Sköta barrskog

Blandskog

Nästan all skog innehåller fler än ett trädslag. Ibland strävar man dock efter en ännu större blandning. Här hittar du fakta och råd om skötsel av blandskog. Ännu mer finns i sektionen Sköta lövskog.