Sköta barrskog

Röja

Varför och hur ska du röja skogen? Vad kostar det? Hur visar du hänsyn i röjningsskogen?