Odla plantor - PLANTskolan

Här kan du ladda ned lektioner ur PLANTaktuellts serie PLANTskolan med experternas tips om hur du lyckas med odling av skogsplantor.
Plantskolan - här odlas granplantor för morgondagens skogar
Bild: Mats Hannerz

PLANTskolan vänder sig i första hand till skogsplantodlare, men kunskapen är viktig även för den som beställer och använder plantorna. PLANTaktuellt var en facktidskrift som gavs ut 2001-2012 av Skogforsk i samarbete med SLU och Högskolan Dalarna. Gamla nummer går fortfarande att beställa från Skogforsk.

Samtliga lektioner kommer att läggas ut i Skogforsks Kunskapsbank. Några finns fortfarande bara i pdf-format som kan laddas ned här.

Plantskolan, vinjett.

Senast korrigerad: 2020-06-08
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)