Sådd – teknik

Skogssådd utförs oftast med maskin i kombination med markberedning. Men det går utmärkt att så för hand, det finns en mängd specialkonstruerade redskap.
Ett flertal lösningar för kombinerad markberedning och sådd har provats under årens lopp.
Bild: Erik Normark/Holmen

Olika såddmetoder innebär olika behov av frö. Bredsådd över hela ytan utan föregående markberedning är ett stort slöseri med frö. Det kan möjligen vara ett alternativ på brända hyggen.

Sådd efter markberedning kan utföras som radsådd, där fröna sprids jämnt utefter ett harvspår, eller som fläcksådd. I båda fallen kan de kombineras med mikropreparering.

Bäst i maj till juni

Bästa tid för sådd är senare delen av våren när marken börjar värmas upp men fortfarande är fuktig. Det innebär maj-juni i södra Sverige och juni i norra Sverige.

Utrustning vid manuell sådd

Utrustning vid manuell sådd. Anna Marconi.

Redskap för sådd. Med ett såddrör (1) eller såddkanna (2) kan du enkelt släppa ut ett begränsat antal frön. Med mikroprepareringssulan (3) trampar du till en mikropreparing i fläcken. Med en enkel räfsa (4) kan mylla ner fröna. Illustration Anna Marconi. 

Fläcksådd

Vid fläcksådd sprider man fröna i markberedningsfläckar. En nackdel med fläcksådd är att röjningen kan bli dyr samt att tillväxten hämmas i täta fläckar.

Gör så här:

Fläcksådd, trampning. Anna Marconi. Fläcksådd, fröspridning. Anna Marconi. Fläcksådd, myllning. Anna Marconi.
Trampa till mineraljorden så att markvattnet kan stiga upp till ytan. Använd gärna en mikroprepareringssko. Så fröna på den tilltrampade ytan. Ofta används såddkanna. Så 15-20 frön/fläck = 0,3-0,4 kg/hektar. Vid fläcksådd efter mikropreparering kan det räcka med 10-15 frön/fläck Mylla ned fröna 0.5-1 cm med t.ex. en kratta. Fröna kan också täckas med ett grovt material, t.ex. sand, sågspån eller täckjord från platsen

Radsådd

Vid radsådd sår man kontinuerligt i markberedningsfåran. Fördelarna med radsådd är att plantorna sprids jämnare, de får bättre tillväxt genom minskad konkurrens, röjningen blir billigare och valmöjligheten vilka stammar som ska lämnas ökar.

 • Följ markberedningsfåran och så fröna med såddrör eller såddhjul.
 • Så 20 frön/meter = 0,2-0,3 kg/hektar.
 • Vid maskinell radsådd sås 25 frön/meter = 0,3-0,4 kg/hektar.

Såddpucken

Såddpuck. Foto Mats Bildström.

Såddpucken kan enkelt beskrivas som "planterad sådd". Fröet ligger i den övre delen av den sammanpressade torvskivan, som är anpassad för att ge en bra groningsmiljö. Den nedre delen av pucken ska gynna vattenupptagningen och plantans tillväxt.

Såddpucken är en sen uppfinning som fortfarande är under utveckling. Metoden har dock testats med framgång av Sveaskog och Skogforsk. Resultaten har visat att såddpucken ger:

 • bättre groningsresultat än vanlig skogssådd, och att såddpucken är mindre känslig för "slarvig" plantering
 • högre tillväxt än efter vanlig sådd
 • enklare hantering än vid plantering, eftersom det inte behövs några plantupplag
 • förutsättningar för mekaniserad föryngring
 • framför allt är det en frösnål metod jämfört med vanlig skogssådd, vilket gör att bättre (förädlat) frö kan användas.

Plantering av såddpucken

 • Planteringen görs med ett plantrör som laddas med mindre rör som rymmer ca 50 puckar vardera. Puckarna matas fram automatiskt efter plantering.
 • Pucken planteras i harvspåret, där man normalt sår.
 • Såddpucken planteras ca 4 cm ner i marken. När den tar upp vatten och sväller når den upp till markytan.
 • Plantera ungefär dubbelt så många puckar som rekommenderat plantantal vid plantering.
 • Plantering av såddpuckar bör göras på våren, och senast vid midsommar. Därefter är det risk att marken blir för torr.
Senast korrigerad: 2021-02-19
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (4 st)

Kalle · 2019-02-11
Ser att tidigare kommentarer runt såddpuck är från 2016, hur har utvecklingen gått för denna intressanta metod?
Svar från Skogskunskap · 2019-02-11
Hej Kalle, Utvecklingen av såddpucken fortsätter. Den marknadsförs under namnet LandPuck, och det finns lite information på företagets hemsida (Landpuck.com). Enligt en artikel i ATL från 2018 har man nått ännu bättre groningsresultat i labbmiljö, vilket ska testas även i fält. Pucken ska nu också fungera för gran, inte bara tall och lärk. Jag vet inte om Skogforsk har tester ute just nu, men ska undersöka det och återkomma om något nytt finns. / Skogskunskap
Skogskunskap · 2016-11-28
Nu finns en artikel om såddpucken som pdf på sidan.
Bo Servenius · 2016-11-28
Intressant metod. Vad innehåller pucken? Antar gödning. Men kanske något växtskydd också. Hur många frön är det.
Anita · 2016-11-24
Det skulle vara kul med lite fler "hand-made" tips om enkel utrustning för handsådd.