Plantvård

Plantor är levande material som måste behandlas varsamt. Felaktig hantering under transport, mellanlager eller på hygget har spolierat många föryngringar.
Ställ plantorna i skugga och se till att de har vatten. Öppna så att plantorna får ljus.
Bild: Stefan Örtenblad/SKOGENbild

Plantera plantorna så snart som möjligt efter leverans. Plantorna är känsliga för uttorkning och värmechocker. Under väntetiden ska plantorna lagras i skugga under skuggvävar och hållas fuktiga.

Plantor som behandlats med kemiska medel mot snytbagge får inte lagras i närheten av vattendrag.

Plantvård, illustration Rose-Marie Rytter

Undvik direkt sol och se till att plantorna inte torkar ut. Illustration Rose-Marie Rytter.

Täckrotsplantor

  • När plantorna levereras ställs de på en skuggig, ej frostlänt plats med god luftcirkulation.
  • Ta bort plasten genast om täckrotsplantorna levereras i inplastade kartonger. Gör hål i kartongerna så att plantorna kan andas. Om kartongerna kan ställas isär på marken skärs locket av så plantorna får ljus.
  • Dränera kartongerna om de är mycket blöta.
  • Vattna om torven känns torr. En grundregel är att torvklumpen alltid skall avge vatten om man pressar den i handen.Ibland får du vattna flera gångar om dagen. Vattna också före plantering.
  • Plantera aldrig frysta plantor: Låt dem tina helt, rotklumpen får inte vara isig i mitten. Det kan ta någon vecka på våren.
  • Lagra inte plantorna mer än en vecka efter att torven har tinat. Längre lagring försämrar plantornas livskraft.

Krama plantan, den ska vara fuktig. Foto Erik Viklund.

Krama torvklumpen - den ska vara fuktig! Foto Erik Viklund.

Plugg- och barrotsplantor

  • Plugg- och barrotsplantor levereras i säckar.
  • När säckarna kommer till hygget öppnas de omedelbart. Vattna om plantorna verkar torra.
  • Förvara plantorna i säck högst en halv vecka.
  • Jordslå plantorna på en skuggig plats med fuktig mark vid längre förvaringstid. Gräv en fåra i marken, sätt ner plantorna och täck över rötterna med jord.
Senast korrigerad: 2017-10-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)