Att köpa skogsvårdstjänster

Det blir allt vanligare att köpa tjänster från skogsvårdsföretag, men det kan vara svårt att hitta rätt bland alla företag. Här får du tips på hur du kan gå till väga.
"Och så skulle vi behöva hjälp med..."
Bild: Johan Heurgren

Vem ska jag anlita för att plantera eller röja min skog? Om du inte har koll själv på vem du ska ta hjälp av så finns det många olika aktörer du kan ta kontakt med för att komma vidare. 

Ett första steg kan vara att prata med andra skogsägare. Har de anlitat någon som de är nöjda med? Då kan du be om uppgifter till det företaget och ta kontakt direkt. Ett annat alternativ är att vända dig till någon som i sin tur anlitar entreprenörer eller har egen anställd personal.

Här följer några sådana exempel.

Virkesköpare

Virkesköpare har ibland egen personal eller avtal med entreprenörer som kan utföra skogsvårdstjänster. Ibland ingår föryngringen som en del i till exempel ett rotpostavtal. Även virkesköpare som du inte sålt till kan vara intresserade av att sälja skogsvårdstjänster för att bygga upp en kontakt för framtiden.

Plantförsäljare

Ibland säljer plantförsäljare också skogsvårdstjänster.

Skogsägarföreningar

Ofta har skogsägarföreningar avtal med olika entreprenörer som kan utföra skogsvårdsarbetet. De kan också vara virkesköpare själva.

Blanketter för köp av skogsvårdstjänster

Thumbnail Att köpa och sälja skogsvårdstjänsterNedan du ladda ner blanketter som du kan använda när du köper tjänster. Handledningen "Att köpa och sälja skogsvårdstjänster" ger tips och råd till dig som ska köpa eller sälja skogsvårdstjänster.

Offert

Genom att be om offerter kan du jämföra skogsvårdsföretagens priser. Här kan du välja mellan att annonsera för att nå så många skogsvårdsföretag som möjligt eller fråga några utvalda företag. Utgå från offertunderlaget i Läs mer-länkarna. Du kan också använda tjänsten Skogsvårdstorget, där du kan begära in offerter från entreprenörer i ditt närområde.

Åtgärdsbeskrivning

Om du vet hur arbetet ska utföras och vilket resultat du vill ha kan du bifoga en åtgärdsbeskrivning. Ladda ner checklistan med länken nedan.

Avtal

Det är alltid bra att upprätta ett skriftligt avtal innan arbetet påbörjas. Du kan ladda ner ett offertunderlag som också kan användas som avtal.

Dokumentation

En tvåstegsmodell för hur arbetet följs upp är vanligt. Först kontrollerar och dokumenterar skogsvårdsföretaget sitt arbete. Därefter kan du själv utföra ytterligare en kontroll. Använd gärna blanketten för dokumentation av utfört arbete.

Senast korrigerad: 2023-05-16
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)