln är: sätt plantan djupt, högt upp i torvan och långt från annan vegetation. Den ideala planeringspunkten kan variera beroende på markfuktighet och jordart. Se filmen och beslutsstödet.
Rätt planteringspunkt. Utdrag ur filmen Plantera rätt

Den ideala planteringspunkten på de flesta marker är en omvänd humustorva (efter högläggning) eller tilta (efter harv) med ren mineraljord på ytan. Plantan bör sättas så djupt att rotklumpen sitter i den underliggande humusen. Ingen del av rotklumpen får sticka upp ovanför markytan.

Ren mineraljord med minst 3 cm tjocklek och ett avstånd på minst 2 dm till humuskant minskar risken för snytbaggegnag.

Optimala och bra planteringspunkter. Illustration Per-Anders Nilsson.

 

Den optimala planteringspunkten hittar du djupt ner uppe i tiltan. Fläcken med bar mineraljord är bra men inte optimal. Illustration Per-Anders Nilsson.

Olika råd för olika marker

Med verktyget Sätt plantan rätt kan du prova var de optimala planteringspunkterna finns på jordar med olika textur (grova eller finjordsrika) eller med olika risk för torka.

Sätt plantan rätt. Exempel.

Exempel från verktyget Sätt plantan rätt. På friska, normalfuktiga marker är högen optimalt. På torra marker kan plantan behöva flyttas längre ner i markberedningsspåret.

Senast korrigerad: 2021-06-16
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (2 st)

Carl Kempe · 2020-05-15
Varför har ni inte tagit med något om arginingödsling, som görs i samband med plantering och ger en mycket bättre rotutveckling, vilket påverkar planteringspunkten. Under 2020 planterar svenska skogsbolag tillsammans runt 25 miljoner plantor med arGrow® Granulat. En så etablerad metod borde naturligtvis vara med när ni vill sprida skogskunskap.
Svar från Skogskunskap · 2020-05-17
Hej Carl, Du har rätt, vi borde skriva något om arginingödsling eftersom denna nu har lämnat forskningsstadiet och börjat praktiseras i stor skala. Skogforsk har tidigare följt argininforskningen i flera artiklar i Plantaktuellt, men vi ska se till att det nämns ordentligt även i Skogskunskap. / Hälsningar Mats Hannerz
Anders · 2018-09-10
I videon säger de att man skall plantera i hjulspåren efter en skördare/skotare om hygget ej är markberett. Är det vettigt, trodde kompakteringen från fordonet var riktigt dåligt även för plantorna?
Svar från Skogskunskap · 2018-09-10
Hej Anders, Rakt under hjulspåren kan det förstås vara kompakterat, här får man göra en egen bedömning om det ser "plänteringsbart" ut, hjulen kanske har gått över rötter och stenar och lämnat partier där bara mossan är uppriven utan att marken är tilltryckt. Men i kanterna av hjulspåret kan det finnas användbara planteringspunkter, det är också det som visas i filmen. Här pratar vi om nödlösningar när det inte finns någon markberedning. / Mats Hannerz