Mer om föryngring

Inte mätt på föryngring efter Skogskunskap? Här hittar du fördjupning, filmer och instruktioner från praktiken.
"Så här får vi plantan att överleva"
Bild: Mattias Westerberg/SKOGENbild

Fördjupa dig

Öppna någon av Skogsskötselseriens 18 delar:

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gett ut en webbok om skötsel av gran:

Kapitlet föryngring

Kunskapsbanken

Skogforsks Kunskapsbank finns artiklar och rapporter från "allt" som Skogforsk publicerat. Sök på lämpligt ord, till exempel "plantor" eller "markberedning" så hittar du populära beskrivningar av forskningsresultat, gamla Resultatnummer, Redogörelser eller filmer och nyheter.

Tillståndet i skogen

Filmer om föryngring

Instruktionsfilmen Plantera rätt kan beställas på sex olika språk från Skogforsk. Klipp från filmen finns i Skogskunskap. Där finns också film om skogsträdsförädling.

Senast korrigerad: 2023-05-29
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)