Att köpa skogsvårdstjänster

Allt fler skogsägare väljer att köpa tjänster från skogsvårdsföretag. Det kan vara svårt att hitta rätt bland alla företag när du beställer tjänster.
"Och så skulle vi behöva hjälp med..."
Bild: Johan Heurgren

I stället kan du vända dig till någon som i sin tur anlitar entreprenörer eller har egen anställd personal, till exempel:

Virkesköpare

...har ibland egen personal eller avtal med entreprenörer som kan utföra skogsvårdstjänster. Ibland ingår föryngringen som en del i t.ex. ett rotpostavtal. Även virkesköpare som du inte sålt till kan vara intresserade av att sälja skogsvårdstjänster för att bygga upp en kontakt för framtiden.

Plantförsäljaren

...säljer ibland också skogsvårdstjänster.

Skogsägarföreningarna

...har ofta avtal med olika entreprenörer som kan göra arbetet. De kan också vara virkesköpare själva.

Entreprenörer

...kan du naturligtvis också kontakta direkt. Lyssna till andras erfarenheter. Entreprenörerna hittar du i telefonkatalogen, kommunernas näringslivsregister (som ofta finns på Internet) eller Statistiska Centralbyråns företagsregister.

Handledningen "Att köpa och sälja skogsvårdstjänster" ger tips och blanketter både för skogsägaren och för skogsvårdsföretagaren. På sidan Blanketter kan du ladda ner offertunderlag, åtgärdsbeskrivning och dokumentationsunderlag.

Blanketter för köp av skogsvårdstjänster

Thumbnail Att köpa och sälja skogsvårdstjänsterNedan du ladda ner blanketter som du kan använda när du köper tjänster. Handledningen "Att köpa och sälja skogsvårdstjänster" ger tips och råd till dig som ska köpa eller sälja skogsvårdstjänster.

Offert

Genom att be om offerter kan du jämföra skogsvårdsföretagens priser. Här kan du välja mellan att annonsera för att nå så många skogsvårdsföretag som möjligt eller fråga några utvalda företag. Utgå från offertunderlaget i Läs mer-länkarna. Du kan också använda tjänsten Skogsvårdstorget, där du kan begära in offerter från entreprenörer i ditt närområde.

Åtgärdsbeskrivning

Om du vet hur arbetet ska utföras och vilket resultat du vill ha kan du bifoga en åtgärdsbeskrivning. Ladda ner checklistan med länken nedan.

Avtal

Det är alltid bra att upprätta ett skriftligt avtal innan arbetet påbörjas. Du kan ladda ner ett offertunderlag som också kan användas som avtal.

Dokumentation

En tvåstegsmodell för hur arbetet följs upp är vanligt. Först kontrollerar och dokumenterar skogsvårdsföretaget sitt arbete. Därefter kan du själv utföra ytterligare en kontroll. Använd gärna blanketten för dokumentation av utfört arbete.

Senast korrigerad: 2019-02-18
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)